آقای دکتر حمید امانلو

Dr. Hamid Amanlou

استاد گروه علوم دامی دانشگاه زنجان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (400481)

22
72
10
3
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

طرح های تحقیقاتی و پژوهشی