مقالات دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی، دوره 8، شماره 40

تاریخ نمایه سازی مقالات: 27 مرداد 1397 - تعداد نمایش اطلاعات ژورنال: 546