مقالات دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی، دوره 15، شماره 80

تاریخ نمایه سازی مقالات: 9 اردیبهشت 1403 - تعداد نمایش اطلاعات ژورنال: 35