مقالات دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی، دوره 11، شماره 56

تاریخ نمایه سازی مقالات: 16 اردیبهشت 1399 - تعداد نمایش اطلاعات ژورنال: 853