مقالات شهرداری کرج در شهرداری ها

این صفحه به صورت اختصاصی به مقالات شهرداری کرج درشهرداری ها اختصاص دارد. در این بخش مقالات، اطلاعات کنفرانسها، ژورنالها و نشستها تخصصی در حوزه شهرداری کرج جهت استفاده سازمانها و پژوهشگران ارائه می شود. در حال حاضر 88 مقاله در زمینه شهرداری کرج استخراج شده است.
صفحه اختصاصی شهرداری کرج

لیست مقالات شهرداری کرج در شهرداری ها

1. اهمیت مشارکت در آموزش برای توسعه پایدار و بهداشت (مطالعه موردی : شهرداری کرج)
2. تبیین نقش مدیریت مشارکتی در حکمروایی شهری
3. ارزیابی عملکرد سازمانی کارکنان سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج(نقش سرمایه فکری و چابکی سازمانی کارکنان)
4. رابطه بین ادراک سیاست سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی با میانجی گری رفتاراخلاقی در بین کارکنان شهرداری کرج
5. بررسی نقش سیاست های عوارض و درآمدهای محلی در عملکرد توسعه شهرداریها(مطالعه موردی: شهرداری کرج)
6. فلات زدگی شغلی و استرس شغلی به عنوان پیامد آن (مطالعه مودری شهرداری کرج )
7. تاثیر توانمندسازی و آموزش مدیران و کارکنان بر تعهدسازمانی با در نظر گرفتن نقش میانجی کار تیمی (مورد مطالعه: شهرداری کرج)
8. ارزیابی و مدیریت ریسک فرایند های آزمایشات قیر و آسفالت در آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک شهرداری کرج
9. تاثیر آموزش های سازمانی بر ارتقاء مهارت کارکنان منطقه ۲ عملیات آتش نشانی کرج
10. تاثیر آموزش های سازمانی برارتقاء مهارت کارکنان منطقه ۴عملیات آتش نشانی کرج
11. بررسی نقش اثربخشی مدیریت برنامه ریزی استراتژیک بر نواوری سازمانی با تاکید بر نقش واسطه ای تسهیم دانش (مورد مطالعه: شهرداری کرج)
12. تاثیر فرهنگ سازمانی بر ارتقای اقدامات مدیریت دانش در شهرداری منطقه ۷ کرج
13. حکمروایی خوب شهری ضرورت رسیدن به بهره وری و مدیریت منابع انسانی سازمانها.
14. بررسی مولفه های علی در انسجام بخشی به کالبد شهر (مطالعه موردی: منطقه یک شهرداری کرج)
15. تحلیل الگوی رشد شهری در انطباق با معیارهای رشد هوشمند نمونه پژوهش: منطقه یک شهرداری کرج
16. نقش واسطه ای ظرفیت جذب در رابطه بین پیچیدگی پروژه (مورد مطالعه: شهرداری کرج)
17. ارزیابی تاب آوری دربافت فرسوده شهری (نمونه موردی: محله حصارمنطقه ده شهرداری کرج)
18. نقش واسطه ای ظرفیت جذب در رابطه بین پیچیدگی پروژه و عملکرد مدیریت پروژه (مورد مطالعه: شهرداری کرج)(مورد مطالعه: شهرداری کرج)
19. شناسایی شاخص های موثر بر مدیریت شهری در ایجاد شهر هوشمند (نمونه مورد مطالعه شهرداری کرج)
20. بررسی وضعیت اشتغال دانش آموختگان حوزه محیط زیست و سلامت در شهرداری کرج
21. تبیین مفهوم گردشگری پایدار در کلانشهر کرج (با محوریت نقش شهرداری کرج)
22. بررسی مدل ساختاری رعایت اخلاق کارکنان مجموعه های ورزشی شهرداری کرج بر سه بعد رفتاری قبل، حین و بعد از استفاده مشتریان: نقش میانجی نگرش
23. شناسایی و مدیریت ریسک فرایند های آزمایشات بتن و مقاومت مصالح در آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک شهرداری کرج
24. الگوی سنجش ریسک پذیری و ریسک گریزی عوامل موثر بر درآمدهای پایدار شهرداری به منظور مدیریت بهینه پروژه های عمرانی (مطالعه موردی: شهرداری کرج)
25. بررسی مشارکت بودجه بر عملکرد با نقش درگیری شغلی مدیران و خود کارایی مدیران مورد مطالعه : شهرداری (شهرداری کرج)
26. بررسی عوامل موثر بر دلبستگی سازمانی و ارتقاء انگیزش کارکنان با رویکرد بهره وری و شادکامی(مورد مطالعه: شهرداری کرج)
27. تحلیل و بررسی تاثیر اتوماسیون اداری و داخلی بر بهبود روند کار و ارائه خدمات مدیران سازمان ها
28. تدوین استراتژی افزایش درآمد پایدار درشهرداری کرج و انتخاب بهترین استراتژی با استفاده از تکنیک QSPM
29. ارزیابی کمی و کیفی پسماندهای مراکز درمانی در سطح منطقه 7
30. نقش کیفیت خدمات و تعهد به فعالیت بدنی بر وفاداری به برند در اماکن ورزشی شهر کرج
31. عوامل موثر بر تحقق پذیری حکمروایی خوب شهری(مورد مطالعه: کلانشهر کرج)
32. شناسایی عوامل موثر در مدیریت صحیح و مطلوب تفکیک از مبدأ مواد زائد جامد شهری
33. بررسی تاثیر مدیریت راهبردی منابع انسانی در بهینه سازی زمان و هزینه در پروژه های عمرانی با بهره گیری از تحلیل سوات (مطالعه موردی،شهرداری منطقه 7 کرج)
34. بررسی رابطه میان رهبری تحول گرا و نگرش کارکنان با در نظر داشتن نقش میانجی توانمندسازی روانشناختی مطالعه موردی: شهرداری منطقه یک کرج
35. شهرسازی مشارکتی و نقش شهرسازانبه عنوان میانجیگردر بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهری مطالعه موردی: یکی از مناطق دارای بافت فرسوده شهرداری کرج
36. ارزیابی میزان رضایتمندی شهروندان از عملکرد شهرداری بر مبنای شاخص های حکمرانی خوب شهری نمونه موردی: منطقه دو و سه کلانشهر کرج
37. بررسی تاثیر سبک رهبری بر تمایل به افشاگری کارکنان (مطالعه موردی کارکنان سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج)
38. بررسی تدثیر ابزارهای مدیریتی حسابداری مدیریت بر مدیریت هزینه در سازمان ها (مورد مطالعه مناطق و سازمان های تابعه شهرداری کرج)
39. بررسی عوامل مؤثر بر اثربخشی حسابرسی داخلی در سازمان های غیر دولتی ( مورد مطالعه مناطق و سازمان های تبعه شهرداری کرج )
40. بررسی رابطه بین سیستم مدیریت کیفیت و بهره وری کارکنان (مورد مطالعه سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج)
41. بررسی رابطه استفاده شهروندان از رسانه های نوین التکرونیک (اینترنت، تلفن، نمابر و ...) و رضایت از نظام اداری شهرداری کرج
42. بررسی نقش عوامل محیطی موثر درایجادحس مکان و تصویرذهنی مثبت درمخاطبین درفضاهای سکونتی نمونه موردی: خیابان شهرداری، مهرشهر کرج
43. ارزیابی عملکرد سازمان شهرداری کرج از نظر ذینفعان داخلی با استفاده از مدل سیستم تعالی کسب و کار کانجی
44. تعیین کیفیت هوای منطقه 9 شهرداری کرج به لحاظ ذرات معلق 10 میکرون با استفاده از شاخص کیفیت هوا
45. بررسی تاثیر سرمایه روانشناختی بر تعهدسازمانی کارکنان با نقش میانجی گری فرسودگی شغلی در بین کارکنان شهرداری کرج
46. عوامل موثر بر اثر بخشی تبلیغات کلید واژه ای آنلاین در خرید اینترنتی در بین کارمندان شهرداری کرج
47. بررسی کمی و کیفی آلودگی هوا ناشی از ذرات معلق 2.5 میکرون در منطقه 9 شهرداری کرج
48. بررسی تاثیر هوش فرهنگی بر بهره وری کارکنان- مطالعه موردی: معاونت برنامه ریزی وتوسعه منابع انسانی شهرداری کرج
49. بررسی و تحلیل عملکرد شهرداری با رویکرد حکمروایی خوب شهری نمونه موردی: منطقه 2 و 3 کلانشهر کرج
50. بررسی نقش شهرداری ها در تحقق اقتصاد مقاومتی با رویکرد توانمند سازی کارکنان (مورد مطالعه: شهر کرج)
51. بررسی ارتباط میان مدیریت بحران و ارتباط بحران داخلی در شهرداری های استان البرز شهر کرج
52. تحقق پذیری حکمروایی خوب شهری در مدیریت شهری نوین با رویکرد مشارکتی (مورد مطالعه: شهرداری کرج)
53. بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر ارزش های فرهنگی (مطالعه موردی: شهرداری منطقه 1 کرج)
54. راهکارهای ذخیره سازی داده های عظیم: مورد مطالعاتی ذخیره سازی دادههای مکانی در شهرداری کرج
55. بررسی رابطه یادگیری سازمانی با تسهیم دانش و عملکرد نوآوری مورد مطالعه: شهرداری کلانشهر کرج
56. بررسی تاثیر شیوه های مدیریت زمان در پروژه های عمرانی (مورد مطالعه: شهرداری کلانشهر کرج)
57. بررسی و شناسایی مدل مناسب قراردادی در پروژه های عمرانی(مورد مطالعه شهرداری کلانشهر کرج)
58. راهکارهای توانمندسازی افزایش درآمد پایدار شهرداری ها از منظر مدیریت شهری (مورد مطالعه: شهر کرج)
59. بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و مدیریت ارتباط با مشتری (مطالعه موردی : در شهرداری کرج)
60. تا یر هوشمند سازی شهر بر شاخص های توسعه پایدار منطقه 5 شهرداری کرج
61. ارزیابی عملکرد شهرداری کرج با استفاده از مدل سیستم تعالی کسب و کار کانجی
62. بررسی نقش خودکارآمدی مدیران پروژه در پیش بینی عملکرد پروژه (مطالعه موردی: شهرداری کرج)
63. بررسی تاثیر حسابرسی عملکرد بر کارایی فعالیت ها در شهرداری ها (مورد مطالعه مناطق و سازمان های تابعه شهرداری کرج)
64. بررسی رابطه مهندسی ارزش و بهبود سطح مالی در شهرداری ها (مورد مطالعه مناطق و سازمان های تابعه شهرداری کرج)
65. بررسی تاثیر حسابداری سنجش مسئولیت بر کاهش تقلبات در شهرداری ها (مورد مطالعه مناطق و سازمان های تابعه شهرداری کرج)
66. بررسی رابطه بین مدیریت ریسک و توسعه و بازده سرمایه گذاری در شهرداری ها (مورد مطالعه شهرداری کلان شهر کرج)
67. تاثیر سبک رهبری تحول آفرین بر بهبود مسیولیت اجتماعی در کارکنان شهرداری کرج
68. سنجه های ارزیابی عملکرد بر اساس رویکرد ارزیابی متوازن (مورد مطالعه: شهرداری کرج)
69. نقش اداره آموزش در توانمند سازی نیروی انسانی سازمان(مورد مطالعه: شهرداری کرج)
70. بررسی و تحلیل عملکرد شهرداری با رویکرد حکمرانی خوب شهری در کلانشهر کرج
71. راهکارهای توسعه مولفه های کارآفرینی از منظر مدیریت شهری (مورد مطالعه: شهرداری کرج)
72. تاثیر هوشمند سازی شهر بر شاخص های توسعه پایدار منطقه 1 شهرداری کرج
73. سنجش تاثیر نقش استراتژیک تدارکات بر توسعه پایدار سازمانی مورد مطالعه :شهرداری کرج
74. شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر اعتماد کارکنانمطالعه موردی)شهرداری کرج 1393
75. بررسی اثر سطح معیشت بر فساد اداری کارکنان (مطالعه موردی شهرداری کرج)
76. بررسی رابطه ابعاد مدیریت زمان با مدیریت استرس در کارمندان شهرداری کرج
77. نقش آگهی های آموزشی (تبلیغات خدمت عمومی) شهرداری کرج برآموزش فرهنگ شهروندی
78. ارایه الگوی بهینه جهت مدیریت درآمدهای پایدار شهرداری برای پروژه های ساخت و عمرانی(مطالعه موردی: شهرداری کرج)
79. بررسی عوامل موثر بر میزان مشارکت بخش خصوصی با شهرداری کرج
80. ارزیابی و رابطه بین سیستمهای اطلاعاتی مدیریت و عملکرد شهرداری (مطالعه موردی: منطقه یک شهرداری کرج)
81. بررسی کاربردهای فناوری اطلاعات در سازمان(مورد مطالعه: شهرداری کرج)
82. تعیین سهم عوامل سازمانی در افزایش شایستگی کارکنان شهرداری کرج
83. راهکارهای دستیابی به منابع مالی پایدار در شهرداری ها، مورد مطالعه: شهرداری نظرآباد کرج
84. موانع استقرار سیستم بودجه ریزی عملیاتی در شهرداری کرج
85. تدوین الگوی بهره وری منابع انسانی در شهرداری کرج
86. آنالیز شیمیایی پسماندهای شهری منطقه 7 شهرداری کرج
87. تاثیرعوامل ساختاری برچابک سازی سازمان در شهرداری کرج
88. تدوین استراتژی واحد روابط عمومی شهرداری کل کرج