مقالات شهر الکترونیک در شهرداری ها

این صفحه به صورت اختصاصی به مقالات شهر الکترونیک درشهرداری ها اختصاص دارد. در این بخش مقالات، اطلاعات کنفرانسها، ژورنالها و نشستها تخصصی در حوزه شهر الکترونیک جهت استفاده سازمانها و پژوهشگران ارائه می شود. در حال حاضر 1,187 مقاله در زمینه شهر الکترونیک استخراج شده است.

لیست مقالات شهر الکترونیک در شهرداری ها

1. بررسی اینترنت اشیا در شهر هوشمند
2. نقش یادگیری سازمانی و سواد دیجیتال در عملکرد شغلی معلمان مقطع متوسطه اول شهر شیراز
3. بررسی مزایا و معایب ایجاد شهرهای الکترونیک و استفاده از فناوری اطلاعات وارتباطات در ایجاد روابط عمومی دیجیتالی مردمی و خدمات شهری
4. بررسی تاثیر تحقق پذیری و گسترش شهرهای الکترونیکی بر توسعه پایدار شهری (مطالعه موردی: کلان شهر تبریز)
5. شناسایی و اولویت بندی موانع اجرای طرح نسخ الکترونیک(مورد مطالعه: بیمارستان ولایت شهر قزوین)
6. بررسی رابطه استراتژی های اخلاق و رهبری دیجیتال بر وفاداری مشتریان خرید و تعمیرات GPS شهر همدان با نقش میانجی هوش اخلاقی
7. بررسی رفتار اطلاع یابی بومیان دیجیتال: مورد مطالعه دانش آموزان ۱۵ تا ۱۸ ساله مدارس هوشمند شهر تهران
8. سنجش سواد دیجیتال در ایران و راهبردهای توسعه آن در یکی از مدارس شهر اهواز
9. ارزیابی کیفیت خدمات دیجیتال گردشگری بر مبنای تحلیل فضایی عناصر اقامتی؛ مورد پژوهی: شهر زنجان
10. مطالعه و کتابخوانی در عصر دیجیتال (مطالعه موردی: اعضای کتابخانه های عمومی شهر تبریز)
11. انواع خدمات در تجارت الکترونیک
12. تحقق فناوری اطلاعات در مدیریت شهری با تاکید بر شهرداری الکترونیک
13. لزوم توسعه شهرداری الکترونیک و بهسازی خدمات شهری در کلانشهرها
14. بررسی توسعه مدیریت شهری با در نظر گرفتن تکنولوژی و فناوری اطلاعات
15. بررسی اثربخشی مولفه های خدمات الکترونیک بر عملکرد روابط عمومی در مدیریت شهری هوشمند (نمونه موردی: روابط عمومی شهرداری اصفهان)
16. راهکارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در ارتقای مدیریت بحران
17. ارزیابی چالشها و موانع تعیین کننده در زمینه پیاده سازی موفق شهرداری الکترونیکی (مطالعه موردی: کرمانشاه)
18. ارائه چارچوب پیاده ساز ی اینترنت سل بنجم در بانک ها (مورد مطالعاتی بانک شهر)
19. بسترهای تجارت الکترونیک در کشور
20. امنیت کارت های هوشمند دیجیتال در تجارت الکترونیک
21. نقش دیوایس های متحرک در راحتی پرداخت ها در تجارت الکترونیک
22. بررسی ویژگی های شهر هوشمند و ارائه شهر هوشمند موفق در کشورهای مختلف بر پایه الگوی عملکردی شهر
23. راه اندازی شهرداری الکترونیک در شهرداری نهاوند
24. شناسایی و اولویت بندی موانع اجرای آموزش مجازی (الکترونیک) در مدارس ابتدایی دوره اول از منظر معلمان مدارس ابتدایی شهرستان مشکین شهر
25. بررسی ارتباط سرمایه فکری و کارایی کارکنان در تعامل با مشتریان با میانجیگری تعهد سازمانی در دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی شهر تهران
26. سنجش عوامل موثر بر پذیرش کتاب الکترونیک توسط دانش آموزان متوسطه دوره اول شهر اصفهان بر اساس مدل پذیرش فناوری ۳
27. ارزیابی آمادگی الکترونیکی شهرداری در راستای تحقق شهر الکترونیک (مطالعه موردی: شهرداری خوی)
28. امکان سنجی بستر ایجاد شهر الکترونیک نمونه موردی شهرداری منطقه ۱۲ تهران
29. فرصتها و تهدیدهای استقرار شهر الکترونیک در توسعه پایدار شهرهای ایران
30. شهر الکترونیک گامی نوین در تحقق توسعه پایدار اقتصادی
31. مدیریت منابع الکترونیک در کتابخانه های دانشگاهی شهر تهران
32. شهر هوشمند برنامه ریزی شهری و GeoAI در عصر داده های بزرگ
33. تسهیل دسترسی شبکه ارتباطات شهرداری با مردم توسط بهسازی فناوری اطلاعات و توسعه شهر الکترونیک
34. بررسی تحلیلی از نقش و تاثیر مدیریت دولت الکترونیک در ادراک مفاهیم شهر هوشمند با رویکرد شفافیت در شهر پایدار
35. تاثیر شیوه های مدیریت دانش بر نوآوری مالی دیجیتال با توجه به نقش تعدیلگر ویژگی های مدیران در بانک های مستقر در شهر شیراز
36. نقش بازاریابی در بسترهای کسب و کار دیجیتال در دوران کرونا مطالعه موردی شرکت های آشپزی شهر تهران
37. دوقلوی دیجیتال؛ گامی نوین به سمت هوشمندسازی شهر در زمینه برنامه ریزی، طراحی، و مدیریت شهری نمونه موردی: محله نارمک شهر تهران
38. شناسایی پیشرانه ای فردی رشد کسب وکارهای دیجیتال زنان (مورد مطالعه: زنان کارآفرین شهر تهران)
39. گذر از رادیولوژی معمول به رادیولوژی دیجیتال خود ارزیابی سطح آشنایی تکنولوژیست های پرتوشناسی بیمارستان های آموزشی شهر اهواز با رادیولوژی دیجیتال و سیستم های وابسته
40. شناسایی و تحلیل مولفه های اثرگذار بر سبک زندگی خانواده دیجیتال در شهر تهران
41. از شهر هوشمند تا عدالت شهری در عصر دیجیتال و نوین
42. شهرداریهای الکترونیک توانمندسازی مدیریت شهری
43. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ مدیریت شهری الکترونیک؛ از برنامه ریزی تا اجرا
44. شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر استفاده شهروندان از خدمات الکترونیک درشهرداری مشهد
45. رابطه ی شهرسازی الکترونیک و فرهنگ شهروند موثر و شفافیت و سلامت اداری (نمونه ی موردی : سامانه ی ایساپ شهرداری مشهد)
46. رابطه ی شهرسازی الکترونیک و فرهنگ شهروند موثر و شفافیت و سلامت اداری (نمونه ی موردی : سامانه ی ایساپ شهرداری مشهد)
47. رتبه بندی شاخصهای رضایتمندی مشتریان از خدمات الکترونیک و قصد استفاده مجدد در فروشگاه های آنلاین شهرداری مشهد
48. اهمیت ارتقا فناوری اطلاعات در بهبود وضعیت گردشگری الکترونیک با محوریت نقش شهرداری ها
49. شهرداری هوشمند مشهد و شهروند الکترونیک با محوریت خدمات شهرسازی و معماری
50. بررسی میزان آشنایی کارکنان شهرداری منطقه ۷ با وظایف روابط عمومی الکترونیک
51. شهرداری هوشمند مشهد و شهروند الکترونیک با محوریت خدمات شهرسازی و معماری
52. ارزیابی آمادگی الکترونیکی شهرداری شیراز جهت اجرای دولت الکترونیک
53. ارزیابی کیفیت خدمات دولت الکترونیک شهرداری: طرح پیشنهادی ابعادی از دیدگاهکارکنان شهرداری شیراز
54. شهرداری الکترونیک و لزوم پاسخگویی به شهروندان
55. بررسی فرصته ای کارآفرینانه اینترنتی بر پایه توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات
56. اهمیت به کارگیری داده کاوی در مدیریت شهری و شهرداری الکترونیک
57. بررسی عوامل موثر بر ادراک مشتری از بهبود کیفیت خدمات همراه بانک (موردمطالعه مشتریان بانک سینا در شعب شهر اهواز)
58. از دولت الکترونیک تا دولت هوشمند
59. سنجش اثربخش زیرساخت های سیستم سلامت الکترونیکی در شهر الکترونیکی
60. ضرورت بسترسازی مدیریت در تحقق هوشمندسازی شهرها در رسیدن به توسعه پایدار
61. بررسی نقش زیرساختهای لازم جهت پیاده سازی سیستم اتوماسیون اداری متمرکز در مدارس شهر اراک برای تسهیل سرویس دهی حمل و نقل الکترونیک شهرداری
62. شناسایی نیازهای مشتریان در ارائه خدمات از طریق کانال های الکترونیک با رویکرد آمیخته (مورد مطالعه: مشتریان بانک ملت در سطح شهر ایلام)
63. عوامل زمینه ای و تاثیر عملکرد استفاده از تجارت الکترونیک (موردمطالعه: شرکت های دانش بنیان در شهر تهران)
64. ارزیابی سامانه نسخ الکترونیک بیمارستان های آموزشی در مقایسه با سامانه نسخ الکترونیک مراکز درمانی وابسته به تامین اجتماعی شهر اهواز در سال ۱۴۰۰
65. بررسی شاخص های شهر الکترونیک و جایگاه آن در توسعه بنادر آزاد تجاری (مطالعه موردی: شهر چابهار)
66. عصر اطلاعات و ارتباطات و ضرورت ایجاد شهر الکترونیک در ایران
67. ایجاد شهر الکترونیک با تکیه بر توانمندی توسعه فناوری اطلاعات
68. عصر اطلاعات و ارتباطات و ضرورت ایجاد شهر الکترونیک
69. شهر الکترونیک و تعاملات یکپارچه نوین در شهرداری ها
70. شهر الکترونیک بسترساز کاهش آلودگی زیست محیطی
71. نقش هوش مصنوعی و اینترنت اشیاء در شهرهای هوشمند در دوران پسا کرونا
72. ارزیابی نقش متاورس در مدیریت شهر هوشمند با مدلسازی رفتاری، در حوزه های انرژی، سلامت،حمل ونقل و مطالعه موردی بازار انرژی محلی
73. فناوری اطلاعات و ارتباطات؛ بستری برای استقرار و توسعه شهرداری الکترونیک
74. شهرداری الکترونیک و لزوم پاسخگویی در سازمان با ایجاد روابط عمومی و راه اندازی شهرداری الکترونیکی سیار
75. نقش تحقق شهرداری الکترونیک در کاهش فساد مالی
76. شهرداری الکترونیک و لزوم پاسخگویی در سازمان با ایجاد روابط عمومی و راه اندازی شهرداری الکترونیکی سیار
77. بررس اثرات فناوری اطلاعات و ارتباطات (شهر الکترونیک) بر توسعه فضای کالبدی شهرها و شکل گیری الگوهای رفتاری جدید
78. تاثیر سواد رسانه ای بر یادگیری الکترونیک دانش آموزان متوسطه دوم شهر شیراز در دوران شیوع کرونا
79. بررسی و ارزیابی دادهکاوی در شهر الکترونیک و تاثیر آن در جامعه هوشمند
80. ارزیابی ابعاد شهر الکترونیک با تکیه بر دولت الکترونیک و نقش شهر هوشمند در تحقق توسعه پایدار
81. تاثیر استراتژی های بازاریابی دیجیتال بر عملکرد واحد کسب و کار و نیات مصرف کننده (مورد مطالعه: شرکت های دارویی دانش بنیان فعال در شهر تهران)
82. بررسی نقش فناوری های دیجیتال در بهبود مدیریت منابع انسانی در سازمان های دولتی ایران (مورد مطالعه: کارشناسان ستادی بانک ملی در شهر تهران)
83. بررسی راهکارها و عوامل تاثیر گذار بر تحول دیجیتال از دولت الکترونیکی به دولت الکترونیکی هوشمند در منطقه ۵ شهر تهران
84. بررسی تاثیر تحول دیجیتال و شهر هوشمند در تحقق گردشگری هوشمند
85. مروری بر مبانی نظری شهر دیجیتال با رویکرد مفهوم‎سازی شهر هوشمند
86. ارائه خدمات الکترونیک و عوامل موثر فناوری اطلاعات در سازمان ها و شهرداری ها
87. تحلیلی تطبیقی بر روند کاوش ها در حوزه مطالعاتی شهرهای هوشمند در ایران با کشورهای پیشرو در جهان
88. روندشناسی کاوش ها در حوزه مطالعاتی شهرهای هوشمند در کشور ایران با توجه به روند جهانی
89. واکاوی روند کاوش ها در مطالعه شهرهای هوشمند در ایران و کشورهای منتخب همسایه جنوبی
90. شاخص های شهر هوشمند پایدار
91. مدیریت دولتی نوین و ضرورت تحقق شهر و خدمات الکترونیک
92. شهر الکترونیک و ضرورت ایجاد شهرداری الکترونیک
93. طراحی الگوی مدیریت عملکرد منابع انسانی در شهرداری تهران با توجه به الزامات شهر دیجیتال (رویکرد کیفی: تحلیل تم)
94. بررسی معماری شهر های هوشمند: فناوری ها، حوزه های کاربردی و چالش های آینده شهری
95. اهمیت توسعه سازی اجتماعی-فرهنگی پایدار شهری
96. بررسی تاثیر عقاید کارکردی و ذهنی بر حساسیت برند سازمان در شرکت های b۲b شهر کرمانشاه (شرکت با شرکت) (مورد مطالعه: شرکت های دارای نماد اعتماد الکترونیک enamad.ir شهر کرمانشاه)
97. ضرورت تحقق اهداف فناوری شهر الکترونیک در کلانشهرها
98. بررسی تجربیات پیاده سازی و تحقق شهرداری الکترونیک
99. ضرورت مدیریتی تحقق شهر الکترونیک در رسیدن به اهداف توسعه پایدار
100. سنجش توسعه خدمات دیجیتال و رضایت شهروندان در دوران کرونا در منطقه یک شهرداری تهران