ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

ژورنالها و مجلات علوم دامی

Journal of Zoonotic Disease

حوزه های تحت پوشش:علوم دامی, دامپزشکی


ترتیب انتشار:فصلی
شماره استاندارد: 2476-535X
شاپای الکترونیک: 2717-2910

Journal of Livestock Science and Technologies

حوزه های تحت پوشش:علوم دامی

شماره استاندارد: 2322-3553
شاپای الکترونیک: 2322-374X

Poultry Science Journal

حوزه های تحت پوشش:علوم دامی, علوم کشاورزی


ترتیب انتشار:دوفصلی
شماره استاندارد: 2345-6604
شاپای الکترونیک: 2345-6566
شماره استاندارد: 2423-3625
شاپای الکترونیک: 2423-3633

Journal of Animal science

حوزه های تحت پوشش:علوم دامی


ترتیب انتشار:فصلی
شماره استاندارد: 2008-5125
شاپای الکترونیک: 2676-5705

Research in ruminants

حوزه های تحت پوشش:علوم دامی


ترتیب انتشار:دوماهانه
شماره استاندارد: 2345-4253
شاپای الکترونیک: 2345-4261

Iranian Journal of Animal Biosystematics

حوزه های تحت پوشش:علوم زیستی, جانور شناسی, علوم دامی, میکروب شناسی و ویروس شناسی


ترتیب انتشار:سالانه
شماره استاندارد: 1735-434X
شاپای الکترونیک: 2423-4222

IRANIAN JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE

حوزه های تحت پوشش:علوم تغذیه, علوم دامی


ترتیب انتشار:فصلی
شماره استاندارد: 2008-4773
شاپای الکترونیک: 2423-7949

Journal of Animal Production

حوزه های تحت پوشش:علوم دامی


ترتیب انتشار:فصلی
شماره استاندارد: 2009-6776
شاپای الکترونیک: 2382-994X

Journal of Farm Animal Nutrition and Physiology

حوزه های تحت پوشش:جانور شناسی, علوم دامی

شماره استاندارد: 1735-8884
شاپای الکترونیک: 2228-5083
پشتیبانی