تاثیر تمرین ویبریشن بر سطوح سرمی سوپراکسید دیسموتاز (SOD) دختران فعال بدنبال یک وهله فعالیت مقاومتی اکسنتریک

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 482

فایل این مقاله در 5 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

PTLAR01_184

تاریخ نمایه سازی: 6 بهمن 1397

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر، تعیین تاثیر تمرین ویبریشن بر سوپر اکسید دیسموتاز (SOD) بدنبال یک وهله فعالیت مقاومتی برونگرا در دختران فعال بود. 16 زن 20 تا 30 ساله در دو گروه کنترل، ویبریشن (هر گروه 8 نفر) قرار گرفتند. تمام آزمودنیهای دو گروه در جلسه آزمون اصلی که شامل یک وهله فعالیت مقاومتی با دستگاه پشت پا (چهار ست فعالیت برونگرا با 5 تکرار در هر ست با 100 تا 1RM %120 و استراحت بین هر ست 4 دقیقه) شرکت کردند. قبل و بعد از فعالیت گروه ویبریشن مداخله ویبریش بر روی سکوی ارتعاش را با فرکانس 50 هرتز به مدت 1 دقیقه دریافت کردند. قبل از فعالیت، 24 ساعت، 48 ساعت و 72 ساعت بعد از فعالیت نمونه گیری خون استراحتی انجام شد. سطوح SOD تغییر معناداری نشان نداد .(P> 0.05) احتمالا تمرینات ویبریشن تاثیری بر SOD بعد فعالیت مقاومتی اکسنتریک در این زنان ندارد.

نویسندگان

فاطمه قاسمی

دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی گرایش تغذیه ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

محمدعلی آذربایجانی

عضو هییت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

مقصود پیری

عضو هییت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی