مقالات حقوق شهروندی در شهرداری ها

این صفحه به صورت اختصاصی به مقالات حقوق شهروندی درشهرداری ها اختصاص دارد. در این بخش مقالات، اطلاعات کنفرانسها، ژورنالها و نشستها تخصصی در حوزه حقوق شهروندی جهت استفاده سازمانها و پژوهشگران ارائه می شود. در حال حاضر 1,839 مقاله در زمینه حقوق شهروندی استخراج شده است.

لیست مقالات حقوق شهروندی در شهرداری ها

1. تبیین بایسته های مدیریت راهبردی در حوزه امور شهری(بر اساس مکاتب شهیدین والا مقام: شهید حاج قاسم سلیمانی و شهید آقا مهدی باکری)
2. بررسی میزان مسئولیت متقابل مدیریت شهری و شهروندان و عوامل موثر بر مدیریت یکپارچه شهری
3. جامعه شناسی مدیریت شهری از منظر فقهی - حقوقی
4. تحلیل محتوای کتاب مطالعات اجتماعی پایه پنجم دبستان
5. نقش و تاثیر حقوق در ارتقا سطح کیفی و کمی شهرداری ها
6. بررسی تطبیقی وضعیت و پیامدهای مثبت و منفی تابعیت مضاعف در حقوق ایران، روسیه و کامن لا
7. امانت، مبنایی برای برابری (با تاکید بر اندیشه محقق نائینی)
8. بررسی حقوق اجتماعی شهروندان در گلستان سعدی
9. بررسی شیوه های آموزش قانونگرایی و احترام به حقوق شهروندی در ارتقاء امنیت اجتماعی دانش آموزان (مطالعه موردی: معلمان مدارس ابتدایی شهر سردشت)
10. تحلیل و ارزیابی عملکرد آموزش و پرورش در ارتقاء حقوق اجتماعی و شهروندی در ایران(در پرتو نظریه ساخت یابی)
11. بررسی تاثیر مسوولیت پذیری اجتماعی شهرداریها بر رعایت حقوق شهروندی ساکنین کلان شهر اهواز (مورد مطالعه: شهرداری کلان شهر اهواز)
12. بررسی میزان آگاهی از حقوق و مسئولیت های شهروندی در قبال محیط زیست شهری در راستای توسعه پایدار
13. بررسی رابطه جامعه شناختی سبک زندگی و گرایش به حقوق شهروندی (مطالعه موردی دانشجویان پیام نور استان بوشهر)
14. تاثیر اجرای قوانین شهری و حقوق شهروندی در مسیر توسعه شهری پایدار؛ با تاکید بر عملکرد مدیریت شهری
15. چالش ها و راهکارهای اداره شایسته در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر حقوق شهروندی
16. مدیریت یکپارچه و حقوق شهروندی، مطالعه موردی: پروژه دانش بنیان پنجرهواحد صدور مجوزها-پلتفرم دولت الکترونیکی سیماک
17. بررسی و تاثیر شاخصه های الگوریتم حقوق شهروندی در رفتار پلیس (مورد پژوهش: استان بوشهر)
18. سنجش و ارزیابی وضعیت حقوق شهروندی در رابطه شهروندان با سازمان متروی شهر تهران
19. ضرورت توجه به آموزش حقوق و اخلاق شهروندی در راستای تحقق سلامت زندگی شهری
20. بررسی تعهدات دادستان در حفظ حقوق بشری و شهروندی در نظام بین المللی
21. بررسی حقوقی شهری و ارتباط آن با حقوق شهروندی (نمونه موردی شهر آستارا)
22. عوامل موثر بر آگاهی از مفهوم حقوق شهروندی و شهروندی فعال در مدیریت شهری (مطالعه موردی: مناطق چهار شهرداری شیراز)
23. رابطه نظام دادرسی درحقوق کامن لا و رومی- ژرمنی با حقوق شهروندی
24. جایگاه آموزش و پرورش در زمینه حقوق و تربیت شهروندی دانش آموزان
25. بررسی میزان توجه کتاب مطالعات اجتماعی پایه سوم به شاخصهای حقوق شهروندی
26. بررسی تخصصی جرائم سایبری در راستای تکریم حقوق شهروندی مردم بوشهر از منظر علوم حقوق و رایانه
27. مطالعه تطبیقی حقوق شهروندی در جمهوری اسلامی ایران و کشور ترکیه
28. تبیین ارتباط «حقوق شهروندی» و «حقوق معماری و شهرسازی» با تاکید بر «نظریه حق به شهر»
29. نقش حقوق شهروندی در توسعه پایدار شهری و مدیریت شهری
30. رابطه توسعه مشارکت شهری و حقوق شهروندی در مدیریت شهری
31. افراد با نیازهای ویژه(معلولین)، حقوق شهروندی ومناسب سازی شهر
32. طراحی برنامه درسی آموزش حقوق شهروندی برای کودکان دوره ابتدایی
33. بررسی مقایسه ای حقوق شهروندی در ایران و عرصه جهانی
34. آموزش قوانین و پیشگیری از آسیب های اجتماعی با محوریت حقوق خانواده و حقوق شهروندی
35. تاثیر اصل رعایت حقوق شهروندی در قوانین کیفری ایران
36. بررسی نقش اموزش و پروش در ارتقا حقوق شهروندی)
37. بررسی تاثیر میزان آگاهی از حقوق شهروندی در بین شهروندان دامغانی بر شهروندی فعال آنها
38. بررسی مقایسه ای اصول حقوق شهروندی با اصول حقوق کیفری در ایران و قوانین بین المللی با تاکید بر تربیت شهروندی
39. حقوق و رفتار شهروندی در سازمانها
40. معماری شهری و حقوق شهروندی
41. ارائه الگوی حقوق شهروندی درسازمان های دولتی ایران
42. بررسی حق دادخواهی در قانون اساسی ایران و اسناد بین المللی
43. حقوق کار از منظر حق بر شهر: آیا ملاحظات «حقوق کار» می تواند مصداقی از «حق بر شهر» باشد؟
44. نقش پیش فروش درساخت درحقوق شهروندی
45. بررسی جایگاه شهروندی در نظام رفاه و تامین اجتماعی ایران
46. نقش دیوان عدالت اداری در تحقق حکمرانی خوب
47. مطالعه حقوقی جایگاه و تناسب تکالیف شهروندان در حقوق ایران
48. تحلیلی بر مبانی حقوقی منابع درآمدی شهرداری ها با تاکید بر عوارض
49. جایگاه حقوق متهم در مراحل دادرسی و تجدید نظر خواهی
50. بررسی و تبیین عوامل موثر بر رفتارشهروند سازمانی در محیط کار با تاثیرمولفه ارزش های دینی در سازمانها
51. حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی شهروندان در نهج البلاغه
52. جایگاه دولت الکترونیک در حقوق شهروندان [در ایران]
53. بررسی و چگونگی پیش گیری از ویروس کرونا براساس مولفه های مهارت نه گفتن و توسعه حقوق شهروندی از دیدگاه دبیران روان شناسی استان مازندران
54. بررسی و سنجش میزان آگاهی شهروندان از حقوق شهروندی و قوانین شهری با هدف دستیابی به زندگی شایسته (مطالعه موردی: شهر سنندج)
55. ضرورت آموزش آیین دادرسی کیفری وارزش های اجتماعی در مراکز آموزش فراجا با رویکردرعایت حقوق شهروندی در یگان های انتظامی
56. بازخوانی مفهوم حقوق شهروندی در سیر تاریخی شهرهای ایرانی با تاکید بر فضاهای عمومی (نمونه موردی: پیاده راه ۱۵ خرداد)
57. رابطه حقوق شهری بر شهروندی فعال در مدیریت فضای سبز شهری (مطالعه موردی: منطقه یک شهرداری شیراز)
58. حقوق شهروندی در طراحی مسکن و معماری اسلامی (نمونه موردی:سه مورد از خانه های ایرانی -اسلامی )
59. تبیین متغیرهای قوانین و مقررات، پاسخگویی، شفافیت و قانونمندی نهاد شهرداری در حقوق و انتظارات شهروندی
60. نقش شورای دانش آموزی بر آگاهی از حقوق شهروندی در مدارس دخترانه ناحیه ۱ ساری
61. تناسب قرارهای تامین کیفری و حفظ حقوق شهروندی متهم در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲
62. بررسی رابطه حقیقی حقوق شهروندی و سرمایه اجتماعی و اثر بخشی آن بر تعهدات شهروندان
63. بررسی مفهوم حقوق شهروندی در مدیریت شهری؛ مروری نظام‎مند بر جایگاه آن در قانون شهری
64. ترویج حقوق شهروندی و تجلی آن در قانون اساسی با تکیه بر اخلاق اسلامی
65. نفش پلیس در پیشگیری از جرم ورعایت حقوق شهروندی براساس آموزه های اسلامی
66. آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی در آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲
67. ارزیابی و تحلیل اصول حاکم بر شاخص های نظارت قضایی در حقوق شهروندی
68. توسعه مشارکت شهری و حقوق شهروندی (مطالعه موردی: منطقه نه شهرداری شیراز)
69. نقش حقوق شهروندی در توسعه ی سیاسی نهادهای شهری در شهرداری تهران
70. چالش های پیش روی حقوق شهروندی در نظام جمهوری اسلامی ایران
71. بررسی تاثیرات مداخله دولت در حریم خصوصی افراد در حقوق شهروندی
72. نقش حقوق شهروندی نسبت به حریم خصوصی در فضای مجازی
73. آموزش و پرورش و حقوق شهروندی با رویکرد ارائه راهکار
74. بررسی تطبیقی جایگاه پلیس دررعایت حقوق شهروندی براساس آموزه های اسلامی واعلامیه جهانی حقوق بشر
75. تحلیل حقوقی وجه تمایز و نسبیت بین حقوق شهروندی و حقوق بشر در جامعه اسلامی
76. جایگاه حقوقی ضابطین دادگستری انگلیس در حفظ حقوق شهروندی با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران
77. مدیریت شهری در شهر با تاکید بر حقوق شهروندی
78. بررسی تطبیقی حقوق شهروندی از دیدگاه اسلام و مسیحیت
79. مدیریت شهری و مسئولیت اجتماعی با رویکرد حقوق شهروندی
80. جایگاه حقوق شهروندی در برنامه ریزی شهری نئولیبرال
81. بررسی رابطه رعایت حقوق شهروندی و سلامت روان
82. حقوق شهروندی زنان و مردان از دیدگاه قرآن
83. مفهوم حقوق شهروندی و مولفه های آن
84. وظیفه مقامات دادسرا در رعایت حقوق شهروندی
85. تاثیر فضای مجازی بر حقوق شهروندی
86. جایگاه امنیت روانی در حقوق شهروندی
87. بررسی رابطه بین حقوق شهروندی و حفظ حقوق خصوصی
88. بررسی جایگاه حقوق زنان در منشور حقوق شهروندی
89. حقوق شهری و شهروندی
90. چگونگی انتقال بین المللی داده های شخصی (مطالعه تطبیقی در حقوق اتحادیه اروپا و نظام حقوقی ایران)
91. شناخت موانع موجود بر سر راه گسترش و بسط جامعه مدنی با تمرکز بر ایران
92. جایگاه اسناد رسمی در امنیت مالی شهروندان در فقه امامیه و حقوق موضوعه
93. ماهیت، مصادیق و کیفیت نظارت حقوق شهروندی در نظام حقوقی ایران
94. نقش مولفه های حقوق شهروندی بر مدیریت شهری
95. بررسی حقوق شهروندی از منظر حقوق خصوصی در کشور
96. چالش های حفظ محیط زیست از منظر صلاحیت دادستان
97. نقش دانشگاه در توسعه فرهنگی و اجتماعی از جنبه آموزش شهروندی، تاثیر آموزش آن بر میزان آگاهی شهروندان از حقوق خود ونیم نگاهی به دیدگاه منابع اسلامی
98. نقش حقوق شهروندی در بهداشت روان ،ارتقاء سلامت وسلامت اجتماعی دانش آموزان دختر متوسطه اول و دوم لارستان در بحران های زندگی
99. وضعیت حقوق شهروندی امام هادی(ع) در عصر خلفای عباسی
100. علت شناسی نافرمانی شهروندان در بحران کرونا؛ بر مبنای نظریه »تراز کنترل«