مقالات دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی، دوره 13، شماره 67

تاریخ نمایه سازی مقالات: 22 فروردین 1401 - تعداد نمایش اطلاعات ژورنال: 282