آقای دکتر محمدعلی آذربایجانی

Dr. Mohammad Ali Azarbaijani

استاد، فیزیولوژی ورزشی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

فرد مهم علمی - Researcher ID: (305836)

34
82
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی