ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
ورود |عضویت رایگان |راهنمای سایت |عضویت کتابخانه ها

آقای محمد مرادی شهر بابک

Mohamad Moradi Shahre Babak

استاد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180021)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

سمتهای علمی و اجرایی محمد مرادی شهر بابک در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتنام ژورنالمحل انتشار
سردبیر

مقالات محمد مرادی شهر بابک در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهبررسی پلی‌مورفیسم بیوشیمیایی خون کامل و تعیین فراوانی ژنی L و H و ارتباط این پلی‌مورفیسم با سایر الکترولیت‌های خون کامل (Na, Mg, Ca) در نژاد بومی گوسفند کرمانی و ارتباط آن با صفات تولیدچهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران1384
2دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی اصلاح نژاد گوسفندان لری بختیاری در سیستم روستاییدومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور1384
3دریافت فایل PDF مقالهپاسخ های انتخاب مستقیم و همبسته برای کل وزن شیرگیری به ازای هر میش در معرض آمیزش در گوسفند لری بختیاریدومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور1384
4دریافت فایل PDF مقالهبررسی برخی عوامل محیطی موثر بر صفات رشد و پشم تولیدی سالیانه در گوسفند نژاد کرمانیدومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور1384
5دریافت فایل PDF مقالهتحلیل هزینه - فایده و تعیین ضرایب اقتصادی صفات گوسفندان لری بختیاری در سیستم روستاییدومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور1384
6دریافت فایل PDF مقالهآنالیز شبکه تنظیمی رونویسی در ژنهای با بیان بالا در بافت چربیدوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
7دریافت فایل PDF مقالهاثر انتخاب ژنومی و رایج دو صفتی بر واریانس و همبستگی ژنتیکی بین صفاتدوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
8دریافت فایل PDF مقالهتأثیر توارث پذیری، تعداد افراد جمعیت مرجع و تراکم نشانگرها بر صحت ارزشهای اصلاحی ژنومی تک صفتی و دوصفتیدوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
9دریافت فایل PDF مقالهشناسایی ژن های مهم در متابولیسم چربی با استفاده از آنالیز EST و آنالیز پروموتور این ژنهاهفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
10دریافت فایل PDF مقالهارزیابی مؤلفه های میزان شیرتولیدی و دوره شیردهی بر عملکرد تولید مثلی گاوهای هلشتاین ایراناولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران1394
11دریافت فایل PDF مقالهتعیین برخی عوامل مؤثر بر عملکرد تولید مثل درگله های گاو هلشتایناولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران1394
12دریافت فایل PDF مقالهتحلیل روند سطوح مختلف شاخص دما - رطوبت THI مطالعه موردی : اهوازدومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران1397
13دریافت فایل PDF مقالهفراوانی وقوع و عوامل غیر ژنتیکی موثر بر جفت ماندگی در گاوهای هلشتاین ایراندومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی1397
14دریافت فایل PDF مقالهفاکتورهای خطر مرتبط با متریت در گاوهای هلشتاین ایراندومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی1397
