مقالات دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی، دوره 11، شماره 53

تاریخ نمایه سازی مقالات: 22 تیر 1398 - تعداد نمایش اطلاعات ژورنال: 737