مقالات شهرداری قم در شهرداری ها

این صفحه به صورت اختصاصی به مقالات شهرداری قم درشهرداری ها اختصاص دارد. در این بخش مقالات، اطلاعات کنفرانسها، ژورنالها و نشستها تخصصی در حوزه شهرداری قم جهت استفاده سازمانها و پژوهشگران ارائه می شود. در حال حاضر 48 مقاله در زمینه شهرداری قم استخراج شده است.
صفحه اختصاصی شهرداری قم

لیست مقالات شهرداری قم در شهرداری ها

1. تحلیل رای شماره ۰۰۰۳۳۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال عوارض توسعه فضای سبز شهرداری قم در پرتو اصل قانونی بودن عوارض و مالیات ها
2. شناسایی راهکارهای ارتقای اثر بخشی شورای اسلامی شهر در مدیریت شهری (مطالعه موردی شهرداری قم)
3. شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر نشاط اجتماعی در شهرداری قم
4. طراحی مدل درآمد پایدار شهرداری قم مبتنی بر گردشگری (الگوی مبتنی بر نظریه ‎پردازی داده ‎بنیاد)
5. شناسایی و اولویت بندی عوامل حیاتی موفقیت در استقرار و پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی با استفاده از غربالگری فازی و تکنیک دیمتل (موردمطالعه شهرداری کلان شهر قم)
6. تاثیر مدیریت استعداد بر توانمندی سازی منابع انسانی در سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم
7. شناسایی موانع و چالش های پیاده سازی BIM در سازمان های پروژه محور مطالعه موردی شهرداری کلانشهر قم
8. مدل سازی عوامل موثر بر توزیع مکانی و شدت جزایر گرمایی شهر قم با استفاده از تبدیل تسلدکپ
9. بررسی عوامل موثر بر وفاداری کاربران کتابخانه های عمومی شهر قم: براساس مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
10. مدیریت پسماند در کلانشهرها مطالعه موردی: کلانشهر قم
11. تأمین منابع مالی پروژه بلوار پیامبر اعظم (ص) (حرم- جمکران) از طریق اوراق مشارکت
12. تأمین منابع مالی پروژه بلوار پیامر اعظم (ص) از طریق «اوراق مشارکت»
13. بررسی وضعیت اسکان اضطراری شهر قم ، چالش ها و راهکارها
14. شناخت توانمند سازی کارکنان
15. تدوین چارچوب برنامه عملیاتی مدیریت بحران و پدافند غیرعامل ویژه سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی ( مطالعه موردی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم)
16. بررسی و اولویت بندی عوامل موثر بر مدیریت سرمایه فکری بر اساس مدل بنتیس با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی در شهرداری استان قم
17. بررسی چالش های صدور پروانه ساختمانی و فروش مازاد تراکم و ارائه الگویی به نام مالیات بر ارزش زمین مطالعه موردی شهرداری قم
18. بررسی موانع و مشکلات پیاده سازی سیستم بودجه بند ی عملیاتی در شهرداری قم و ارائه راه کارهای لازم جهت رفع موانع
19. بررسی وضعیت جمع آوری و انتقال مواد زائد تولیدی مطب پزشکان و کلینیکهای درمانی منطقه 1 شهرداری شهر قم در سال 1385
20. مدیریت شهری الکترونیک؛ گامی نوین در تحقق پایداری شهری بررسی وضعیت شهرداری الکترونیکی در کلان شهرها (مطالعه موردی شهر قم)
21. بررسی تاثیر ویژگی های شخصیتی و عوامل شغلی در ارتقای سطح انگیزش کارکنان در شهرداری قم
22. طرح پناه گیری و خروج اضطراری در ساختمانهای مهم مطالعه موردی بررسی ساختمانهای شهرداری قم
23. بررسی تاثیر اصلاحات مهندسی ارگونومی برای کاهش ریسک های ارگونومی در کشتارگاه دام شهرداری قم
24. بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و سرمایه انسانی در سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم
25. تحلیلی بر امنیت فضاهای عمومی شهر مورد: پارک های مناطق چهارگانه شهرداری قم
26. زمینه ها و عوامل بسترساز ارتباط تعاملی و مشارکتی شهروندان با مدیریت شهری در شهر قم (نمونه موردی: شهرداری منطقه4شهر قم)
27. ارزیابی و تحلیل درآمد شهرداری قم، شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه آن
28. بررسی تاثیر سبک رهبری در ارتقای سطح انگیزش کارکنان در شهرداری قم
29. بررسی تاثیر عوامل سازمانی در ارتقای سطح انگیزش کارکنان در شهرداری قم
30. بررسی مفهوم فروش تراکم و آسیب شناسی آن در نظام مالی شهرداری هامطالعه موردی: شهرداری منطقه یک قم
31. بررسی رابطه مدیریت سبز و عملکرد اجرایی مدیران وکارکنان شهرداری قم
32. ارزیابی و تحلیل فرهنگ سازمانی شهرداری قم بر اساس مدل دنیسون
33. نقش شهرداریها در توسعه گردشگری شهری مورد مطالعه شهرداری کلانشهر قم
34. تأثیر استفاده از اتوماسیون اداری بر بهره وری کارکنان شهرداری قم
35. تدوین چارچوب برنامه عملیاتی مدیریت بحران و پدافند غیرعامل ویژه شهرداری ها ( مطالعه موردی شهرداری قم )
36. تحلیل تأثیر هدفمند سازی یارانه ها بر درآمدهای شهرداری قم
37. تأمین مالی پایدار شهرداری ها با محور آسیب شناسی (مطالعه موردی: شهرداری منطقه یک قم)
38. مدیریت بحران شهری با رویکرد سند راهبردی شهرداری قم
39. مدیریت بحران شهری با رویکرد سند راهبردی شهرداری قم
40. طراحی مدل فراموشی سازمانی هدفمند، مورد مطالعه: شهرداری قم
41. تامین مالی با رویکرد اقتصاد مقاومتی در شهرداری قم
42. طراحی مدل فراموشی سازمانی هدفمند، مورد مطالعه: شهرداری قم
43. امکان سنجی مهندسی مجدد در شهرداری استان قم
44. بررسی برنامه های تحول سازمانی در شهرداری قم
45. برنامه پاسخگوئی در شرایط اضطراری در شهرداری ها (مطالعه موردی شهرداری قم)
46. شهرداری الکترونیک و نقش آن در مدیریت شهری (مطالعه موردی شهرداری قم)
47. ارزیابی عملکرد نظام پیشنهادات در شهرداری قم
48. بررسی فرهنگ سازمانی شهرداری قم