مقالات دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی، دوره 15، شماره 77

تاریخ نمایه سازی مقالات: 23 دی 1402 - تعداد نمایش اطلاعات ژورنال: 67