مقالات دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی، دوره 15، شماره 79

تاریخ نمایه سازی مقالات: 16 اسفند 1402 - تعداد نمایش اطلاعات ژورنال: 42