آقای دکتر حمیدرضا قاسم زاده

Dr. Hamid Reza Ghassemzadeh

فرد مهم علمی - Researcher ID: (200141)

36
16
1
14

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی