ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

مجموعه مقالات چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم

اطلاعات بیشتر

محل برگزاری: اردبیل - دانشگاه محقق اردبیلی, دانشگاه محقق اردبيلي
سال برگزاری: 1394    تعداد صفحات: 2194
تعداد مقالات کنفرانس: 489  تعداد مشاهده چکیده: 34492
کد COI این کنفرانس: NCOCA04
تعداد نویسندگان مشارکت کننده در این کنفرانس: 689 پژوهشگر
تعداد ارجاع به مقالات این کنفرانس:ارجاعات تحلیل نشده

جستجوی پیشرفته در مقالات این کنفرانس

مجموعه مقالات سایر دوره های چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم

نمایش و دانلود مقالات PDF چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم

مقاله کنفرانس علمی داخلی

1. آنالیز بیوانفورماتیکی ژن GH3 تاثیر گذار در سطح بیان اکسین


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:وحید رحیمی - مهدی محب الدینی - ملیحه عرفانی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

2. آنالیز و تجزیه و تحلیل بقا در جمعیت گاوهای هلشتاین شمالغرب ایران


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نعمت هدایت ایوریق - کبری پوراسد آستمال - وحید واحدی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

3. اثر ارقام ذرت با دوره های رسیدگی مختلف روی جمعیت علف های هرز و ویژگی های زراعی آن در فسا


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه بیژنی - فرهاد مهاجری
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

4. اثر افزودن آنتی اکسیدان کوئرسیتین در بهبود انجمادپذیر اسپرم اسب ترکمن

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:افشین سیفی جمادی - مهدی رحمت زاده - احمد زارع شحنه - حمید کهرام
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

5. اثر افزودن اسیدهای آلی در افزایش پایداری هوازی خوراک کاملا مخلوط شده گاوهای شیری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:پروانه دهقانی زاده - مهدی دهقان بنادکی - کامران رضایزدی - افشین سیفی جمادی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

7. اثر افزودن سطوح مختلف دی متیل سولفوکسید (DMSO) و دی متیل استامید (DMA) بر بهبود انجماد پذیری اسپرم خروس

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهرسا محسنی - احمد زارع شحنه - حمید کهرام - مهدی ژندی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

9. اثر اوره، سولفات روی و کمپوست پسمانده شهری بر کارایی مصرف آب گیاه برنج

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نصرت اله نجفی - نویده بیانی - عادل ریحانی تبار
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

10. اثر باقیمانده کودهای آلی بر غلظت عناصر دانه گندم در سطوح مختلف فشردگی خاک


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نصرت اله نجفی - آرش محمدنژاد
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

11. اثر باکتری های تثبیت کننده نیتروژن و حل کننده فسفر بر برخی صفات گل بگونیا (Begonia semperflorence)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه خنیده - معظم حسن پوراصیل - سیدمحمدرضا احتشامی - پروانه تقی دوست
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

13. اثر تراکم کاشت ذرت بر جمعیت علف های هرز و ویژگی های زراعی آن در فسا


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه بیژنی - فرهاد مهاجری
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

14. اثر تراکم کاشت و ارقام با دوره های رسیدگی مختلف روی عملکرد و اجزای عملکرد ذرت در فسا

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه بیژنی - فرهاد مهاجری
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

15. اثر تربیت بوته بر خصوصیات میوه برخی توده های خربزه ایرانی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زهرا بیگدلو - علی سلیمانی - زهرا قهرمانی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

16. اثر تنش خشکی و محلول پاشی عنصر نانوکلات پتاسیم بر ویژگی های فیزیولوژیک در گندم (Triticum aestivum)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نفیسه اصغری - سدابه جهانبخش - علی عبادی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

17. اثر تنش شوری بر روی برخی صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک گاوزبان ایرانی Echium amoenum

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سمیرا خادم صدیقی - سدابه جهانبخش - علی عبادی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

18. اثر روش تامین نیتروژن بر رشد رویشی قسمت های مختلف سویا


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:منوچهر شیری جناقرد - مرتضی کامرانی - اصغر عبادی - مهدی جودی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

19. اثر زمان و تیمار حلقه برداری بر کیفیت انگور یاقوتی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اصغر استاجی - علیرضا قنبری - اکبر قربانی - رقیه اله بخش
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

