ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
ورود |عضویت رایگان |راهنمای سایت |عضویت کتابخانه ها

آقای رسول واعظ ترشیزی

Rasul Vaez Torshizi

دانشیار

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180025)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

سمتهای علمی و اجرایی رسول واعظ ترشیزی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتنام ژورنالمحل انتشار
هیات تحریریه

مقالات رسول واعظ ترشیزی در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهتنوع ژنتیکی شش توده بز بومی ایران با استفاده از نشانگرهای RAPDچهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران1384
2دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی در بین چهار سویه بلدرچین ژاپنی با استفاده از نشانگر ریزماهوارهچهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران1384
3دریافت فایل PDF مقالهبررسی ارتباط ارزش اصلاحی مادری وزن شیرگیری با خصوصیات کمی و کیفی آغوز و شیر گوسفند لری بختیاریدومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور1384
4دریافت فایل PDF مقالهبرآورد همبستگی های ژنتیکی بین مجموع وزن بره های از شیر گرفته شده از هرمیش تحت آمیزش با صفات رشد در گوسفند لُری بختیاریدومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور1384
5دریافت فایل PDF مقالهبرآورد مؤلفه های کو (واریانس) صفات مهم اقتصادی گوسفند بلوچیدومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور1384
6دریافت فایل PDF مقالهمقایسه استراتژی های اصلاح نژاد گوسفند بلوچی با روش شبیه سازی کامپیوتریدومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور1384
7دریافت فایل PDF مقالهبررسی روند ژنتیکی و فنوتیپی صفات رشد در گوسفندان نژاد سنجابیدومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور1384
8دریافت فایل PDF مقالهمطالعه ارتباط ژنتیکی وفنوتیپی صفات پوست و رشد در یک گله گوسفند زندیدومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور1384
9دریافت فایل PDF مقالهگیرنده پرولاکتین و ارتباط آن با صفات بیومتری بیضه در گاوهای نر هلشتاینپنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی1389
10دریافت فایل PDF مقالهمدل های سیگموئیدی برای توصیف منحنی تولید تخم مرغ در لاین تجاری گوشتیاولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی1390
11دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر سن بلوغ جنسی بر برآورد مؤلفه های واریانس صفت تعداد تخم ماهانه و پارامترهای حاصل از آن در یک لاین گوشتیدوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
12دریافت فایل PDF مقالهبرآورد مؤلفه های واریانس صفت تعداد تخم ماهانه و پارامترهای حاصل از آن با استفاده از مدل رگرسیون تصادفی در یک لاین گوشتیدوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
13دریافت فایل PDF مقالهمطالعه ناحیه متغیر (HV1) ژنون میتوکندری در سگهای بومی ایراندوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
14دریافت فایل PDF مقالهایران با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره بررسی تنوع ژنتیکی سگهای بومیدوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
15دریافت فایل PDF مقالهانتقال آنتی بادی ها و رابطه آن با اثر عوامل مادری در یک لاین گوشتی تجاریدوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
16دریافت فایل PDF مقالهمشخص شدن ژنهای موثر در یادگیری و حافظه در سگسانان و آنالیز پروموتر آنهااولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران1393
17دریافت فایل PDF مقالهمعرفی دو موتاسیون جدید در ژنNAD3در خروسهای بومی و تجاری ایراناولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران1393
18دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرات ژن های UCP و ND5 میتوکندریایی در لاین طیور گوشتی آرینهفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
19دریافت فایل PDF مقالهآنالیز و مطالعه نواحی متغیر mtDNA در اسبهای بومی ایرانهفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
20دریافت فایل PDF مقالهبررسی چندشکلی ژن های ATGL و GHSR و ارتباط آن با صفات تولیدی در لاین طیور گوشتی آرینهفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
21دریافت فایل PDF مقالهمطالعه بیان شن بتالاکتوگلوبیه در زمان قبل از زایمان، شیردهی و خشکی در غده پستان بسهای عدوی ایرانهشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی1392
22دریافت فایل PDF مقالهبررسی خصوصیات بیولوشیکی اسپرم در دو سویه از خروسهای تجاری و بومی ایران هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی1392
23دریافت فایل PDF مقالهآنالیز ژنتیکی صفت شاخص سلول های سوماتیک گاوهای هلشتاین ایران با استفاده از مدل روزآزمونهمایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران1395
24دریافت فایل PDF مقالهآنالیز ژنتیکی صفت تولید شیر گاوهای هلشتاین ایران با استفاده از مدل روزآزمونهمایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران1395
25دریافت فایل PDF مقالهمطالعه اثر ارزش های اصلاحی بر روی روند بیان ژن BTN1A1 در زمان های مختلف فیزیولوژیکی غدد پستانی بزه ای عدنی ایراناولین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی با محوریت تنش های محیطی1394
26دریافت فایل PDF مقالهمطالعه اثر ارزش های اصلاحی بر روی روند بیان ژن گیرنده پرولاکتین در زمان های مختلف فیزیولوژیکی غدد پستانی بزهای عدنی ایراناولین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی با محوریت تنش های محیطی1394

مقالات رسول واعظ ترشیزی در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهژورنالسال
1دریافت فایل PDF مقالهارزیابی و مقایسه جفتگیری طبیعی و تلقیح مصنوعی در مرغهای مادر گوشتیفصلنامه تحقیقات دامپزشکی1380
2دریافت فایل PDF مقالهبرآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولید مثل ترکیبی در میشنژاد بلوچیفصلنامه علوم دامی ایران1387
3دریافت فایل PDF مقالهروند هم خونی در جمعیتگاوهای هلشتاین ایرانفصلنامه علوم دامی ایران1387
4دریافت فایل PDF مقالهبررسی چندشکلی تعدادی از جایگاههای ریزماهواره ای دونوکلیوتیدی dinucleotide در بلدرچین ژاپنی Coturnix Japonicaفصلنامه علوم دامی ایران1387
5دریافت فایل PDF مقالهارتباط ارزشاصلاحی مادری وزن جوجه یکروزه با خصوصیات کمی و کیفی تخممرغ یکلاین تجاری گوشتیفصلنامه علوم دامی ایران1388
6دریافت فایل PDF مقالهبررسی پلیمورفیسم 17 نشانگر میکروساتلایت در جمعیت گوسفند نژاد بلوچیفصلنامه علوم دامی ایران1388
7دریافت فایل PDF مقالهتوزیع سنی و فاصله نسل در مسیرهای مختلف انتخاب در گاوهای هلشتاین ایرانفصلنامه علوم دامی ایران1389
8دریافت فایل PDF مقالهتاثیر برازش مدلهای مختلف حیوانی بر برآوردپارامترهای ژنتیکی وزن جوجه یک روزهفصلنامه علوم دامی ایران1389
9دریافت فایل PDF مقالهاثرهم خونی برپارامترهای ژنتیکی صفات تولیدی و تولیدمثل و روند ارزشهای اصلاحی گاوهای هلشتاین ایرانفصلنامه علوم دامی ایران1390
10دریافت فایل PDF مقالهمطالعه مولکولی تکاملی وطبقه بندی ژنهای خانواده پروتیین های 70کیلودالتونی شوک گرمایی Hsp70 درگاوفصلنامه علوم دامی ایران1390
11دریافت فایل PDF مقالهاثرعوامل مادری برپارامترهای ژنتیکی صفات عملکردیک لاین مادری تجاری مرغ گوشتیفصلنامه علوم دامی ایران1391
12دریافت فایل PDF مقالهمطالعه ساختارژنتیکی اسبهای بومی ایران بااستفاده ازتوالی D-loop ژنوم میتوکندریفصلنامه علوم دامی ایران1391
13دریافت فایل PDF مقالهتاثیربرنامه نوری برپاسخ های ایمنی سلولی وهمورال جوجه های گوشتی آرینفصلنامه علوم دامی ایران1391
14دریافت فایل PDF مقالهتوابع ریاضی توصیف کننده ی منحنی تولید تخم مرغ یک لاین مادری تجاری گوشتیفصلنامه علوم دامی ایران1392
15دریافت فایل PDF مقالهساختارشجره برخی گله های گاوهلشتاین ایران و تاثیرآن برهم خونیفصلنامه علوم دامی ایران1392
16دریافت فایل PDF مقالهدوشکلی جنسی درپاسخ ایمنی سلولی و خونی دوسویه ازطیور تجاری لاین آرین و بومی آذربایجان غربیفصلنامه علوم دامی ایران1392
17دریافت فایل PDF مقالهبررسی ساختار ژن TLR4 در دو سویه از طیور تجاری لاین آرین و بومی آذربایجان غربیفصلنامه تولیدات دامی1394
18دریافت فایل PDF مقالهاثر سطح باروری و رقیق کننده اسپرم بر خصوصیات تولیدمثلی خروس های بومی و آرین ایرانفصلنامه تولیدات دامی1395
19دریافت فایل PDF مقالهمطالعه پویش کل ژنومی صفات کیفی گوشت در جمعیتF 2 حاصل از مرغ بومی آذربایجان غربی و سویه گوشتی آرینفصلنامه تولیدات دامی1395
20دریافت فایل PDF مقالهپویش ژنومی سندرم آسیت در نسل F2 حاصل از تلاقی مرغ بومی آذربایجان غربی و لاین گوشتی آرینفصلنامه تولیدات دامی1396
21دریافت فایل PDF مقالهمقایسه عملکرد سیستم ایمنی سویه های آرین، بومی آذربایجان غربی،آمیخته های آنها و سویه راسفصلنامه تولیدات دامی1396
22دریافت فایل PDF مقالهکاریوتیپ کروموزومی برخی از جمعیت های سگ بومی ایرانفصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی1394
23دریافت فایل PDF مقالهبرآورد فراسنجه های ژنتیکی صفات کیفی تخم مرغ های بومی مازندرانفصلنامه علوم دامی ایران1396
24دریافت فایل PDF مقالهارزیابی کیفی مجله های علمی ایران در رشته علوم دامیدوفصلنامه پژوهش های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی1398
25دریافت فایل PDF مقالهبررسی ابعاد ظاهری دنبه و ارتباط آنها با وزن دنبه در گوسفند نژاد لری بختیاریدوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1385
26دریافت فایل PDF مقالهبررسی ابعاد ظاهری دنبه و ارتباط آنها با وزن دنبه در گوسفند نژاد لری بختیاریفصلنامه علوم آب و خاک1385
27دریافت فایل PDF مقالهبررسی پروفایل ترنسکریپتوم بافت تخمدان در میشهای نژاد شال با استفاده از دادههای RNA-Seqفصلنامه تولیدات دامی1399
28دریافت فایل PDF مقالهبررسی ساختار ژنتیکی سگ های بومی ایران با استفاده از اطلاعات ژنوم میتوکندریفصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی1392
29دریافت فایل PDF مقالهبررسی انتساب افراد به جمعیت هایی از سگهای بومی ایران با استفاده از نشانگرهای ریزماهوارهفصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی1393
30دریافت فایل PDF مقالهتمایز بیان ژن انتقال دهنده نوع 1 گلوکز (GLUT1) در زمان های متفاوت فیزیولوژیکی در غدد پستانی بزهای عدنی ایرانفصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی1393
تاریخ ایجاد رزومه: 12 خرداد 1398 - تعداد مشاهده 498 بار

نمودار سالانه مقالات رسول واعظ ترشیزی طبق داده های نمایه شده در سیویلیکا

تماس با رسول واعظ ترشیزی


به اشتراک گذاری صفحه رسول واعظ ترشیزی

ابر کلیدواژه ها

پشتیبانی