مقالات تاب آوری شهری در شهرداری ها

این صفحه به صورت اختصاصی به مقالات تاب آوری شهری درشهرداری ها اختصاص دارد. در این بخش مقالات، اطلاعات کنفرانسها، ژورنالها و نشستها تخصصی در حوزه تاب آوری شهری جهت استفاده سازمانها و پژوهشگران ارائه می شود. در حال حاضر 936 مقاله در زمینه تاب آوری شهری استخراج شده است.

لیست مقالات تاب آوری شهری در شهرداری ها

1. شناسایی مولفه های اثرگذار بر افزایش میزان تاب آوری اقتصادی و اجتماعی شهری در مواجهه با بحران زلزله مطالعه موردی: شهرستان بروجرد
2. بررسی وضعیت تحصیلی و نوع بازی های رایانه ای بر عوامل موثر بر پرخاشگری و تاب آوری( مطالعه موردی: دانش آموزان مقطع متوسطه اول شهر پیرانشهر)
3. بررسی نقش مشارکت مردمی در افزایش تاب آوری اجتماعی سکونتگاه های غیررسمی در برابر پاندمی کووید ۱۹(مطالعه موردی: محلات اسکان غیررسمی شهر زنجان)
4. اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار بر بهبود سازگاری زناشویی و تاب آوری زوجین مراجعه کننده به واحد روانشناسی بیمارستان امام خمینی (ره) شهر کرمانشاه
5. نقش آلاینده ها بر سلامت و محیط زیست با تاکید بر تاب آوری اجتماعی (مطالعه بر اساس آلاینده ها در شهر اراک)
6. رابطه جهت گیری مذهبی و سلامت معنوی با تاب آوری در دانش آموزان مقطع دوم متوسطه شهر کرمان سال تحصیلی ۹۴ - ۹۵
7. اثر بخشی آموزش تاب آوری بر سرمایه های روان شناختی جوانان سرباز دارای والدین طلاق گرفته ارشد نظامی ارتش در شهر اصفهان
8. اثربخشی درمان مبتنی بر ذهن آگاهی بر کاهش استرس و افزایش تاب آوری در مادران کودکان مبتلا به اوتیسم شهر کرمانشاه
9. بررسی رابطه بین تاب آوری هیجانی با اعتیاد به شبکه های اجتماعی دانش آموزان مدارس شهر کرمانشاه در دوران پاندمی کرونا
10. رابطه بهزیستی معنوی با سلامت روان، تاب آوری و امید به زندگی در بیماران قلبی-عروقی بیمارستان جم شهر تهران
11. بررسی اثربخشی آموزش مهارت های تاب آوری بر افزایش سلامت روان (مطالعه موردی: مددجویان کانون اصلاح و تربیت شهر بوشهر)
12. اثر بخشی آموزش سرزندگی تحصیلی بر خودکارآمدی تحصیلی و تاب آوری تحصیلی در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر اهواز
13. نگرش و التزام عملی به نماز در تدوین مدل تعهد زناشویی زنان معلم شهر مراغه با واسطه گری تاب آوری
14. تحلیل شاخص های تاب آوری شهری در برابر مخاطره سیل با رویکرد آینده پژوهی (مورد مطالعه: شهر خرم آباد)
15. نقش میانجی خودکارآمدی در رابطه بین اهمالکاری و تاب آوری تحصیلی دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه شهر همدان
16. رابطه باورهای فراشناختی و مهارت های تنظیم هیجانی با تاب آوری تحصیلی در دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر تهران
17. اثربخشی زوج درمانگری هیجان مدار بر تاب آوری و احساس تنهایی زوجین پرستار بیمارستان امام خمینی(ره) شهر کرمانشاه
18. مقایسه ی تاب آوری و ابراز هیجان و اختلال اضطراب فراگیر در کودکان طلاق و عادی شهر شیراز
19. اثربخشی آموزش مثبت نگری بر کیفیت زندگی کاری و تاب آوری در کارکنان اورژانس اجتماعی شهر کرمانشاه
20. سنجش و ارزیابی شاخص های تاب آوری اجتماعی محلات مسکونی (مطالعه موردی محلات سنتی شهر همدان)
21. محاسبه کارایی و اولویت بندی معیارهای تاب آوری و کارایی گاوداری های صنعتی شیری شهر کرمان
22. آموزش داستان نویسی بر تاب آوری، عملکرد تحصیلی و خودکارآمدی دانش آموزان مدارس ابتدایی شهر یاسوج
23. بررسی رابطه شادکامی و خوش بینی با تاب آوری روانشناختی معلمان شهر شیراز
24. اثربخشی آموزش مثبت نگری بر تاب آوری و کیفیت خواب نوجوانان شهر تهران
25. تاب آوری اجتماعی در شهرتهران با رویکرد آموزش و پیشگیری با بهره گیری از آتش نشانان داوطلب
26. بررسی شاخص های تاب آوری در برابر زلزله از دیدگاه برنامه ریزی کاربری زمین؛ موردپژوهش شهر تهران
27. بررسی اثرپذیری شهر تاب آور از مخاطرات طبیعی (مطالعه موردی؛ شهر کرج)
28. پایش تاب آوری شهری به منظور کاهش اثرات حوادث طبیعی با تاکید بر زلزله  (مطالعه موردی اسلامشهر)
29. ارائه ی راهکارهای موثر بر افزایش تاب آوری کارکنان
30. مقدمه ای بر تشریح روش ها و شاخص های اندازه گیری میزان مقاومت شهرها
31. بررسی مقایسه ای شاخص های تاب آوری و عزت نفس دانش آموزان مقطع متوسطه ی دوم در دبیرستان های نظری با هنرجویان هنرستان های پسرانه ی کاردانش شهر اصفهان
32. بررسی رابطه تاب آوری و استفاده مفرط از شبکه های اجتماعی در دوره پاندمی بیماری کرونا در دانش آموزان مقطع متوسطه شهر یزد
33. تبیین اثربخشی رویکرد ایماگوتراپی و آموزش برنامه ی سیستماتیک ارتباط زوجین بر افزایش سازگاری، صمیمیت و تاب آوری زوجین شهر بوشهر
34. بررسی رابطه بهزیستی روانی بر حسب سبک های کنار آمدن و تاب آوری در بین والدینکودکان اوتیسم شهر ارومیه
35. تاثیر آموزش صبر بر مبنای قرآن بر تاب آوری و خودشفقت ورزی در همسران معلولان ضایعه نخاعی شهر اصفهان
36. ارزیابی تاب آوری بافت فرسوده شهر در برابر زلزله با استفاده از GIS (مطالعه موردی: منطقه ۲ شهرداری بندرعباس)
37. آسیب شناسی تاب آوری فضایی شهری با تاکید بر توزیع بیمارستان ها(نمونه موردی: بیمارستان های مرکز شهر شیراز )
38. نقش میانجی خودکارآمدی و تاب آوری در رابطه هوش معنوی و اضطراب امتحان دانش آموزان دبیرستانی شهر قم
39. مطالعه تاب آوری ایمنی و بحران درزمان وقوع بلایای طبیعی (مورد مطالعه بیمارستان شرکت نفت در شهر شیراز)
40. مدل سازی تغییرات مکانی تاب آوری اجتماعی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی: شهر سرپل ذهاب)
41. بررسی اثربخشی روان درمانی مثبت نگر بر تاب آوری و کنترل خشم افراد معتاد در شهر تهران
42. اثربخشی آموزش تاب آوری بر طلاق عاطفی زوجین مراجعه کننده به مرکز مشاوره دل آرام شهر قائمیه
43. ارزیابی سطح آمادگی شهر رویان در برابر حوادث طبیعی با تاکید بر رویکرد تاب آوری شهری
44. ارتقاء سرمایه اجتماعی با شهر هوشمند وضع آگاه، زمینه ساز تاب آوری در بحران کرونا
45. بررسی رابطه بین اشتیاق تحصیلی با تاب آوری دانش آموزان مقطع متوسطه اول شهر آبدانان
46. تبیین تاب آوری شهرها در برابر بیماری های عفونی( کووید-۱۹) (مطالعه موردی: شهر زنجان)
47. روایی و پایایی مقیاس تاب آوری تحصیلی در دانشجویان کارشناسی دانشگاه های شهر اهواز
48. سنجش تاب آوری اجتماعی جامعه مقصد در جهت توسعه گردشگری هوشمند شهر تبریز
49. تحلیل نیروهای پیشران کلیدی تاب آوری اقتصادی با رویکرد سناریویی در شهر تبریز
50. واکاوی تاب آوری مادی های شهر اصفهان در برابر سیلاب های شهری
51. ارزیابی تاب آوری در محله های شهری (نمونه موردی:محله های شهر کامیاران)
52. بررسی رابطه تاب آوری و سلامت روان دانش آموزان متوسطه شهر سراوان
53. مطالعه تطبیقی میزان تاب آوری کالبدی مناطق شهر مشهد در برابر زلزله
54. تبیین رابطه بین مدیریت شهری و تاب آوری شهری (شهر مورد مطالعه شهر فراغی)
55. تحلیل عاملی عوامل موثر بر تاب آوری شهریمورد مطالعه: شهر زنجان
56. پاندمی COVID-۱۹؛ تاب آوری شهر تهران در برابر آن
57. بررسی رابطه اضطراب ناشی از ویروس کرونا با تاب آوری و سلامت عمومی ساکنین شهر سنندج با پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ-۲۸) و نرم افزار spss
58. تحلیل فضایی مولفه های تاب آوری کالبدی بافت مرکزی شهر رشت در برابر زلزله با استفاده از مدلFuzzy-AHP و GIS
59. طراحی الگوی تاب آوری استراتژیک مبتنی بر فناوری در کسب وکارهای نوپای بوم گردی (مطالعه موردی: شهر بره سر)
60. بررسی تاب آوری شهر دورود در برابر زلزله با استفاده از روش گاما در سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)
61. پیش بینی بهزیستی روانشناختی بر اساس تاب آوری و تنظیم شناختی هیجان دانش آموزان متوسطه شهر مرودشت
62. تبیین ارتباط فرم‌‌شهری با تاب‌آوری در برابر سوانح در سطح محلات کلان‌شهر تهران
63. بررسی رابطه اضطراب ناشی از ویروس کرونا با تاب آوری و سلامت عمومی ساکنین شهر قوچان
64. سیاستگذاری تآب آوری فضایی – کالبدی در راستای برنامه ریزی پدافند غیرعامل (مطالعه موردی: شهر بناب)
65. آمایش تاب آوری در برابر زلزله (مطالعه موردی: محله های پاسداران و شهدای شهر ایلام)
66. بررسی نقش الگوی حکمروایی خوب شهری در تحقق شهر تاب آور (مطالعه موردی: شهر اهواز)
67. نقش سلامت معنوی و تاب آوری در مقابله با استرس ابتلا به کرونا در کادر درمان بیمارستان پیوند اعضاء ابن سینا شهر شیراز
68. بررسی تاثیر موسیقی بر تفکر انتقادی، خلاقیت هیجانی و تاب آوری در زنان و مردان شهر شیراز
69. بررسی رابطه سبک های مدیریت تعارض (مصالحه، اجتناب، رقابتی) با تاب آوری در مدیران آموزشی دبیرستان های دوره اول شهر کرمانشاه با توجه به جنسیت در سال تحصیلی ۹۴-۹۵
70. تدوین و اولویت بندی راهبردهای پابرجا مبتنی بر سناریوهای باورپذیر افزایش تاب آوری کالبدی شهر تهران در برابر زلزله (نمونه موردی: منطقه ۱۰)
71. بررسی رابطه تاب آوری و حمایت اجتماعی ادراک شده با رضایت از زندگی زنان سالمند عضو مرکز نگهداری روزانه سالمندان شهر لاهیجان
72. اثربخشی واقعیتدرمانی بر تاب آوری زنان سرپرست خانوار تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی شهر شیراز در سال ۹۷
73. رابطه تاب آوری و جو روانی- اجتماعی کلاس با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع راهنمایی شهر تهران
74. واکاوی نواحی شهری از منظر مولفه های تاب آوری مطالعه موردی: نواحی منطقه ۱۱ کلان شهر تهران
75. تبیین رابطه بین تنظیم شناختی هیجان با تاب آوری در دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شهر مرودشت
76. ارتباط بین بهزیستی روانشناختی و تاب آوری با اضطراب ورزشی در تکواندوکاراندختر شهر اصفهان
77. سنجش عوامل موثر بر تاب آوری اقلیمی در شهر زابل
78. تحلیل تاب آوری شهری در برابر پاندمی کووید ۱۹ (نمونه مورد مطالعه: کرمانشاه)
79. واسنجی جایگاه سازمانهای مدیریت بحران در افزایش تابآوری شهری (مطالعه موردی: شهر زابل)
80. تبیین مولفه های تاثیرگذار و شناخت ویژگی های گیاهان برای معماران به منظور طراحی الگوی کاشت مناسب بام سبز در اقلیم گرم و خشک (تهران)
81. طراحی مدل برنامه ریزی تعاملی در برش برنامه عملیاتی شهرداری مشهد ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴مورد مطالعه: پایداری زیست بوم شهری (معاونت خدمات شهری)
82. نقش مورفولوژی و آمایش شهری در ارتقاء تاب آوری کالبدی- فضایی مطالعه موردی: کلانشهر اصفهان
83. ارزیابی میزان خطرپذیری کالبدی سکونتگاه های شهری (مطالعه موردی: شهر اهواز)
84. ارائه مدل مفهومی منظر تاب آور با تاکید بر مدل مکان پایدار مبتنی بر روش گراندد تئوری
85. بررسی وضعیت بحرانی کیفیت ساخت وسازها در شهر تهران و برنامه ریزی تضمین کیفیت آن جهت مدیریت بحران
86. شناسایی و استخراج شاخص های مکان یابی فضاهای سبز شهری با هدف تاب آوری شهری‎
87. بررسی مقایسه ای تاثیر آموزش راهکارهای تطابقی به دو روش حل مسئله و ایفای نقش بر میزان تاب آوری پرستاران بخش اورژانس مراکز تابعه نیروهای مسلح شهر کرمانشاه
88. بررسی رابطه تاب آوری و انعطاف پذیری با سلامت روان در پدران دارای فرزند پایه ششم دبستان شهر کلاله در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ در بحران کرونا
89. اثربخشی آموزش مولفه های آرامش روانشناختی مبتنی بر دیدگاه اسلامی (صبر و دعا) در اضطراب امتحان و تاب آوری دانش آموزان پسر متوسطه اول شهر زاهدان
90. اثربخشی آموزش تاب آوری بر کاهش اضطراب واسترس افراد مبتلابه ویروسCOVID-۱۹(مورد مطالعه: بیماران مبتلا به ویروس کرونا در بیمارستان شهید مصطفی خمینی شهر ایلام)
91. بررسی رابطه بین بهزیستی روانشناختی و آلکسی تیمیا با تاب آوری و افکار خودکشی در افراد وابسته به مواد و افراد عادی در شهر یاسوج
92. بررسی رابطه تاب آوری و انعطاف پذیری با سلامت روان درمادران دارای فرزند پایه ششم دبستان شهر آزادشهر در سالتحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ در بحران کرونا
93. پیش بینی کیفیت زندگی بر اساس تاب آوری، سرسختی روان شناختی و حمایت اجتماعی با نقش واسطه ای جرئت ورزی در زنان شاغل شهر تهران
94. نقش مهارت های زندگی با تاب آوری در پیش بینی بهزیستی روانشناختی با نقش میانجی ویژگی های شخصیتی در بین بیماران دیابتی نوع۲در شهر شیراز
95. پیش بینی گرایش به مصرف مواد بر اساس میزان تاب آوری، خودکارآمدی، خوش بینی و امیدواری در دانش آموزان دوره متوسطه دخترانه شهر اردبیل
96. بررسی مقایسه ای امید به زندگی، تاب آوری و اختلالات رفتاری در نوجوانان خانواده های تک فرزند و چند فرزند در شهر اردکان فارس
97. مقایسه سخت رویی ، تاب آوری و سلامت روان در مادران دانش آموزان کم توان ذهنی و عادی شهر شیراز در دوران قرنطینه کرونا
98. رابطه کیفیت تصویر از خدا، امید به زندگی و شیوه های مقابله با تاب اوری در مادران دارای کودکان اختلال یادگیری شهر ارومیه
99. بررسی رابطه بین عزت نفس و سبک های فرزند پروری با تاب آوری و ویژگی های شخصیتی در والدین کارمند شهر سمنان
100. بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و تاب آوری جامعه در پاسخ دهی به بحران مشارکت جامعه / مطالعه موردی: جمعیت هلال احمر شهر کرمان