21. اثر سطوح مختلف عصاره آبی سیر در آب آسامیدنی بر عملکرد بلدرچین ژاپنی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سمیه مهدی زاده - مهرداد محمدی نیا - مازیار محیطی اصلی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

22. اثر سطوح مختلف عصاره ی هیدروالکلی شاهی در آب آشامیدنی بر عملکرد بلدرچین های ژاپنی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهسا عدل بند - مهرداد محمدی نیا - مازیار محیطی اصلی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

23. اثر سه جدایه ی Pseudomonas fluorescens بر روی غلظت ویروس موزاییک زرد لوبیا در ارقام مختلف لوبیای معمولی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عبداله معصومی - ثمین حسینی - روح اله صابری - احمد حسینی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

24. اثر شوری بر برخی خصوصیات فیزویولژیکی در انگور (.Vitis vinifera L)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نیر محمدخانی - رحمان طوسی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

25. اثر غلظت های مختلف بنزیل آدنین بر میزان تنک و ویژگی های کیفی میوه در آلوی رقم قطره طلا


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:شاهرخ پیری پیرایواتلو
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

29. اثر میوه گیاه خارمریم (Silibum marianum) حرارت داده شده بر صفات تولیدی جوجه های گوشتی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:منصوره مظفرپورتربکانلو - میرداریوش شکوری - حسین جانمحمدی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

31. اثر نانو کلات پتاسیم بر روی فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان در گندم تحت تنش خشکی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نفیسه اصغری - سدابه جهانبخش - علی عبادی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

32. اثر نوع بستر تغذیه کرم بر میزان نیتروژن، روی و آهن کود ورمی کمپوست

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:لیلا عبدی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

35. اثر وانادیل سولفات بر میزان مصرف محیط کشت توسط سلول های مرزه خوزستانی و بیوسنتز رزمارینیک اسید

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:امیر صحرارو - محمدحسین میرجلیلی - محمدرضا فتاحی مقدم
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

36. اثر ورمی واش بر توزیع کلسیم و منیزیم در اندام های زایشی و رویشی در دو رقم گوجه فرنگی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:پونه سلمانی پور - رضا ابراهیمی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

44. اثر کاربرد پوتریسین بر ترکیب پس از برداشت خیار گلخانه ای رقم یلدا

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:کبری عبدالهی - بهروز اسماعیل پور - سرور خرم دل - ساسان راستگو
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

45. اثر گلایسین بتائین بر رشد رویشی و اعداد کلروفیل متر گلرنگ در شرایط تنش شوری


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرناز علاسوندیاری - بتول مهدوی - شهاب مداح حسینی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

46. اثر گوانیدینواستیک اسید بر خصوصیات لاشه و برخی اندام های داخلی جوجه های گوشتی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ساناز امینی - اردشیر محیط - حسن صفری
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

48. اثر یک بتا آدرنرژیک آگونیست بر خصوصیات چشایی ماهیچه راسته بره های نر پرواری


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:وحید واحدی - نعمت هدایت اوریق - مرتضی بهروزلک
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

49. اثرآنتی اکسیدانی عصاره مرزه سهندی و ماکرانتا بر پارامتر جنبایی اسپرم منجمد- یخ گشایی شده گاو هلشتاین


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رقیه شهباززاده - حسین دقیق کیا
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

50. اثرات دانه زنیان و گیاه آویشن به تنهایی و ترکیب آنها بر عملکرد جوجه اهی گوشتی نر نژاد راس 308


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:شبنم عذیری - علی میرزاآقازاده
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

51. اثرات دانه زنیان و گیاه آویشن به تنهایی و ترکیب آنها بر فراسنجه های خونی در جوجه های گوشتی نر


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:شبنم عذیری - علی میرزاآقازاده
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

52. اثرات زیرکشندگی پایریپروکسی فن روی بید سیب زمینی (Phthorimaea operculella (Lepidoptera: Gelechiidae


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ساره عباس زاده - هوشنگ رفیعی دستجردی - مهدی حسن پور - علی گلی زاده
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

53. اثرات سینرژیستی بین اسانس آویشن شیرازی و رازیانه علیه قارچ Alternaria alternata


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بنت الهدی یعقوبی - رقیه همتی - مرتضی موحدی فاضل
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

