دوفصلنامه مدیریت و کارآفرینی در ورزش

The biannual scientific journal "Management and Entrepreneurship in Sport"

دوفصلنامه علمی "مدیریت و کارآفرینی در ورزش" از تابستان ۱۴۰۱، با هدف خلق ایده‌های نوآورانه و موثر در حوزه کارآفرینی در ورزش و همچنین ارائه روش‌های نوین در مدیریت ورزشی با نام دانشگاه فنی و حرفه‌ای مجوز انتشار را دریافت نموده است.

حوزه‌ها و محورهای چاپ مقاله در این مجله شامل موارد زیر می‌باشد:

محورهای موضوعی کارآفرینی:

مفاهیم، تئوری‌ها و مدل‌های کارآفرینی

کارآفرینی فردی، سازمانی و اجتماعی

فرهنگ کارآفرینی و نوآوری

کارآفرینی و نوآوری در کسب ‌وکارها

شناسایی فرصت‌های کارآفرینی رشته‌های مختلف

کارآفرینی و صنعت گردشگری

محورهای موضوعی مدیریت:

مدل‌های نوین کسب‌ وکار

مدیریت در سازمان‌های ورزشی

منابع انسانی، نظریه‌پردازی و آینده‌نگری در زمنیه رفتار سازمانی در ورزش

اقتصاد در ورزش

سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در حوزه ورزش

مدیریت راهبردی در ورزش

مدیریت رویدادهای ورزشی

مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی

مدیریت بازاریابی در ورزش

این نشریه با احترام، از تمامی پژوهشگران و علاقمندان در حوزه‌های مختلف مدیریت و کارآفرینی در ورزش، دعوت بعمل می‌آورد تا آخرین دستاوردها و یافته‌های علمی و پژوهشی خود را ارسال فرمایند.