فصلنامه پژوهش های تربیت بدنی و علوم ورزشی

Physical education and sports science research

موسسه آموزش عالی نگاره (زیر نظر وزارت علوم) صاحب امتیازی این نشریه را بر عهده دارد. چاپ مقالات در این فصلنامه، امتیاز برای تقویت رزومه، دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد و عملکرد پژوهشی اساتید محترم دانشگاه‌ها محسوب می‌شود.

محورهای همایش
اخلاق ورزشی
اسلام و تربیت بدنی
اقتصاد ورزشی، حمایت مالی و بازاریابی ورزشی
المپیک
آمادگی جسمانی و فعالیت بدنی
آموزش تربیت بدنی
بیوشیمی و متابولیسم ورزشی
بیومکانیک ورزشی
بیومکانیک ورزشی و حرکت شناسی
تاریخچه ورزش
تربیت بدنی و علوم ورزشی
تربیت بدنی ویژه
تغذیه ورزشی و مواد کمکی نیروزا
تفریحات ورزشی و اوقات فراغت
جامعه شناسی ورزش
جنسیت و ورزش
حرکات اصلاحی
رشد حرکتی
روانشناسی ورزشی
روانشناسی ورزشی
علم تمرین
فرهنگ در ورزش
فلسفه ورزش
فیزیولوژی علمی عضلانی
فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض
فیزیولوژی ورزشی
فیزیولوژی ورزشی فیزیولوژی فعالیت ورزشی بالینی
فیزیولوژی ورزشی کاربردی
قلب و عروق و تنفس
کودک، زن، سالمندان و ورزش
گردشگری ورزشی
مداد ورزشی
مدیریت اوقات فراغت ورزشی و تفریحی
مدیریت بازاریابی ورزشی
مدیریت راهبردی و سازمان‌های ورزشی
مدیریت رسانه ‌های ورزشی
مدیریت رویدادهای ورزشی
مدیریت و برنامه ریزی ورزشی
مدیریت ورزشی
ورزش معلولین
ورزش و سلامت
یادگیری حرکتی
یادگیری حرکتی
فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)