58. ارتباط مراحل نموی کاشت- ساقه دهی و ساقه دهی- گرده افشانی با عملکرد گندم های ایران در شرایط تنش گرمایی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدی جودی - منوچهر شیری - مرتضی کامرانی - اصغر عبادی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

59. ارزبای درصد پروتئین شنبلیله تحت تاثیر کشت مخلوط با گلرنگ


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سمیرا عزیزپوران - خلیل جمشیدی - بابک عندلیبی - محمدرضا عظیمی مقدم
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

60. ارزیابی اثر BAP و D 2،4 بر رشد قلمه های تک گره گیاه استویا (Stevia rebaudiana)


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهسا زارعی - سارا دژستان - مهدی بهنامیان
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

63. ارزیابی اثرات تنش آبی و ریز موجودات مفید بر خصوصیات بیوشیمیایی برگ پایه های بادام


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی اکبر شکوهیان
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

64. ارزیابی ارقام میوه ی به منطقه ی شهرستان کوثر و خلخال بر اساس ویژگی های کمی و کیفی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد آزاددل - علیرضا قنبری
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

66. ارزیابی برخی صفات مورفولوژیک در تعدادی از ژنوتیپ های عدس


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سمیرا حسنیان - امید سفالیان - مهدی داوری
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

68. ارزیابی تاثیر برخی منابع کربن و ازت مترشحه از ریشه نخود بر تشکیل بیوفیلم باکتری Bacillus subtilis

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم خضری - مسعود احمدزاده - روح اله شریفی - مینا راستگو
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

69. ارزیابی تحمل به خشکی در ژنوتیپ های پیشرفته گندم (.Triticum aestivum L) در منطقه اردبیل

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد برزگرنمین
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

70. ارزیابی تغییرات هورمون پروژسترون در دوره ی آنستروس بعد از زایمان گاوهای شیری هلشتاین


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مرتضی بهروزلک - محمدعلی بهروزلک - وحید واحدی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

71. ارزیابی تنوع ژنتیکی و ارتباط بین صفات مهم زراعی نخود تحت شرایط نرمال رطوبتی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدسعید موسوی - فریبرز قنبری - محمدرضا عبداللهی
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

72. ارزیابی تنوع ژنتیکی و قابلیت توراث برخی از صفات مهم زراعی نخود تحت شرایط تنش رطوبتی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدسعید موسوی - فرزاد کیان ارثی - محمدرضا عبداللهی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

73. ارزیابی خطر فرسایش آبی منطقه سرخه با استفاده از مدل USLE

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رضا جعفریان - علی اصغر ذوالفقاری - داود کرتولی نژاد
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

74. ارزیابی درصد و ع ملکرد روغن دانه گلرنگ تحت تدثیر کشت مخلوط با شنبلیله


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سمیرا عزیزپوران - خلیل جمشیدی - بابک عندلیبی - محمدرضا عظیمی مقدم
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

75. ارزیابی دقت روش های زمینی آماری در پهنه بندی عنصر سرب در خاک های شهرک صنعتی زنجان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:هادی جلالی آقجه - محمدامیر دلاور - حدیثه شعبانی - کامران مروج
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

77. ارزیابی سختی آب زیرزمینی دشت اردبیل در طول یک فصل خشک با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:شهاب مرادی - حسین پیرخراطی - فرخ اسدزاده
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

78. ارزیابی شاخص های تحمل و رقابت ارقام گندم در رقایت با علف هرز خردل وحشی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه عبداللهی - حمیدرضا محمددوست چمن آباد - علی اصغری
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

79. ارزیابی شاخص های رشد ژنوتیپ های پیشرفته گندم نان تحت شرایط مختلف رطوبتی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ندا تاریوردی زاده - رقیه برمک - سمیه سلطانزاده - اصغر عبادی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

80. ارزیابی صفات زراعی ژنوتیپ های گندم از نظر مقاومت به بلایت فوزاریوم سنبله


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رباب پیری - امید سفالیان - مهدی داوری - علی اصغری
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

82. ارزیابی مقاومت ژنوتیپ های مختلف گىدم نسبت به بیماری لکه خرمایی در استان گلستان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاختک طلیعی - معصومه خیرگو - حسن قوجق
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

83. ارزیابی پایداری عملیات کشت سیب زمینی دشت اردبیل


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سهیلا نگهبان - قادر دشتی - باب اله حیاتی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

84. ارزیابی پتانسیل کاغذدهی سه گونه علفی بومی استان اردبیل

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:امید غفارزاده ملاباشی - معراج شرری - محمدتقی آل ابراهیم
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

85. ارزیابی پیامدهای حذف یارانه کودهای شمیایی بر عملکرد محصولات و درآمد زارعین (مطالعه موردی: زیربخش زراعت خراسان شمالی)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدرضا بخشی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

86. ارزیابی ژنتیکی برخی صفات اقتصادی در گاوهای مونبلیارد


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رضا بهمرام - رضا سیدشریفی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

87. ارزیابی ژنتیکی برخی صفات اقصادی در گاوهای سرابی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رضا بهمرام - رضا سیدشریفی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

88. ارزیابی کیفیت آب زیرزمینی دشت جلفا برای مصارف مختلف


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رضا نوروزی سرکارآباد - غلامرضا احمدزاده - مرتضی نجیب
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

89. استفاده از آرد میوه کنار به عنوان یک افزودنی طبیعی در تولید بستنی فراسودمند

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد حجتی - زهره خشنود
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

90. استفاده از ترکیب تجاری آروماسید در تغذیه جوجه های گوشتی و بررسی فاکتورهای عملکردی جوجه ها


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سعید خلجی - میلاد منافی - محمد لطیفی - زهرا الفتی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

92. استفاده از زیست فناوری برای تولید مواد پرارزش تغذیه ای: مطالعه موردی تولید ویتامین ب 12


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علیرضا یوسفی - یونس زاهدی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

94. استفاده تنها و توام کودهای اوره و فسفات دی آمونیوم در سویای تلقیح شده


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:منوچهر شیری جناقرد - اصغر عبادی سقرلو - مهدی جودی - مرتضی کامرانی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

95. اسکرین نمونه های برگی برای تست بیماری میوه سبز مرکبات (HLB)، بر اساس واکنش نشاسته با ید


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم خضری - اکبر آهنگران - مینا راستگو
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

96. اصلاح مکانیکی خاک های متورم شونذه با رویکرد حفاظت از منابع آب و خاک با استفاده از چرخه تر و خشک

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رضا گلی کلانپا - حجت احمدی - اسماعیل گلی کلانپا
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

97. اقتصاد مصرف نهاده ها در تولید گندم آبی در شهرستان گرمی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهرداد مجتهدی - قادر دشتی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

98. اقتصاد کشاورزی محصولات ارگانیک

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مرتضی مولائی شام اسبی - یوسف زراعی - فاطمه ثانی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

101. امکان تولید کالباس از گوشت ماهی پرورش یافته به روش ارگانیک

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علیرضا یوسفی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

102. امکان سىجی تشخیص خسارت آفت سیب و بیماری زنگار سیب به کمک پردازش تصویر دیجیتال

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عبداله آقابرا - یوسف عباسپور گیلانده - مهدی داوری
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

104. انباشتگی اسمولیت های سازگار تحت شوری در انگور

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نیر محمدخانی - رباب شهید - سحر علیزاده - شیلر ازدست
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

106. انتقال ژن به یونجه (.Medicago sativa L) با استفاده از نوک ساقه از طریق آگروباکتریوم


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه یوسفی - ناصر زارع - پریسا شیخ زاده مصدق
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

107. اهمیت کشاورزی ارگانیک در تغذیه سالم

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عاطفه معین فرد - معصومه رشیدی - صدیقه کاظمی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

108. برآورد اثرات غیر ژنتیکی موثر بر صفات رشد در گوسفند مغانی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیوا عراقی - علی هاشمی - مختار غفاری - شجاع جعفری
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

109. برآورد ارزش اقتصادی برخی از صفات گوسفند مغانی در سامانه روستایی با یک مدل زیست اقتصادی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه نورافکن - رضا سیدشریفی - رضا بهمرام - نعمت هدایت ایوریق
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

110. برآورد ارزش اقتصادی کاربرد تلفیقی کود بیولوژیک با کود شیمیایی در تولید ذرت دانه ای

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سمانه عابدی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