15دریافت فایل PDF مقالهمطالعه تاثیر اندازه ی متفاوت جمعیت مرجع و رابطه ی خویشاوندی بر صحت ایمپیوتیشن ژنوتیپ در گاومیش های ایتالیاییسومین همایش ملی گاومیش1395
16دریافت فایل PDF مقالهمروری بر تکنولوژی های انتقال ژن در طیورهمایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی1394
17دریافت فایل PDF مقالهمطالعه ارتباط واریانتهای آللی ژن استرول کوآنزیما دسچور از (SCD) با ترکیبات لاشه در گوسفندان دنبه دار (شال) و بیدنبه (زل) بومی ایرانهشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی1392
18دریافت فایل PDF مقالهارتباط هاپلوتایپهای ژن کالپاستاتین با فراسنجه های خونی و ابعاد بدن و دنبه در گوسفند لری بختیاریهشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی1392
19دریافت فایل PDF مقالهمکانیابی دقیق مناطق ژنومی کاندیدای مرتبط با ذخیره چربی در گوسفنداولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران1393
20دریافت فایل PDF مقالهمقایسه ماشین بردار پشتیبان و شبکه عصبی برای طبقهبندی پروتئینهای متصل شونده به لیپیدچهارمین همایش بیوانفورماتیک ایران1391
21دریافت فایل PDF مقالهبرآورد برخی شاخصهای جمعیتی در سه نژاد گوسفند ایرانیششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی1392
22دریافت فایل PDF مقالهمطالعه چندشکلی جایگاه اینترون 10 ژن HSP90AA1 مرتبط با تنش گرمایی در گوسفندان نژاد لری بختیاری و بلوچی با اقلیم های مختلف آب و هواییاولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)1391
23دریافت فایل PDF مقالهمطالعه چندشکلی جایگاهFlanking 5′ ژنHSP90AA1 و ارتباط آن با تنش گرمایی در دو نژاد گوسفند کرمانی و زل در اقلیم های مختلف آب و هوایی ایراناولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)1391
24دریافت فایل PDF مقالهتشخیص تقلب و آلودگی در خوراک دام و بررسی جمعیتهای قارچهای شکمبه بر اساس روش واکنش زنجیرهای پلیمراز PCRپنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی1389
25دریافت فایل PDF مقالهبررسی برخی از عوامل محیطی مؤثر بر صفات رشد گوسفند زندیپنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی1389
26دریافت فایل PDF مقالهچند شکلی پروتئین های آلبومین، هموگلوبین و ترانسفرین در گوسفند نژاد کرمانیدومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور1384
27دریافت فایل PDF مقالهخصوصیات فنوتیپی صفات رشد و لاشه گوسفندان لری بختیاریدومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور1384
28دریافت فایل PDF مقالهمقایسه مدلهای مختلف برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات رشد با استفاده ازآماره نسبت درستنمائی (likelihood ratio) در گوسفندان نژاد کرمانیدومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور1384
29دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از پرتوتابی گاما برای عمل آوری کنجاله دانه های روغنیدومین همایش ملی کاربرد فناوری هسته ای در علوم کشاورزی و منابع طبیعی1387

مقالات محمد مرادی شهر بابک در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهژورنالسال
1دریافت فایل PDF مقالهمطالعه چند شکلی بخشی از اگزون و اینترون 2 زن لپتین و شناسایی SNP ها در این جایگاه در بز نژاد مهابادی با روش PCR- SSCPمجله تحقیقات دام و طیور1392
2دریافت فایل PDF مقالهمقایسه روش های PCA و DAPC در تجزیه وتحلیل ساختار جمعیتی گاومیش های ایران با تراشه های اسنیپ 90kفصلنامه علوم دامی ایران1396
3دریافت فایل PDF مقالهارزیابی کیفی مجله های علمی ایران در رشته علوم دامیدوفصلنامه پژوهش های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی1398
4دریافت فایل PDF مقالهاثر متاپروترنول، یک بتاآدرنرژیک اگونیست، بر رشد، ضریب تبدیل غذایی و ترکیب لاشه بره های ماده ورامینیدوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1380
5دریافت فایل PDF مقالهبررسی اهمیت بازده خالص انرژی در برنامه های اصلاح نژادی گاوهای شیری هلشتاین دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1384
6دریافت فایل PDF مقالهبررسی ابعاد ظاهری دنبه و ارتباط آنها با وزن دنبه در گوسفند نژاد لری بختیاریدوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1385
7دریافت فایل PDF مقالهناهمگنی اجزای واریانس مقدار شیر در سطوح متفاوت تولید گاوهای هلشتاین ایراندوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1385
8دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی در درون و بین پنج جمعیت گوسفند ایرانی با استفاده از نشانگرهای ریز ماهوارهدوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1385
9دریافت فایل PDF مقالهمطالعه اثر دوزهای متفاوت هورمون eCG طی فصل تولید مثل بر عملکرد صفات تولید مثلی بز مهابادیفصلنامه پژوهش های علوم دامی1393
10دریافت فایل PDF مقالهاثر متاپروترنول، یک بتاآدرنرژیک اگونیست، بر رشد، ضریب تبدیل غذایی و ترکیب لاشه بره های ماده ورامینیفصلنامه علوم آب و خاک1380
11دریافت فایل PDF مقالهبررسی ابعاد ظاهری دنبه و ارتباط آنها با وزن دنبه در گوسفند نژاد لری بختیاریفصلنامه علوم آب و خاک1385
12دریافت فایل PDF مقالهناهمگنی اجزای واریانس مقدار شیر در سطوح متفاوت تولید گاوهای هلشتاین ایرانفصلنامه علوم آب و خاک1385
13دریافت فایل PDF مقالهبررسی اهمیت بازده خالص انرژی در برنامه های اصلاح نژادی گاوهای شیری هلشتاین فصلنامه علوم آب و خاک1384
14دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی در درون و بین پنج جمعیت گوسفند ایرانی با استفاده از نشانگرهای ریز ماهوارهفصلنامه علوم آب و خاک1385
15دریافت فایل PDF مقالهاثر متقابل ژنوتیپ و محیط بر صحت ارزیابی ژنومی صفات تولید شیر گاوهای هلشتاین در ایرانفصلنامه تولیدات دامی1399
16دریافت فایل PDF مقالهشناسایی ژنها، مسیرهای زیستی و سیگنالینگ موثر در تنش گرمایی با استفاده از دادههای ریزآرایه در ‏طیورفصلنامه علوم دامی ایران1399
17دریافت فایل PDF مقالهمطالعه پیوستگی سراسری ژنوم با صفات تولید شیر و معیار سلولهای بدنی گاوهای هلشتاین ایرانفصلنامه علوم دامی ایران1399
18دریافت فایل PDF مقالهبررسی کارایی استراتژیهای بهکاررفته برای کنترل بیماری ‏BVD‏ در نژاد هلشتاینفصلنامه علوم دامی ایران1399
19دریافت فایل PDF مقالهمطالعه چند شکلی در ناحیه پروموتور ژن پروتئین شوک حرارتی (Hsp70) و ارتباط آن با صفت نرخ باروری درگاوهای هلشتاین و سرابیفصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی1392
20دریافت فایل PDF مقالهمطالعه ساختار ژنتیکی جایگاه ژن کالپاستاتین به روش PCR-SSCP و ارتباط آن با صفات رشد در گوسفند نژاد لری بختیاریفصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی1392
21دریافت فایل PDF مقالههمراهی همردیف های ژن BoLA-DRB3 با افزایش یاخته های تک هسته ای خون محیطی در پاسخ به استافیلوکوکوس آرئوسفصلنامه علوم دامی ایران1395
22دریافت فایل PDF مقالهبررسی الگوی عدم تعادل پیوستگی در سه نژاد از گوسفندان بومی ایرانفصلنامه علوم دامی ایران1396
23دریافت فایل PDF مقالهجستجوی ساختار علی بین صفات گوساله زایی در نخستین زایش گاوهای هلشتاین ایرانفصلنامه علوم دامی ایران1397
24دریافت فایل PDF مقالهبررسی جمعیت موثر، نامتعادلی پیوستگی و ساختار بلوک تک جوری در گاومیش های نژاد آذربایجانی با استفاده از تراشه های متراکم نشانگریفصلنامه علوم دامی ایران1397
25دریافت فایل PDF مقالهبررسی همبستگی بین تولید و ترکیب شیر و ارزش اصلاحی آن ها با میزان متان پیش بینی شده از طریق اسیدهای چرب فرار در گاوهای هلشتاین ایرانفصلنامه علوم دامی ایران1398
26دریافت فایل PDF مقالهجستجوی نشانه های انتخاب بین گاومیش های آذری و مازندرانی با استفاده از نشانگرهای SNP با تراکم زیادفصلنامه علوم دامی ایران1398
27دریافت فایل PDF مقالهمقایسه میزان هوموزیگوسیتی در جایگاه های SNP و ROH در گاوهای شیری پر تولید و کم تولید هلشتاینفصلنامه علوم دامی ایران1398
28دریافت فایل PDF مقالهبرآورد اندازه موثر جمعیت گاومیش های آبی ایران با استفاده از اطلاعات ژنومیفصلنامه علوم دامی ایران1398
29دریافت فایل PDF مقالهمطالعه عدم تعادل پیوستگی و شناسایی ساختار بلوک های هاپلوتیپی در گاوهای سرابیفصلنامه تولیدات دامی1397
30دریافت فایل PDF مقالهارزیابی ژنتیکی ناهنجاری های تولیدمثلی و صفات باروری با مدل های مختلط استاندارد و یک طرفه در گاوهای هلشتاینفصلنامه تولیدات دامی1397
31دریافت فایل PDF مقالهمقایسه روش های گوناگون ارزیابی ژنومیک در صفاتی با معماری ژنتیکی متفاوتفصلنامه تولیدات دامی1392
32دریافت فایل PDF مقالهمطالعه منحنی های میزان تولید شیر و درصد چربی شیر گاوهای هلشتاین ایران با دوره های شیردهی متفاوتفصلنامه تولیدات دامی1391
33دریافت فایل PDF مقالهشناسایی یک چندشکلی جدید در راه انداز ژن عامل رشد شبه انسولین 1 igf1 در بلدرچین ژاپنی به روش PCR-SSCPفصلنامه علوم دامی ایران1395
34دریافت فایل PDF مقالهگروه بندی ژنتیکی گاومیشهای بومی آذری و شمالی با روش شبکه عصبی SVMفصلنامه علوم دامی ایران1395
35دریافت فایل PDF مقالهتعیین ویژگی توالی و تنوع ژن هورمون رشد در شترهای دوکوهانه و یک کوهانه ایرانفصلنامه علوم دامی ایران1394
36دریافت فایل PDF مقالهمطالعه چندشکلی ژن ACACA و ارتباط آن با صفات رشد و تولید شیر دربزهای نژاد مهابادی با روش PCR-SSCPفصلنامه علوم دامی ایران1394
37دریافت فایل PDF مقالهتاثیر مواد پروتیینی تخمیرشده بر مقدار خوراک مصرفی، پروتیین لاشه،پرورش نوزاد و رشد جمعیت کلنی زنبورعسل اروپایی (Apis mellifera)فصلنامه علوم دامی ایران1394
38دریافت فایل PDF مقالهپویش ژنومی نشانه های انتخاب در گاومیش های خوزستانی و مازندرانیفصلنامه علوم دامی ایران1394
39دریافت فایل PDF مقالهبرازش مدل های آماری ب همنظور توصیف منحنی تغییرات صفات تولید شیرو وزن بدن در طی دوره شیردهی در بزهای مهابادیفصلنامه علوم دامی ایران1393
40دریافت فایل PDF مقالهعوامل مرتبط با مر گومیر از تولد تا یکسالگی در بر ههای مغانیفصلنامه علوم دامی ایران1393
41دریافت فایل PDF مقالهتعیین برخی عوامل موثر بر نرخ خطای ایمپیوتیشن ژنوتیپی برای استفاده در مطالعات رابط هیابی سراسری ژنومی در گاوهای شیریفصلنامه علوم دامی ایران1393
42دریافت فایل PDF مقالهاثرانتخاب واگرابرای وزن بدن برمیزان تولیدتخم و سایرصفات تولیدمثلی دربلدرچین ژاپنیفصلنامه علوم دامی ایران1392
43دریافت فایل PDF مقالهرابطه ی اسیدهای آمینه جایگاه اتصال پپتیدی ملکول BoLA-DR باازدیاد سلولهای تک هسته ای خون محیطی درپاسخ به استافیلوکوکوسآریوسفصلنامه علوم دامی ایران1392
44دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه ی ژن TLR4 باورم پستان بالینی درگاوهای هلشتاین ایرانفصلنامه علوم دامی ایران1392
45دریافت فایل PDF مقالهبررسی چندشکلی اگزون 6ژن کالپاستاتین به روش PCR-SSCP و ارتباط آن باصفات لاشه درگوسفندان لری بختیاری و زل آتابایفصلنامه علوم دامی ایران1392
46دریافت فایل PDF مقالهمطالعه اثر استفاده از نشانگرهای متراکم نزدیک به مکانهای مشخص ژنهای موثر بر صفات بر صحت ارزیابی ژنومیکفصلنامه علوم دامی ایران1392
47دریافت فایل PDF مقالهمقایسه صحت برآورد ارزش های اصلاحی ژنومی و رایج با استفاده از تجزیه دوصفتی و تک صفتیفصلنامه علوم دامی ایران1392
48دریافت فایل PDF مقالهمقایسه شش نرم افزارآماری مورداستفاده دراصلاح نژاد دامفصلنامه علوم دامی ایران1391
49دریافت فایل PDF مقالهمطالعه فنوتیپی و ژنتیکی صفات تولیدی گاومیشهای ایرانفصلنامه علوم دامی ایران1391
50دریافت فایل PDF مقالهجنبه های اقتصادی وزن بدن بالغ وسن نخستین زایش درگاوهای هلشتاین ایرانفصلنامه علوم دامی ایران1391
51دریافت فایل PDF مقالهتعیین چندشکلی پروتیین های آلبومین، هموگلوبین و ترانسفرین و بررسی ارتباط آنها با برخی ازصفات تولیدی درگوسفندنژادکرمانیفصلنامه علوم دامی ایران1391
52دریافت فایل PDF مقالهاستفاده ازروش تحلیل مولفه های اصلی برای پیش بینی صفت وزن دنبه درگوسفندان نژادلری بختیاریفصلنامه علوم دامی ایران1391
53دریافت فایل PDF مقالهبرآورد ارزش اقتصادی و زیانهای مالی ناشی ازسخت زایی برای گاوهای شیری هلشتاین ایرانفصلنامه علوم دامی ایران1390
54دریافت فایل PDF مقالهبرآورد بیانهای ژنتیکی تنزیل یافته صفات گاوهای شیری درگله های هلشتاین ایرانفصلنامه علوم دامی ایران1390
55دریافت فایل PDF مقالهبرآورد پارامترهای ژنتیکی رکوردهای روزآزمون تولید شیر درگاوهای هلشتاین ایرانفصلنامه علوم دامی ایران1390
56دریافت فایل PDF مقالهتاثیرانتخاب واگرا برای وزن 4هفتگی برفراسنجه های منحنی رشد واجزای لاشه بلدرچین ژاپنیفصلنامه علوم دامی ایران1390
57دریافت فایل PDF مقالهاثرهم خونی برپارامترهای ژنتیکی صفات تولیدی و تولیدمثل و روند ارزشهای اصلاحی گاوهای هلشتاین ایرانفصلنامه علوم دامی ایران1390
58دریافت فایل PDF مقالهبرآورد پاسخ به انتخاب و وراثتپذیری تحقق یافته برای وزن بدن در سنین 4 و 5 هفتگی در بلدرچین ژاپنیفصلنامه علوم دامی ایران1389
59دریافت فایل PDF مقالهتوزیع سنی و فاصله نسل در مسیرهای مختلف انتخاب در گاوهای هلشتاین ایرانفصلنامه علوم دامی ایران1389
