آقای مجید طغیانی

Majid Toghyani

دانشیار ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179135)

51
13
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی