مقالات تاب آوری شهری در شهرداری ها

این صفحه به صورت اختصاصی به مقالات تاب آوری شهری درشهرداری ها اختصاص دارد. در این بخش مقالات، اطلاعات کنفرانسها، ژورنالها و نشستها تخصصی در حوزه تاب آوری شهری جهت استفاده سازمانها و پژوهشگران ارائه می شود. در حال حاضر 1,052 مقاله در زمینه تاب آوری شهری استخراج شده است.

لیست مقالات تاب آوری شهری در شهرداری ها

1. بررسی وضعیت تحصیلی و نوع بازی های رایانه ای بر عوامل موثر بر پرخاشگری و تاب آوری( مطالعه موردی: دانش آموزان مقطع ابتدایی پایه ششم شهر اشنویه )
2. بررسی رابطه بین نوع بازی های مجازی(آنلاین) با ابعاد خشونت و تاب آوری ) مطالعه موردی؛ دانش آموزان ابتدایی پایه ششم شهر اشنویه)
3. بررسی رابطه بین حمایت اجتماعی ادراک شده، تاب آوری روانی و گرایش به بزهکاری در نوجوانان دختر شهر نیشابور
4. تحلیل شاخص های ترکیبی تاب آوری شهری در برابر سیلاب با رویکرد آینده پژوهی (مورد مطالعه: کلان شهر تهران)
5. پیش بینی موفقیت تحصیلی بر اساس سازگاری تحصیلی و تاب آوری تحصیلی دانش آموزان متوسطه دوم شهر سردشت
6. بررسی رابطه بین خود ناتوان سازی تحصیلی با تاب آوری تحصیلی دانش اموزان مقطع ابتدایی شهر مرودشت
7. بررسی رابطه بین کمال گرایی با تاب آوری دانش آموزان مقطع ابتدایی ناحیه ۴ شهر شیراز
8. اثربخشی درمان گروهی شناختی رفتاری بر تاب آوری و تنظیم هیجان زنان چاق شهر آمل
9. بررسی رابطه بین هوش معنوی با تاب آوری معلمان زن دوره ابتدایی شهر جهرم
10. بررسی رابطه بین تاب آوری با استرس شغلی معلمان مقطع ابتدایی شهر مرودشت
11. بررسی تاب آوری کالبدی منطقه یک شهر تهران در برابر مخاطره زلزله
12. بررسی و ارزیابی شاخص های تاب آوری شهری (مطالعه موردی: شهر کرمانشاه)
13. عوامل موثر بر تاب آوری امنیتی شهرها در مواجهه با زلزله
14. بررسی وضعیت شادکامی وتاب آوری مادران در مواجهه با اضطراب کرونا
15. بررسی اثربخشی بازی درمانی با رویکرد CBT بر کاهش نشانه های اختلالاتاضطرابی و تاب آوری روانشناختی دانش آموزان دوره دوم مقطع ابتدایی شهر قاسم آباد در سال تحصیلی۱۴۰۰-۱۴۰۱
16. پیش بینی بین اضطراب امتحان از طریق تاب آوری تحصیلی، رفتارهای خود ناتوان ساز تحصیلی و ترس از ارزیابی منفی در دانش آموزان کنکوری شهر اردبیل
17. امکان سنجی بهره گیری از انگاره های معماری بومی در ارتقاء تاب آوری کالبدی پس از زلزله درسرپناه های موقت؛ محدوده طراحی: شهر ورزقان
18. بررسی اثربخشی مداخله آموزش تفکر انتقادی برسرمایه روانشناختی (تاب آوری، خودکارآمدی، خوش بینی و امید) و خودنظم جویی تحصیلی در دانشجویان ورزشکار شهر ملکان
19. تحلیل عوامل موثر برافزایش تاب آوری جوامع شهری در برابر همه گیری کرونا با رویکرد مدیریت بحران اجتماع محور(مطالعه موردی: شهر زنجان)
20. اثربخشی آموزش ذهن آگاهی گروهی بر بهزیستی روان شناختی، تنظیم هیجان و تاب آوری مادران کودکان کم توان ذهنی مقطع دبستان شهر اصفهان
21. بررسی بعد مدیریتی تاب آوری شبکه حمل و نقل درون شهری با رویکرد توسعه پایدار زیست محیطی در منطقه یک شهر تهران
22. نقش تاب آوری و ویژگی های شخصیتی در پیش بینی استرس در پرستاران بخش مراقبت های کووید- ۱۹ بیمارستان های شهر کرمانشاه
23. رابطه سلامت روان با عملکرد شغلی و تاب آوری روانشناختی (مطالعه موردی: معلمان مقطع ابتدایی آموزش و پرورش ناحیه دو شهر ساری)
24. رویکرد تاب آوری شبکه توزیع برق شهر همدان در مواجهه سیل با اتوماسیون پست های کامپکت و کلیدهای کنترل از راه دور
25. ارزیابی نقش سرمایه ی اجتماعی در مدیریت مخاطرات طبیعی و انسانی با میانجیگری تاب آوری شهری (مطالعه ی موردی: شهر رشت)
26. شناسایی عوامل مرتبط بر تاب آوری اجتماعی در شرایط شیوع بیماری کووید- ۱۹ (مورد مطالعه: شهروندان بالای ۱۸ سال شهر همدان)
27. خوانش پیشران های موثر بر وضعیت آینده تاب آوری شهری در برابر مخاطرات محیطی (مطالعه موردی: منطقه ۵ کلان شهر تهران)
28. بررسی عوامل موثر بر تاب آوری فنی شهر در برابر سوانح لرزه ای با تاکید بر بافت های واجد ارزش تاریخی
29. بررسی نقش بهزیستی معنوی بر تاب آوری دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شهر اهواز با میانجیگری حمایت اجتماعی ادارک شده
30. رابطه بین بهزیستی روان شناختی و تاب آوری با سلامت روان در دانش آموزان پسر مقطع متوسطه دوم شهر چابهار
31. پیش بینی فرسودگی شغلی و تاب آوری بر اساس عدم پذیرش اجتماعی و حمایت اجتماعی درکارکنان نیروی انتظامی شهر بوشهر
32. تحلیل ساختاری تفسیری آستانه تاب آوری فضاهای شهری در برابر زلزله با رویکرد اجتماعی- بوم شناسی، مطالعه موردی: شهر زنجان
33. اثربخشی درمان شناختی – رفتاری مذهب محور بر تاب آوری و نگرش های ناکارآمد زنان مبتلا به ام اس شهر تهران
34. بررسی و تبیین مولفه های شناختی و تاثیر آن بر تاب آوری اجتماعی شهروندان درشرایط بحران (مورد مطالعه: شهر بیرجند)
35. بررسی رابطه بین تاثیر عملکرد خانواده و عملکرد مدیران با میزان تاب آوری در دانش آموزان مقطعمتوسطه شهر قزوین
36. اثربخشی آموزش ذهن آگاهی نوجوان محور بر تصویر بدنی، تاب آوری در نوجوانان دختر مبتلا به پسوریازیس شهر اصفهان
37. بررسی نقش سازمانهای مردم نهاد در بهبود تاب آوری سکونتگاه های غیررسمی شهر ارومیه در برابر پاندمی کووید- ۱۹
38. اثربخشی آموزش مثبت اندیشی بر خودکارامدی، تاب آوری و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم شهر کرمانشاه
39. تبیین معیارهای کالبدی موثر در ارتقای تاب آوری سکونتگاه های غیررسمی در برابر مخاطرات محیطی (مورد مطالعه: شهر همدان)
40. بررسی رابطه بین هوش معنوی و تاب آوری با سلامت روان در دانش آموزان مقطع متوسطه شهر چابهار
41. ارزیابی مولفه های موثر تاب آوری اجتماعی در برابر مخاطرات محیطی (مطالعه موردی: سکونتگاه های غیررسمی شهر زنجان)
42. اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر انعطاف پذیری شناختی و تاب آوری دانش آموزان با نقص بینایی شهر یاسوج
43. ادراک درد، تاب آوری، تحمل ناکامی و پرخاشگری زنان و مردان تحت درمان با متادون در شهر تهران
44. پیش بینی فرسودگی شغلی بر اساس ویژگی های شخصیتی)مدل پنج عاملی( و تاب آوری درمشاوران شهر شیراز
45. اثربخشی روان نمایشگری بر افزایش عزت نفس و تاب آوری تحصیلی دانش آموزان مبتلابه نارساخوانی در شهر بوشهر
46. پیش بینی بهزیستی روان شناختی بر اساس کیفیت زندگی و تاب آوری مدیران آموزش و پرورش شهر ساری
47. تاثیر تمرین مقاومتی بر شاخص های روان شناختی تاب آوری و استحکام ذهنی درکاراته کاران نخبه شهر اصفهان
48. بررسی اثر بخشی آموزش مهارت های حل مساله بر خودکارآمدی و تاب آوری مربیان پیش دبستانی شهر تهران
49. ارزیابی تاب آوری ساختمانها و ارائه الگوی مناسب ساخت مسکن در محلات هدف بازآفرینی(نمونه موردی: شهر مشهد)
50. بررسی رابطه بین تاب آوری و هوش هیجانی با سلامت روان دانش آموزان پسر مقطع راهنمایی شهر چابهار
51. ارزیابی تاب آوری و توان اکولوژیکی شهر در برابر زلزله با تاکید بر مولفه های محیطی (نمونه موردی: منطقه ۳ شهر تهران)
52. بررسی و ارزیابی تاب اوری مولفه های کالبدی بافت فرسوده شهری (مطالعه موردی ) بافت فرسوده شهر مسجدسلیمان
53. سنجش و تحلیل میزان تاب آوری شهری و ارائه راهکارهایی جهت افزایش آن (نمونه موردی : شهر ترک)
54. ارزیابی تاب آوری سازمان های ورزشی (مطالعه موردی: سازمان ورزش و جوانان شهر مرند و جلفا)
55. عوامل موثر بر تاب آوری اجتماعی در برابر پاندمی کرونا (مطالعه موردی: منطقه یک شهر زاهدان)
56. عوامل موثر بر تاب آوری اجتماعی در قرارگاههای رفتار جمعی (نمونه موردی : محله جلفای شهر اصفهان)
57. سنجش تاب آوری شهر در برابر زلزله با مدل پرومته، نمونه موردی: منطقه یک شهرداری تهران
58. بررسی و تبیین وضعیت تاب آوری ابنیه بافت فرسوده شهر مرند با استفاده از GIS
59. رابطه تاب آوری روانی و اضطراب با اختلال بدریختی بدن در نوجوانان دختر شهر تهران
60. ارزیابی تاب آوری هیدرولیکی و زمان بازگشت شبکه توزیع آب شهر صدرا در برابر زلزله
61. بررسی رابطه مدیریت زمان باکمال گرایی و میزان تاب آوری مدیران مدارس شهر اشترینان
62. بررسی اثربخشی آموزش مدیریت استرس بر تاب آوری، امید به زندگی سالمندان شهر کرمانشاه
63. اثربخشی واقعیت درمانی بر میزان تاب آوری در زنان دچار بحران سوگ شهر اصفهان
64. اثربخشی طرحواره درمانی بر تاب آوری و سازگاری اجتماعی در نوجوانان دختر شهر کرمان
65. تحلیل فضایی میزان تاب آوری کالبدی محلات شهر بابلسر با تاکید برکاربری اراضی شهری
66. تبیین جامعه شناختی تاب آوری زنان شهر تهران در مواجهه با بیماری کرونا
67. تحلیل عاملی عوامل موثر بر تاب آوری شهری مورد مطالعه: شهر زنجان
68. بررسی میزان تاب آوری اجتماعی- فرهنگی، نهادی- سازمانی، در محلات شهر زنجان
69. آینده پژوهی تاب آوری شهر ایلام در برابر مخاطره سیل
70. افزایش تاب آوری شهری با رویکرد شهر بیوفیلیک (نمونه موردی شهر شیراز)
71. سنجش تاب آوری کالبدی شهر لاهیجان در برابر زلزله
72. نقش حکمروایی شهری بر تاب آوری سکونت گاه های غیر رسمی (نمونه موردی محله سیدی مشهد)
73. تحلیلی بر اثرات متقاطع مولفه های تبیین کننده ی تاب آوری و آینده پژوهی آن در بافت قدیم شهرها (مطالعه موردی: کلان شهر تبریز)
74. اثربخشی طرحواره درمانی بر تاب آوری ، خودکارآمدی و عزت نفس زنان خانه دار شهر کرج
75. ارزیابی بافت ناکارآمد جهت بازآفرینی شهری با رویکرد تاب آوری نمونه موردی شهر ارومیه
76. اثر بخشی آموزش گروهی خودشفقتی بر تاب آوری والدین کودکان اتیسم شهر اردبیل
77. تحلیل تاب آوری در بافت فرسوده شهرهامطالعه موردی شهر دو گنبدان
78. سنجش تاب آوری کسب و کارهای گردشگری در برابر بحران شیوع ویروس کووید ۱۹ مطالعه موردی: سکونتگاههای ساحلی شهرستان بابلسر
79. ارتباط بین تاب آوری شهری و مدیریت بحران در شهرداری تهران
80. تبیین و توسعه عملکرد روش های نوین مدیریت رواناب های سطحی با رویکرد تابآوری در برابر سیلاب شهری (نمونه موردی: شهر شیراز)
81. سنجش و تحلیل مولفه های هیدرولیکی اثرگذار بر تاب آوری در برابر سیلاب های شهری در کلانشهر تهران
82. تاب آوری و پایداری، آرمان مدیریت توسعه شهرهای آیندهمورد مطالعه:شهر میبد
83. مقایسه اثربخشی برنامه یادگیری اجتماعی-هیجانی کودکان قوی بر شایستگی اجتماعی-هیجانی، تاب آوری تحصیلی و احساس تعلق به مدرسه دانش‎آموزان مقطع ابتدایی مناطق برخوردار و محروم شهر همدان
84. تبیین الگوی مداخله در زیرساخت های سبز شهری با هدف ایجاد تاب آوری اکولوژیک شهری با تاکید بر تغییرات اقلیمی (نمونه موردی: محله یوسف آباد شهر تهران)
85. بررسی نقش میانجی همدلی در رابطه میان نگرش مذهبی و خود-شفقت ورزی با تاب آوری در داوطلبان فعال در سمن های حوزه سلامت (شهر مشهد)
86. رابطه هیجانات مثبت و منفی و تاب آوری تحصیلی با فرسودگی تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم شهر منوجان در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹
87. بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی بر تعهد سازمانی کارکنان هتلهای شهر کرمان: تبیین نقش میانجی پاسخ سازمان به کووید ۱۹ و تاب آوری سازمانی
88. نقش میانجی تاب آوری در ارتباط میان هیجان خواهی و مصرف الکل در جوانان ۴۰-۲۴ سال شهر تهران: یک مطالعه توصیفی
89. مدل ساختاری روابط بین کیفیت زندگی با رضایت زندگی زناشویی به واسطه بهزیستی معنوی و تاب آوری در بین زوجین شهر مشهد
90. توسعه چارچوب تاب آوری اجتماعات محلی شهر اصفهان در برابر خشکسالی با بهره گیری از روش کیفی و نرم افزار ATLAS-ti
91. تاثیرات کسب دانش در تاب آوری کسب و کار باشگاه های ورزشی (مطالعه موردی: مدیران و مسئولین باشگاه های ورزشی شهر کرج)
92. بررسی اثربخشی آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد بر انعطاف پذیری روانشناختی، استرس ادراک شده و تاب آوری زوجین در شهر اهواز
93. بررسی رابطه بین نوع بازیهای رایانه ای با ابعاد پرخاشگری و تاب آوری مطالعه موردی؛ دانش آموزان مقطع متوسطه شهر سردشت )
94. بررسی تاثیر اضطراب ناشی از پاندومی کووید-۱۹ بر عملکرد کارکنان با نقش میانجی تاب آوری در بیمارستانهای آموزشی شهر اهواز
95. ارزیابی مشکلات و افزایش تاب آوری مادی های شهر اصفهان در برابر سیلاب های شهری (مطالعه موردی: مناطق ۱ و ۳)
96. بررسی مولفه های تاب آوری شهری با تاکید بر سوانح طبیعی (سیل) در شهر تبریز مطالعه موردی مناطق ۲، ۳، ۴ و ۷ شهر تبریز
97. ارزیابی پارامترهای موثر بر تاب آوری شهری در مقابله با مخاطرات طبیعی (مطالعه موردی: شهر نور آباد ممسنی ( استان فارس))
98. سناریوهای بهینه برای بهبود تاب آوری زیست محیطی شهرهای ساحلی با رویکرد آینده نگری مطالعه ی موردی: شهر ساحلی دیر
99. پیش بینی اضطراب رقابتی بر اساس سرسختی روانشناختی، تاب آوری و راهبردهای مقابله با استرس نوجوانان ورزشکار شهر تهران
100. مقایسه حس انسجام، تواناییهای شناختی و تاب آوری در معتادان بهبود یافته و بهبود نیافته مراکز اقامتی شهر رشت