فصلنامه پژوهش های کاربردی در علوم ورزشی و سلامت

Applied research in sports science and health

نشریه «پژوهش های کاربردی در علوم ورزشی و سلامت» به زبان فارسی و به همراه چکیده انگلیسی مبسوط منتشر می شود. این نشریه زمینه انتشار مقالات علمی، پژوهشی، و مروری در حوزه های مختلف علوم ورزشی و سلامت را فراهم می نماید.

حوزه های پذیرش مقالات:

علوم ورزشی و سلامت،

اوقات فراغت و سلامت،

مدیریت و سلامت،

مدیریت ورزش همگانی،

مدیریت پیشگیری از بیمارهای بی تحرکی،

توسعه تندرستی از طریق مدیریت فعالیت های بدنی

و سایر حوزه های مرتبط.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات