مقالات حقوق شهروندی در شهرداری ها

این صفحه به صورت اختصاصی به مقالات حقوق شهروندی درشهرداری ها اختصاص دارد. در این بخش مقالات، اطلاعات کنفرانسها، ژورنالها و نشستها تخصصی در حوزه حقوق شهروندی جهت استفاده سازمانها و پژوهشگران ارائه می شود. در حال حاضر 2,029 مقاله در زمینه حقوق شهروندی استخراج شده است.

لیست مقالات حقوق شهروندی در شهرداری ها

1. بررسی مدیریت شهری و نقش مشارکت اجتماعی با عملکرد ویژگی های شخصیتی حقوقیشهرداری جهت بهبود اداره شهری و شهروندی
2. تعامل با مردم واخلاق مداری هنر گمشدهدرحوزه ایمنی و مدیریت بحران شهری
3. مناسب سازی فضاهای شهری برای کودکان بر اساس اصول شهر دوستدار کودک (موردمطالعه: محدوده هزارجریب و تخت فولاد منطقه ۶ اصفهان)
4. تبیین الگوی مسئولیت های متقابل شهروندان و شرکت های گازرسانی با رویکرد حقوق شهروندی
5. ارزیابی عملکرد شهرداری و شورای شهر در اعتلای حقوق شهروندی (مطالعه موردی : شهرستان چالوس)
6. بررسی ابعاد حقوقی و تحلیل مولفه های مفهومی حقوق شهروندی در مدیریتآموزش و تربیت شهروندی
7. سیر اندیشه ها در طرح انگاره حق به شهر مطالعه موردی: اندیشه های وبر، لوفور و هاروی
8. راه های پیشگیری از جرم در جامعه با بهره گیری از حقوق معماری و شهرسازی
9. بررسی آرای دیوان عدالت اداری درخصوص عوارض غیر قانونی شهرداری ها
10. الگو پارادایمی بازاریابی کمینی محصولات ورزشی
11. حق شهروندان برتوسعه پایدار شهری
12. بررسی رابطه قشربندی اجتماعی و وقوع جرم
13. بررسی میزان حضورپذیری و احساس امنیت زنان در فضاهای شهری
14. چگونگی ارتباط مشارکت شهروندان در فضای سبز شهری (مطالعه موردی: منطقه هشت شهرداری شیراز)
15. ارتباط حقوق و مشارکت شهرونی در مدیریت فضای سبز شهری (مطالعه موردی: منطقه ده شهرداری شیراز)
16. ضرورت رویکرد نظری حقوق مصرف کننده به حقوق بشر
17. حقوق کولبران و وظایف دولت در قبال آنها
18. بررسی اصل رفاه اجتماعی در حقوق ایران و ارتباط آن با سایر حق های بشری
19. تزلزل در شهروندی و تابعیت؛ زمینه های گسست در دولت ملی
20. شناسایی حقوق فرهنگی - آموزشی شهروندان و راهبردهای تحقق آن در نظام تعلیم و تربیت ایران
21. جایگاه آموزش و اطلاع رسانی حقوق محیط زیست در حقوق ایران و اسناد بین المللی
22. حقوق مصرف کننده از دیگاه حقوق بشری و عملکرد آن
23. شناخت راهکارهای کاربردی مشارکت شهروندان در اداره امور شهرها
24. بررسی حقوق فرهنگی و حقوق سیاسی شهروندان
25. شناسایی مولفه های حقوق شهروندی و اولویت بندی آن در فضای مجازی با استفاده از تحلیل تم و دیمتل فازی (مطالعه موردی: فولاد شهر)
26. بررسی رابطه بین میزان آگاهی شهروندان از حقوق شهروندی و قوانین شهری و تاثیر آن بر مطالبات اجتماعی-مدنی (مطالعه موردی: شهرداری یاسوج)
27. نقش درس مطالعات اجتماعی بر یادگیری حقوق شهروندی و رشد مهارت های اجتماعی (مطالعه موردی: دانش آموزان پایه ششم ناحیه ۲شهر ساری)
28. بررسی میزان آگاهی شهروندان از حقوق شهروندی و قوانین شهری ( نمونه موردی : شهروندان منطقه دو شهرداری شیراز)
29. تبیین حقوق شهروندی در برنامه ریزی پایدار محله ای (مطالعه موردی: محله های مقصودیه و منظریه شهرتبریز)
30. بررسی منشور حقوق شهروندی در دوره دوم ریاست جمهوری حسن روحانی : مطالعه ای پیرامون ساختار، مولفه های اصلی و حقوق فردی و اجتماعی افراد
31. تحلیل محتوای کتاب جامعه شناسی متوسطه دوم در ارتباط با مهارت های اجتماعی و حقوق شهروندی
32. تاثیر آگاهی از حقوق شهروندی در مشارکت فضای سبز شهری (مطالعه موردی: منطقه یازده شهرداری شیراز)
33. بازشناسی مسئولیت ها و حقوق شهروندی افراد بی خانمان و جامعه (مطالعه موردی: گرمخانه خاوران)
34. بررسی جامعه شناختی رابطه سرمایه نمادین و نگرش به حقوق شهروندی (مطالعه موردی شهر تبریز)
35. جایگاه پلیس در ارتقاء امنیت عمومی با تاکید بر امنیت اجتماعی و حقوق شهروندی
36. بررسی تطبیقی حقوق شهروندی زندانیان در ایران و فقه اسلامی و اسناد بین المللی
37. رابطه حقوق و مشارکت شهروندی در مدیریت شهری (مطالعه موردی: منطقه هشت شهرداری شیراز)
38. بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با رضایت شهروندان شهر تبریز از رعایت حقوق شهروندی
39. درآمدی بر حقوق شهروندی مدرن در قوانین و مقررات مرتبط در شهرداری دامغان
40. امنیت زنان بعنوان حقوق شهروندی ایشان و راهکارهای ارتقاءآن در شهرسازی و معماری
41. نقش قوه قضائیه در دفاع از حقوق شهروندی و آزادی های مردم
42. مبانی و مصداقهای آزادی ارتباطات و اطلاعات در حقوق بشر و شهروندی
43. تببین مدل مفهومی توسعه اصول حقوق شهروندی با تاکید بر سرمایه اجتماعی
44. تبیین اجتماعی عوامل موثر بر آگاهی جوانان از حقوق شهروندی جوانان
45. صیانت از حقوق شهروندی در پرتو مدیریت و کنترل آلودگیهای شهری
46. بررسی و مقایسه حقوق شهروندی در ایران، آمریکا و اتحادیه اروپا
47. بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده با رعایت حقوق شهروندی
48. کرونا (کووید ۱۹) و نقض حقوق شهروندی در افغانستان
49. ضرورت ارتقای جایگاه سازمانی روابط عمومی ازدیدگاه حقوق شهروندی
50. ارتباط حقوق شهروندی با مشارکت شهروندی در مدیریت شهری (مطالعه موردی: منطقه یازده شهرداری شیراز)
51. حقوق شهروندی زنان و کنوانسیون حقوق زنان و بررسی تضیع حقوق زنان و راهکارهای رفع آن
52. نقش آموزش و پرورش در ارتقا حقوق شهروندی
53. بررسی حقوق شهروندی زنان در جامعه ایرانی
54. محیط زیست و حقوق شهروندی و شهرنشینی
55. بررسی و شناسایی حقوق شهروندی در شهرداریها
56. بررسی تقابل حقوق شهروندی و حقوق حاکمیتیدر جرایم علیه امنیت
57. حقوق انسانی و شهروندی بیماران روانی
58. بررسی تاریخچه حقوق شهروندی در ایران
59. نقش حقوق شهروندی در رشد و ارتقا حقوق شهری
60. بررسی مبانی نظری حقوق شهروندی
61. حقوق انسانی و شهروندی زندانیان
62. رابطه حقوق شهروندی و حقوق خصوصی در حقوق مکتسبه افراد
63. بررسی حقوق شهروندی و حقوق مصرف کنندگان
64. تعامل حقوق بشر و حقوق شهروندی
65. حق حریم خصوصی در قوانین موضوعه ایران و تطبیق آن در قوانین اسلام
66. چگونگی ارتباط مشارکت شهروندان در فضای سبز شهری (مطالعه موردی :منطقه دو شهرداری شیراز)
67. آگاهی از حقوق شهروندی و مشارکت فضای سبز شهری (مطالعه موردی :منطقه پنج شهرداری شیراز)
68. رابطه حقوق شهروندی بر مشارکت فضای سبز شهری (مطالعه موردی :منطقه هفت شهرداری شیراز)
69. حقوق شهروندی و مشارکت در فضای سبز شهری (مطالعه موردی :منطقه نه شهرداری شیراز)
70. بررسی حقوق شهروندی و تاثیر آن بر وقوع آسیب های اجتماعی
71. محیط زیست سالم و توسعه پایدار در پرتو حقوق شهروندی
72. تبیین نقش پلیس درتحقق حقوق شهروندی در پرتوآموزه های اسلامی
73. حقوق شهروندی در اسلام از دیدگاه امام علی ( ع )
74. رابطه مشارکت شهروندی و آگاهی از حقوق شهروندی (مطالعه موردی: منطقه دو شهرداری شیراز)
75. تعاملات شهروندی و حقوق شهروندی در مدیریت شهری (مطالعه موردی: منطقه ده شهرداری شیراز)
76. مولفه های حقوق شهروندی کودکان در سیره رضوی
77. بررسی عوامل تاثیر گذار در ساختارهای اجتماعی و فرهنگی موثر بر عادات اجتماعی
78. بررسی حمایت های مالیاتی در زمان شیوع ویروس کرونا با نگاهی به سیره علوی در وصول مالیات
79. بررسی اندیشه های امام خمینی (ره) در ابواب مختلف حقوق افراد از دیدگاه حقوقی و مردمی
80. مطالعه میزان تاثیر الگوی توسعه فردی منابع انسانی بر عملکرد سازمانی، اخلاق حرفه ای، حقوقشهروندی کارکنان
81. بررسی نسبت اصل "تعهد به نتیجه" در تطبیق با اصل "تعهد به وسیله" در تحقق سلامت جامعه
82. تاثیر آسیب های وارده بر حریم رودخانه ها در حقوق شهروندان
83. حقوق شهروندان در مقابل خسارات زیست محیطی صنعت خودروسازی
84. نقش آموزش زیست محیطی بر مسئولیت پذیری اجتماعی شهروندان
85. بررسی نقش سواد رسانه ای در حکمرانی
86. شاخص های کنش قضایی در نظام عدالت کیفری ایران با تکیه بر آموزه های فقهی
87. نقش سازمان های محلی و شهرداری ها در مدیریت شهری
88. نقش حکومت محلی و مدیریت شهری در مدیریت پایدار شهری
89. سلب تابعیت و اثر مستقیم آن در مجازات اشخاص حقیقی
90. بررسی و تحلیل محتوایی کتاب مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی بر حسب مولفه هایحقوق شهروندی
91. آسیب شناسی زیست محیطی، فرهنگی و حقوقی - مدیریتی منطقه کشف رود مشهد
92. جامعه صنعتی وماشینیسم ومسئولیت مدنی ناشی ازسوانح رانندگی
93. پایبندی به چندفرهنگ گرایی شهروندی در آراء دیوان عالی فدرال عراق
94. تنقیح قوانین رسانه ای
95. پارادیم ارزش شناختی تعاملات پلیس و کاربست آن در تامین امنیت فضای سایبری
96. نقش سازمان های امنیتی در حکمرانی قضایی
97. تضمین اختصاصی حقوق بنیادین با تمرکز بر الگوهای خارجی و بین المللی و رفع خلاهای نظام حقوقی ایران
98. ساز و کار قوه قضاییه در تضمین رعایت تعهدات حقوق بشری
99. حقوق کولبران و وظایف دولت در قبال آنها
100. بررسی حقوق مالکانه اشخاص در قانون و مقررات شهرداری ها؛ مورد مطالعه : شهرداری دامغان