فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی

Research on Animal Production

براساس مصوبه کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور در جلسه مورخه ۲۵/۸/۱۳۹۰ که طی نامه شماره ۱۷۹۸۶۷ مورخه ۱۲/۹/۱۳۹۰ ابلاغ شد، با اعطای اعتبار علمی- پژوهشی به نشریه پژوهشهای تولیدات دامی (از سال اول شماره ۲ پائیز و زمستان ۱۳۸۹) موافقت به عمل آمد.

حوزه های پذیرش مقالات:

تغذیه دام ­ های بزرگ و کوچک، تغذیه طیور، فیزیولوژی، ژنتیک و اصلاح نژاد طیور، ژنتیک و اصلاح نژاد گاوهای شیری، ژنتیک و اصلاح نژاد گاوهای گوشتی،‌ ژنتیک و اصلاح نژاد گوسفند و بز، تولیدات دامی، بیماری­ های دام و طیور

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات