مقالات دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی، دوره 14، شماره 76

تاریخ نمایه سازی مقالات: 28 فروردین 1402 - تعداد نمایش اطلاعات ژورنال: 152