مقالات دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی، دوره 14، شماره 71

تاریخ نمایه سازی مقالات: 27 آذر 1401 - تعداد نمایش اطلاعات ژورنال: 291