مقالات شهرداری اراک در شهرداری ها

این صفحه به صورت اختصاصی به مقالات شهرداری اراک درشهرداری ها اختصاص دارد. در این بخش مقالات، اطلاعات کنفرانسها، ژورنالها و نشستها تخصصی در حوزه شهرداری اراک جهت استفاده سازمانها و پژوهشگران ارائه می شود. در حال حاضر 69 مقاله در زمینه شهرداری اراک استخراج شده است.
صفحه اختصاصی شهرداری اراک

لیست مقالات شهرداری اراک در شهرداری ها

1. رابطه رهبری خدمتگزار سازمان و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان شهرداری ها
2. بررسی رضایت مندی دانش آموزان پسر دوره متوسطه دوم ساکن منطقه ۱ شهرداری اراک از نقش و عملکرد مبلمان شهری منطقه محل سکونت
3. تاثیر مدیریت منابع انسانی و برنامه ریزی بر کارآیی کارکنان شهرداری اراک
4. ارایه روشی کارآمد در مدیریت بحران شهر اراک‎ با کمک فناوری اطلاعات
5. ارائه یک روش جدید از نقش حراست در مدیریت حافظت از کارکنان و جلوگیری از آسیب های پرسنلی شهرداری اراک
6. ارایه یک روش جدید با استفاده از فناوری اطلاعات در حوزه منابع انسانی شهرداری اراک
7. یک روش هوشمندانه با کمک اینترنت اشیا در حوزه سلامت و پزشکی کارکنان شهرداری اراک
8. ارائه راهکاری جدید جهت اثرگذاری بر روحیات پرسنل خدمات شهری شهرداری اراک
9. بررسی نقش زیرساختهای لازم جهت پیاده سازی سیستم اتوماسیون اداری متمرکز در مدارس شهر اراک برای تسهیل سرویس دهی حمل و نقل الکترونیک شهرداری
10. ارایه یک روش فناورانه جهت افزایش ارتباطات و تاثیر آن بر روی سیستم روابط مدیریت منابع انسانی در شهرداری اراک
11. نقش اجرای خط مشی های منابع انسانی در توسعه منابع انسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اراک
12. ارایه یک رویکرد جدید از برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی با اهداف استراتژیک شهرداری اراک
13. بررسی نقش مدیریت منابع انسانی شهرداری اراک در عملکرد سازمانی با الگوبرداری تعاونیهای کشور مالزی
14. یک روش جدید از مدیریت منابع انسانی و ارایه الگویی مناسب برای شهرداری اراک
15. بررسی اثربخشی برنامه ریزی شغلی و مدیریت منابع انسانی بر عملکرد کارکنان شهرداری اراک
16. ارائه یک راهکار درآمدی رشد مستمر جهت بهینگی هزینه های شهرداری کلانشهر اراک
17. روشی جدید جهت رضایت همشهریان با کمک مدیریت منابع انسانی در شهرداری اراک
18. ارائه روشی جدید جهت خلاقیت پرسنل شهرداری اراک مبتنی بر اعتدال
19. روشی جدید جهت توسعه درآمد پایدار وکاهش هزینه های شهرداری اراک
20. بررسی تاثیر عملیات مدیریت منابع انسانی بر عملکرد کارکنان شهرداری اراک
21. ارزیابی اثربخشی دوره های آموزش ضمن خدمت کارکنان شهرداری اراک
22. ارائه یک روش آموزشی مدیریت منابع انسانی در شهرداری اراک
23. بررسی نقش حراست در مدیریت آسیب های پرسنلی شهرداری اراک
24. بررسی تاثیر رهبری بر عملکرد کارکنان آتش نشان بخش عملیات با نقش میانجی استراتژی دموکراسی (مورد مطالعه : سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اراک)
25. طراحی و تدوین الگوی مناسب ارزیابی عملکرد و مدیریت عملکرد کارکنان شهرداری اراک
26. بررسی چالش ها و راه حل های فساد اداری در شهرداری اراک
27. ساماندهی دستفروشان و کانکس ها در بازارچه های محله ای (نمونه موردی: منطقه یک شهرداری اراک)
28. شناسایی عوامل موثر بر تامین منابع درآمدی پایدار شهرداری اراک
29. بررسی تعیین ساختار بهینه پایه های درآمدی شهرداری اراک مبتنی بر ریسک و بازدهی
30. یک رویکرد جدید از خدمات شهری شهرداری اراک مبتنی بر سبک زندگی شهروندان
31. بررسی هدف کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری اراک در جلوگیری از تخلفات ساختمانی
