مقالات دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی، دوره 12، شماره 61

تاریخ نمایه سازی مقالات: 25 اردیبهشت 1400 - تعداد نمایش اطلاعات ژورنال: 393