آقای دکتر مجید کرامتی مقدم

Dr. majid keramati moghadam

دکتری مدیریت ورزشی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (270324)

13
21
15
2
2

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

 • عضو پیوسته انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
 • عضو انجمن علمی روانشناسی ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

تالیفات

 • کتاب آسیب های جسمانی و روانی تلفن همراه (چیدا کتاب / تهران) - 1401 - فارسی
 • کتاب رابطه مولفه های روان‌شناختی با تعهد سازمانی (چیدا کتاب / تهران) - 1401 - فارسی
 • کتاب زندگی در شبکه های اجتماعی (چیدا کتاب / تهران) - 1400 - فارسی
 • کتاب مروری بر هوش مصنوعی و اینترنت اشیاء (چیدا کتاب / تهران) - 1400 - فارسی
 • کتاب چهل مبحث کاربردی در روانشناسی ورزشی (آیسو / تهران) - 1397 - فارسی
 • کتاب مجموعه مقالات (مجید کرامتی مقدم / تهران) - 1396 - فارسی
 • کتاب ورزش در جامعه سرمایه داری (مجید کرامتی مقدم / تهران) - 1395 - فارسی
 • کتاب مولفه های روانی در ورزش (مجید کرامتی مقدم / تهران) - 1394 - فارسی
 • کتاب پرسشنامه های روانشناسی (مجید کرامتی مقدم / تهران) - 1394 - فارسی
 • کتاب روانشناسی ورزشی کاربردی (مجید کرامتی مقدم / تهران) - 1393 - فارسی
 • کتاب روانشناسی محیط در ورزش (مجید کرامتی مقدم / تهران) - 1392 - فارسی
 • کتاب فواید شطرنج در آموزش و پرورش (مجید کرامتی مقدم / تهران) - 1391 - فارسی
 • کتاب بازی بچه ها (مجید کرامتی مقدم / تهران) - 1390 - فارسی
 • کتاب راهنمای آموزش شطرنج برای معلمین و والدین (سیفا / خرم آباد) - 1389 - فارسی
 • کتاب خواندنی های شطرنج (سیفا / خرم آباد) - 1388 - فارسی

تحصیلات تخصصی

 • دکتری تخصصی مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد واحد بروجرد1396-1400
 • کارشناسی ارشد روانشناسی ورزشی دانشگاه آزاد واحد کرج1391-1393