مقالات شهر هوشمند در شهرداری ها

این صفحه به صورت اختصاصی به مقالات شهر هوشمند درشهرداری ها اختصاص دارد. در این بخش مقالات، اطلاعات کنفرانسها، ژورنالها و نشستها تخصصی در حوزه شهر هوشمند جهت استفاده سازمانها و پژوهشگران ارائه می شود. در حال حاضر 1,723 مقاله در زمینه شهر هوشمند استخراج شده است.

لیست مقالات شهر هوشمند در شهرداری ها

1. یک روش هوشمند برای استفاده از محیط های فراگیر مبتنی بر تلفیق داده ها و اینترنت اشیا
2. کاربرد فناوری بلاک چین در اینترنت اشیاء و شهرهای هوشمند
3. بررسی و ارزیابی وضعیت حمل و نقل شهری در منطقه ۲۲ کلانشهر تهران با تاکید بر اصول رشد هوشمند شهری
4. مروری بر مولفه های شهرسازی مدرن در توسعه زیرساخت کلان شهرها
5. سیستم حمل و نقل هوشمند و اینترنت اشیا،فرصت ها و چالش ها
6. تاثیر ساختمان های هوشمند بر مدیریت شهری پایدار
7. نقش گردشگری هوشمند در پیشرفت و توسعه مقاصد گردشگری
8. تحقق مشهد هوشمند بر پایه اینترنت اشیا )IOT(
9. تصمیم گیری و انتخاب مناسب سیستم نرم افزاری شهر هوشمند در طراحی، پیاده سازی،استقرار و مدیریت برنامه ها جهت توسعه دهندگان، برنامه ریزان مدیریت موثر شهری
10. پیش بینی گرایش به اعتیاد گوشی های هوشمند و شبکه های اجتماعی مجازی بر اساس توانمندیهایی منشی در دانش آموزان دختر متوسطه اول شهر سقز
11. تحلیل شاخص های هوشمند سازی شهر و شهرداری سمنان با تلفیق تکنیک بهترین-بدترین BWM و دلفی فازیFuzzy Delphi
12. نقش مولفه های مدل تبلیغات وب دو کاف در شکل گیری قصد خریدمورد مطالعه: کاربران گوشی هوشمند شهر مشهد
13. طراحی مکان شهری رویداد مدار بر مبنای اینترنت اشیا، ابزاری از شهر هوشمند( مورد کاوی ؛ میدان منیریه تهران)
14. تعیین اولویت های توسعه ی درون زا در شهر گرگان با استفاده از اصول رشد هوشمند
15. سنجش میزان انطباق محلات شهری با اصول رشد هوشمند شهری مطالعه موردی: شهر مشهد
16. بررسی نقش اینترنت اشیا، اینترنت سرویس، اینترنت مردم و اینترنت انرژی در شهر های هوشمند (مطالعه موردی شهر تهران)
17. مروری بر یک شهر هوشمند با انرژی کارآمد برای صنعت گردشگری سبز پایدار
18. مروری بر پژوهش های صورت گرفته در حوزه پایگاه اطلاعات شهر هوشمند
19. تدوین شاخص های موثر شهر هوشمند در توسعه میانافزای منطقه ۸ تبریز
20. ارزیابی نقش مولفه ها و شاخصهای شهر هوشمند در توسعه پایدار شهری
21. ارایه مدل سلسله مراتبی توسعه شهر هوشمند در شهر اصفهان با تاکید بر محیط زیست پایدار
22. تاثیر فناوری های نسل پنجم بر پیاده سازی شهر هوشمند
23. بررسی و مقایسه فاکتورهای کلیدی موثر در ایجاد شهر هوشمند
24. ارائه الگوی بهینه شهر هوشمند از منظر توسعه پایدار شهری (مطالعه موردی: شهر ری)
25. چالش های شهر هوشمند در بستر حکمرانی عملیاتی
26. شناسایی ارتباط میان شهر هوشمند و تغییرات اقلیمی
27. تاثیر اینترنت بر توسعه پایدار شهر هوشمند
28. بررسی اینترنت اشیا در شهر هوشمند
29. فناوری ۵G و آینده ی معماری
30. ارائه یک رو هوشمند از معماری و شهرسازیهای مدرن
31. مروری بر فناوریهای بیسیم اینترنت اشیاء درشهر هوشمند
32. بهینه سازی شبکه اینترنت اشیا در شهرهای هوشمند با استفاده از هوش مصنوعی
33. بررسی اثربخشی مولفه های خدمات الکترونیک بر عملکرد روابط عمومی در مدیریت شهری هوشمند (نمونه موردی: روابط عمومی شهرداری اصفهان)
34. ساماندهی و مدیریت ترافیک و عوامل کاهش آن
35. استقرار شهر خلاق در بستر طرح جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری شیراز
36. نقش مدیریت هوشمند ورزشی در کسب درآمد پایدار شهری (موردمطالعه اماکن ورزشی شهرداری شیراز)
37. امنیت فناوری اطلاعات در تجارت الکترونیک
38. ارزیابی چالشها و موانع تعیین کننده در زمینه پیاده سازی موفق شهرداری الکترونیکی (مطالعه موردی: کرمانشاه)
39. تجهیزات بدون سرنشین در شهرهای هوشمند: بررسی از جنبه امنیت و کاربرد
40. یک روش جدید از ارتباطات بین خودرویی هوشمند مبتنی برiot
41. متدی جدید از ساخت شهری هوشمند با کمک ایجاد مدیریت حمل و نقل هوشمند
42. سیستم اجرای ساختمان بلند در محیط شهری با تاکید بر شهرهای هوشمند
43. مروری بر چالش های امنیتی اینترنت اشیا در شهرهای هوشمند
44. ارزیابی چالش های امنیت و شاخص حفظ حریم خصوصی در محیط شهرهای هوشمند
45. بررسی پیش نیازهای طراحی شهرهای هوشمند
46. امنیت کارت های هوشمند دیجیتال در تجارت الکترونیک
47. سامانه مدیریت تقاضای سفر شهری با استفاده از تکنولوژی اینترنت اشیا
48. اینترنت اشیا (IoT) و برنامه های کاربردی آن
49. شناسایی و وزندهی معیارهای پایداری LEED ND ازطریق مقایسه تطبیقی با شاخصه های شهرهوشمند
50. بررسی راهکارهای روشنایی هوشمند معابر با استفاده از فناوری اینترنت اشیاء
51. ارزیابی تاثیر شاخص های شهر فراگیر بر شهر کرمانشاه با رویکرد آینده پژوهی
52. مقایسه ابعاد عملکردی مفاهیم هنجاری نوین در توسعه شهری
53. ارتباط مولفه های اکوسیستم کارآفرینی در توسعه و ارتقاء فعالیتهای استارتاپی
54. بررسی جغرافیای شهری و تاثیر آن بر مدیریت شهری
55. طراحی شهری هوشمند با تاکید بر توسعه جغرافیایی و پایدار شهری
56. توسعه و جغرافیای شهری و تاثیر آن بر مدیریت شهری پایدار
57. بررسی کاربرد هوش مصنوعی در صنعت شهرسازی
58. بررسی چالش های مربوط به امنیت و حریم خصوصی در شهرهای هوشمند
59. جستاری بر مفهوم گردشگری هوشمند
60. نقش اینترنت اشیا در تولید انرژی از منابع تجدیدپذیر در شبکه های هوشمند برق
61. نقش گردشگری خلاقانه و هوشمند در رونق صنعت گردشگری
62. بررسی نقش فناوری اطلاعات در زندگی شهری پایدار
63. یک روش جدید از مدیریت هوشمند شهری جهت ایجاد حکمرانی شهری
64. کاربرد اینترنت اشیا در شبکه هوشمند برق
65. شهر سبز و تاثیرات آن بر توسعه شهری
66. بررسی نوآوری ها و تکنولوژی ها در شهرهای سبز
67. مبلمان شهری هوشمند
68. اهمیت دانش هوش مصنوعی و کاربرد فن آوری های کلان داده و اینترنت اشیاء در فرآیندهای شهری با هدف تحقق رویکرد شهر هوشمند
69. شناخت الگوی هوشمندسازی توسط نرم افزارهای مشارکتی جمع سپاری داوطلبانه مکان محور (vgis) در راستای ایجاد یک شهر هوشمند شهروند محور
70. پست مدرنیسم و طراحی مدل سازمان هوشمند مدیریت گردشگری (موردمطالعه: دفاتر ارائه خدمات گردشگری و هتل های سه ستاره شهر بیرجند)