32. بررسی و الویت بندی عوامل موثر بر تامین منابع درآمدی پایدار در شهرداری اراک
33. بررسی تاثیر فناوری اطلاعات در مدیریت بحران شهر اراک
34. بررسی نقش فناوری اطلاعات در منابع انسانی شهرداری اراک
35. شناسایی و اولویت بندی منابع درآمدی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری های استان مرکزی (مورد مطالعه: شهرداری شهرهای اراک، ساوه، فرمهین،آشتیان و محلات)
36. تاثیر دانش و ارتباطات سازمانی بر سرمایه اجتماعی و عملکرد تیم در شهرداری اراک
37. شناسایی و تحلیل محدودیت ها و فزصت های جذب درآمد و محل های هزینه کرد شهرداری اراک
38. بررسی میزان سرمایه گذاری ها و منابع درآمدی پایدار شهرداری ها (مطالعه موردی: شهرداری اراک)
39. بررسی تاثیر تعارض کار- خانواده بر عملکرد کارکنان با اثر میانجی رضایت شغلی در شهرداری شهر اراک
40. بررسی رابطه رضایت شغلی و تعهد سازمانی(مطالعه موردی: شهرداری شهر اراک)
41. ابعاد مسئولیت مدنی کارمندان شهرداری اراک به عنوان شکلی از تعهد اجتماعی در بستر اقتصاد بومی
42. بررسی لغو استنکاف از رای داوری ها در شهرداری اراک
43. بررسی تاثیر اعتماد اجتماعی واعتماد به دولت بر اعتماد شهروندان درشهرداری اراک
44. تاثیر هوش معنوی برارتقا عملکرد شغلی کارکنان
45. تاثیر رهبری خدمتگزار سازمان بر رفتار شهروندی سازمانی
46. رابطه وجدان کاری و بهبود عملکرد شغلی کارکنان
47. بررسی نقش هوش معنوی و وجدان کاری بر بهبود عملکرد شغلی کارکنان
48. بررسی تاثیر تعارض کار خانواده بر رضایت شغلی کارکنان و تفاوت سازه های رضایت شغلی میان کادر اداری و کارگران شهرداری اراک
49. بررسی تاثیر عواطف کارکنان بر قصد مقاومت در برابر تغییر ، از طریق منابع روانی (تعهد، کارایی و انتظارات) در شهرداری اراک
50. انتخاب مشاور برای برنامه استراتژیک با استفاده از روش QCBS و تکنیک TOPSIS مطالعه موردی: انتخاب مشاور برنامه استراتژیک شهرداری اراک
51. ارایه رویه نظام مند انتخاب مشاور بر اساس فرایند QCBS و تکنیک TOPSIS (مطالعه موردی: انتخاب مشاور برنامه استراتژیک شهرداری اراک)
52. بررسی تاثیر پاداش مبتنی بر بودجه، بر تنش شغلی با توجه به نقش میانجی اعتماد به مافوق در شهرداری اراک
53. برنامه ریزی گسترش فضاهای سبز فراغتی بر اساس معیارهای یک شهر سالم، نمونه مورد مطالعه بوستانهای منطقه 2 شهرداری اراک
54. بررسی تاثیر پاداش مبتنی بر بودجه، بر عملکرد با توجه به نقش میانجی اعتماد به مافوق در شهرداری اراک
55. بررسی تاثیر ضوابط و مقررات شهری بر تخلفات ساختمانی (مطالعه موردی: محدوده منطقه دو شهرداری اراک)
56. امکان سنجی استقرار مدیریت دانش در شهرداری اراک بر اساس مدل سازمان بهره وری آسیایی (APO)
57. ارائه الگویی برای تخصیص بودجه منطقه ای و محلّه ای (نمونه موردی: شهرداری اراک)
58. رابطه استانداردسازی شغل با رفتار خلاقانه کارکنان و توانمندسازی روانی در شهرداری اراک
59. بررسی رابطه بین رضایت شغلی با رضایت ارباب رجوع در شهرداری اراک
60. بررسی تاثیر اعتماد اجتماعی و رسانه بر اعتماد شهروندان در شهرداری اراک
61. بررسی تاثیر رسانه واعتماد به دولت بر اعتماد شهروندان در شهرداری اراک
62. بررسی تاثیر تعارض کار خانواده بر عملکرد شغلی کارمندان شهرداری اراک
63. بررسی رابطه رضایت شغلی با مولفه های آن در شهرداری اراک
64. بررسی رابطه تعهد سازمانی باتعهد هنجاری ، تعهدعاطفی ، تعهد مستمر شهرداری اراک
65. رابطه استانداردسازی شغل با رفتار خلاقانه کارکنان در شهرداری اراک
66. ارزیابی عملکرد شهرداری اراک با فرایند CSF و تکنیک AHP
67. راهکارهای کاهش هزینه و افزایش درآمد پایدار در شهرداری اراک
68. عامل توزیع یافته زمانی در مرکز 137 شهرداری اراک
69. عوامل موثربردرآمدهای پایدار شهرداری اراک