مقالات دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی، دوره 13، شماره 70

تاریخ نمایه سازی مقالات: 17 خرداد 1401 - تعداد نمایش اطلاعات ژورنال: 137