60دریافت فایل PDF مقالهضرایب اقتصادی صفات تولید مثل، رشد وترکیب لاشه در گوسفندان لری بختیاریفصلنامه علوم دامی ایران1389
61دریافت فایل PDF مقالهبرآورد روند ژنتیکی صفات تولیدی و تعیین برخی عوامل تاثیرگذار بر آن در گاوهای هلشتاین ایرانفصلنامه علوم دامی ایران1389
62دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر استفاده از سطوح مختلف ساکارز و نشاسته درجیره کاملا مخلوط شده بر تخمیر، سوخت- ساز نیتروژن در شکمبه و عملکرد گاوهای شیرده هلشتاینفصلنامه علوم دامی ایران1389
63دریافت فایل PDF مقالهمقایسه توابع مختلف برای تخمین سطح زیر منحنی شیردهی در بخش های مختلف شیردهی گاو هلشتاین در دورههای شیردهی اول و دوم با استفاده از رکوردهای روزانهفصلنامه علوم دامی ایران1389
64دریافت فایل PDF مقالهبرآورد پارامترهای منحنی شیردهی توسط تابع گامای ناقص و تعیین رابطه ژنتیکی آنها با صفات پستانی تیپ در گاوهای هلشتاین ایرانفصلنامه علوم دامی ایران1389
65دریافت فایل PDF مقالهبرآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تیپ، تولید شیر و روزهای بازدر گاوهای هلشتاین ایرانفصلنامه علوم دامی ایران1388
66دریافت فایل PDF مقالهبرآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولیدی دوره اول و صفات باروری در گاوهای هلشتاین ایرانفصلنامه علوم دامی ایران1388
67دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات حذف مکملهای معدنی و ویتامینی از جیره رشد وپایانی طیور گوشتیفصلنامه علوم دامی ایران1388
68دریافت فایل PDF مقالهاثر تصحیح رکوردها بر اجزای واریانسو برآورد پارامترهای ژنتیکی و ارزیابی گاوهای هلشتاین ایرانفصلنامه علوم دامی ایران1388
69دریافت فایل PDF مقالهبرآورد روند ژنتیکی صفات تولیدی گاوهای هلشتاین ایرانفصلنامه علوم دامی ایران1388
70دریافت فایل PDF مقالهروند هم خونی در جمعیتگاوهای هلشتاین ایرانفصلنامه علوم دامی ایران1387
71دریافت فایل PDF مقالهبرآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولید مثل ترکیبی در میشنژاد بلوچیفصلنامه علوم دامی ایران1387
72دریافت فایل PDF مقالهتاثیر استفاده از جیره های غذایی مکمل گرده حاوی گلوتن ذرت ،کنجاله سویا و مخمر نانوایی بر روی درصد پروتیین، چربی و وزن بدن کارگران زنبور عسلفصلنامه علوم دامی ایران1387
73دریافت فایل PDF مقالهارتباط بین صفات رشد و لاشه در گوسفندان لری بختیاریفصلنامه علوم دامی ایران1387
74دریافت فایل PDF مقالهمقایسه عملکرد تولیدی نتاج گاوهای نر هلشتاین داخلی و خارجی در شرایط مختلف اقلیمی ایراندوفصلنامه مزرعه تغذیه دام و فیزیولوژی1388
75دریافت فایل PDF مقالهبرآورد پارامترها و روند ژنتیکی صفات پیش از شیرگیری در گوسفند زلمجله تحقیقات دام و طیور1392
76دریافت فایل PDF مقالهبرآورد مؤلفه های (کو) واریانس و پارامترهای ژنتیکی کل وزن شیرگیری بره های هر میش تحت آمیزش در نژاد زندیمجله تحقیقات دام و طیور1391
77دریافت فایل PDF مقالهاثرات سویه و مقدار مخمر ساارومیسس سرویسیه بر عملکرد پرواری، جمعیت کل باکتریهای کمبه و متابولیت های سرم خون گوساله های نر هلشتاینفصلنامه تحقیقات دامپزشکی1385
تاریخ ایجاد رزومه: 12 خرداد 1398 - تعداد مشاهده 414 بار
پشتیبانی