71. مقایسه TPACK معلمان مدارس هوشمند و عادی و ارتباط آن با اعتماد فناورانه دانش آموزان متوسطه دوره اول شهر اردبیل
72. تدوین مدل مفهومی باز آفرینی نوآورانه شهری در تعامل با شهر هوشمند: با استفاده از روش فراترکیب (۲۰۱۰-۲۰۲۰)
73. تاثیراستفاده از فناوری های نوین مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM) و اینترنت اشیا (IoT) بر مدیریت هوشمند کلان شهر تهران
74. بررسی امنیت رایانش ابری مدرن مبتنی بر شبکه های شهر هوشمند: تهدیدها، آسیب پذیری ها، پیامدها و چالش ها
75. رشد هوشمند شهری ؛ از مدیریت ترافیک شبکه معابر شهری ، شهروند قانون مدار، پیاده مداری شهر ها و توسعه ترانزیت
76. بررسی رفتار اطلاع یابی بومیان دیجیتال: مورد مطالعه دانش آموزان ۱۵ تا ۱۸ ساله مدارس هوشمند شهر تهران
77. تاثیرات کنترل هوشمند فشار در شبکه توزیع آب شهر همدان در راستای مقابله با تنش کم آبی
78. معرفی فناوری های موثر در شهر های هوشمند و بررسی چالش های آناز دیدگاه یادگیری ماشینی
79. ارزیابی عملکرد سیستم های کنترل ترافیک تطبیقی اسکتس و هوشمند در شرایط ترافیکی شهر تهران
80. نقش رشد هوشمند در جلوگیری از توسعه بی قواره شهری (نمونه موردی شهر خرم آباد)
81. تبیین نقش شاخصهای زیست محیطی رشد هوشمند در توسعه گردشگری(منطقه مورد مطالعه شهر بهشهر)
82. ارائه رویکردی نوین برای شهر هوشمند در مدیریت حمل و نقل و ترافیک شهری
83. شهر هوشمند و فناوری اینترنت اشیاء (IOT) : فناوری IOT در توسعه زیر ساخت شهرهوشمند
84. مروری برکاربرد کلان داده شهری در برنامه ریزی شهر هوشمند بر اساس توسعه پایدار
85. پیش بینی وابستگی به تلفن هوشمند بر اساس نیازهای اساسی روانشناختیدر نوجوانان شهر شیراز
86. اثرات رشد هوشمند شهری بر توسعه پایدار اجتماعی در منطقه ۱۲ شهر تهران
87. امکان سنجی اینترنت اشیا به منظور راه اندازی پارکینگ هوشمند در شهر شیراز
88. ارائه مدل توسعه کارآفرینی شهری با تاکید بر ایجاد سازه های شهر هوشمند
89. بررسی و تحلیل مدلهای مفهومی و معیارهای سنجش شهر هوشمند از منظرهای مختلف
90. ارائه پیشران های کلیدی آینده حکمروایی شهری هوشمند (مطالعه موردی: شهر رشت)
91. پیش بینی وابستگی به تلفن هوشمند براساس کمرویی در نوجوانان شهر شیراز
92. مطالعه ای بر مفهوم شهر هوشمند در راستای توسعه اهداف مدیریت شهری
93. مقایسه رویکردهای شهر هوشمند در زمینه کنترل و مدیریت ترافیک جاده ای
94. نقش شاخص های سبز رشد هوشمند شهری در توسعه گردشگری شهر اصفهان
95. چالش های شهر هوشمند شهرهای ایران در عصر جهانی شدن:مرور نظام مند
96. تاثیر شیشه های هوشمند در بهینه سازی مصرف انرژی در شهر تهران
97. تحلیل چندبعدی از شاخص های شهر هوشمند در دوره پاندمی کووید ۱۹؛ مورد مطالعه شهر مشهد
98. چارچوب مدلسازی در راستای برنامه ریزی و مدیریت یکپارچه شهر هوشمند
99. شهر خلاق با رویکرد برنامه کلان فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICTMP) بر بستر شهر هوشمند
100. ارزیابی و تحلیل مدیریت شهری شهر هوشمند و چالش های آن (مطالعه موردی شهر شیراز)