نشریه فیزیولوژی حرکت و تندرستی

Journal of Physiology of Movement and Health

نشریه فیزیولوژی حرکت و تندرستی وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول است و اولین شماره آن در پاییز سال ۱۴۰۰ به چاپ رسیده است. نشریه فیزیولوژی حرکت و تندرستی درنظر دارد مقالات پژوهشی اصیل (Original Research Articles) و مقالات مروری (Review Article) را در گستره پژوهش‌های فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی که قبلا در نشریات داخلی و خارجی چاپ نشده‌اند، را منتشر نماید.

دو فصلنامه فیزیولوژی حرکت و تندرستی با صاحب امتیازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آبادکتول در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۹طی مجوز شماره ۶۴۷۴۱//ص/۹۹ از معاونت علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی مجوز انتشار دریافت نموده است. این نشریه، در ارزیابی شهریور ۱۴۰۱ نشریات دانشگاه آزاد اسلامی موفق به کسب ۷۲ امتیاز و رتبه B گردید که دانشجویان تحصیلات تکمیلی (دکتری تخصصی) در دانشگاه آزاد اسلامی می توانند با چاپ مقاله در این نشریه، ۱/۹ امتیاز برای فعالیت پژوهشی و فارغ التحصیلی دریافت نمایند. تمامی مقالات پذیرفته شده در این فصلنامه قبل از فرایند پذیرش و چاپ از طریق نرم افزارهای مشابهت یاب بررسی خواهند شد.

نویسنده گرامی؛ در راستای حمایت از یافته های نوین پژوهشگران گرامی، چاپ مقالات در نشریه فیزیولوژی حرکت و تندرستی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آبادکتول رایگان و بدون دریافت هزینه می باشد.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات