آقای دکتر علی یعقوبی

Dr. Ali Yaghoubi

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (412779)

28
21

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی