مقالات دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی، دوره 11، شماره 55

تاریخ نمایه سازی مقالات: 16 اردیبهشت 1399 - تعداد نمایش اطلاعات ژورنال: 796