آقای دکتر حمید آقا علی نژاد

Dr. Hamid Agha Alinejad

دانشیار فیزیولوژی ورزش، دانشگاه تربیت مدرس

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181446)

15
45
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی