مقالات دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی، دوره 15، شماره 78

تاریخ نمایه سازی مقالات: 16 بهمن 1402 - تعداد نمایش اطلاعات ژورنال: 76