آقای دکتر محمدطاهر هرکی نژاد

Dr. Taher Harkinezhad

دانشیار دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (474811)

10
17
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی