خانم دکتر مرضیه ثاقب جو

Dr. Marzieh Sagheb Joo

دانشیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه بیرجند

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180339)

17
21
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی