آقای دکتر کاظم رازی فتاحی

Dr. kazem razefatahi

استاد دکتر

Researcher ID: (207632)

2
1
4
3
4
5
7

تالیفات

 • پایان نامه انگیزه و قصد مصرف ورزشی در هواداران تیم های فوتبال (ارشدان) - 1400 - فارسی
 • کتاب مجموعه ۶۵۵سوال دکترای مدیریت ورزشی از سال ۹۱تا۹۸ با پاسخ (ارشدان) - 1399 - فارسی
 • کتاب تربیت و سلامت بدنی رویکردهای جامع و جهانی نسبت به سلامت کودک (ارشدان) - 1399 - فارسی
 • کتاب ایل شجاع بهمیی و آداب رسوم مردم دیشموک (دانشگاه قم) - 1389 - فارسی

سوابق استادی

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

 • سابقه کار دانشگاهی در دبیر انجمن علمی تربیت بدنی (1390-1393)
 • سابقه کار دانشگاهی در ریس هیت دوومیدانی (1392-1394)
 • سابقه کار دانشگاهی در مربی المپیاد دانشجوی (1393-1394)
 • سابقه کار دانشگاهی در سرپرست رسمی در لیگ کاراته و باشگاه شهید بیطرفان قم (1395-1398)

جوایز و افتخارات

 • پژوهشگر برتر استان قم (1400)
 • دانشجوی برتر (1400)
 • پژوهشگر برتر کشوری (1400)
 • مقام پاور لیفتینگ دانشگاه قم (1393)
 • مقام تنیس روی میز دانشگاه قم (1392)

سوابق حضور در دوره ها و کارگاههای تخصصی

 • نشست تخصصی معلمان تربیت بدنی - استان خوزستان (1401)
 • دوره دانش افزایی رشته های ورزشی - یزد (1400)
 • دوره مربی گری آمادگی جسمانی - فدراسیون مربوطه (1392)
 • دوره مربی گری پزشکی ورزشی - فدراسیون مربوطه (1392)
 • دوره مربی گری دو و میدانی - فدراسیون مربوطه (1392)
 • دوره مربی گری تنیس روی میز - فدراسیون مربوطه (1391)
 • اولین همایش ملی تربیت بدنی - دانشگاه تهران (1389)