111. برآورد رطوبت ظرفیت مزرعه ای خاک در اراضی جنگلی، مرتعی و زراعی استان اردبیل

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مجتبی علی محمد - مهدی سلیمی پرمهر - شکراله اصغری - عباس احمدی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

113. برآورد وراثت پذیری برخی خصوصیات فیزیولوژیکی گندم تحت تنش آلومینیوم


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سونیا شکاری - حمیدرضا محمدوست چمن آباد - آرزو جهانگیری
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

114. برآورد وراثت پذیری برخی خصوصیات فیزیولوژیکی گندم در مرحله جوانه زنی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سونیکا شکاری - علی اصغری - حمیدرضا محمددوست چمن آباد - آرزو جهانگیری
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

115. برآورد وراثت پذیری خصوصیات ریشه گندم تحت شرایط تنش آلومینیوم


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:آرزو جهانگیری - حمیدرضا محمدوست چمن آباد - سونیا شکاری
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

116. برآورد وراثت پذیری خصوصیات ریشه گندم در مرحله جوانه زنی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:آرزو جهانگیری - علی اصغری - حمیدرضا محمددوست چمن آباد - سونیا شکاری
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

117. برآورد پارامترهای ژنتیکی صفت طول عمر در گوسفند مهربان با استفاده از راهکار بیزی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سپیده رمضانی اکبرآباد - نوید قوی حسین زاده
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

118. برآورد پارامترهای ژنتیکی و روند ژنتیکی صفات بیومتریک در گوسفند نژاد مغانی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سمیه بخشعلی زاده - علی هاشمی - مختار غفاری - محمد فرهادیان
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

119. بررسی آنتی اکسیدان های گیاهی جهت استفاده در انجماد اسپرم حیوانات بومی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سمیرا رضویان - مهدی نژادعلی - حسین دقیق کیا - رضا سیدشریفی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

122. بررسی اثر برخی عوامل مختلف بر وزن یک سالگی گوسفند نژاد ماکویی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدی نژادعلی - حسین جهانگیرزاده - سمیرا رضویان - صادق علیجانی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

123. بررسی اثر تراکم های متفاوت کشت پنبه بر جمعیت علف های هرز و ویژگی های زراعی آن


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عفت دهقانی - فرهاد مهاجری
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

124. بررسی اثر تنش خشکی بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی گیاه اطلسی رقم پاراد


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سکینه رنجبری - اسماعیل چمنی - رسول گلی کلانپا
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

126. بررسی اثر تنش شوری بر رشد و ویژگی های فیزیولوژیک بیست ژنوتیپ گندم دوروم در مرحله رشد رویشی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ندا داودزاده - امید سفالیان - علی اصغری - مرتضی برمکی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

127. بررسی اثر تیپ های رشدی متفاوت در ارقام پنبه بر جمعیت علف های هرز و ویژگی های زراعی آن


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عفت دهقانی - فرهاد مهاجری
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

128. بررسی اثر خاکپوش بر کنترل علف های هرز ارقام توت فرنگی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی اکبر شکوهیان
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

130. بررسی اثر سموم مختلف در کنترل شته خونی سیب (Eriosoma lonigerum (Hausman در منطقه کشک سرای مرند


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نادر گل محمدزاده خیابان - نیر احتشام نیا
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

131. بررسی اثر عصاره آبی تلخه (Acroptilon repens) بر تعدادی از علف های هرز و عملکرد گندم در شرایط مزرعه


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدتقی آل ابراهیم - کلثوم شریفی - پیمان جعفرزاد
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

132. بررسی اثر علف کش EPTC بر اجزاء عملکرد (تعداد غده ها) سیب زمینی (Solanum tuberosum)


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رفعت حسنی نسب فرزانه - محمدتقی آل ابراهیم - مهدی محب الدینی - مهدی جودی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

133. بررسی اثر عوامل محیطی روی پارامترهای منحنی رشد در گوسفند مهربان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیده فاطمه حجتی ذوالپیرانی - نوید قوی حسین زاده
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

135. بررسی اثر پرایمینگ بر میزان فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت ذرت تحت تنش خشکی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیده رقیه خاتمی - محمد صدقی - رئوف سیدشریفی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

141. بررسی اثرات تیوسولفات نقره و ساکارز روی عمر پس از برداشت گل شیپوری (Zantedeschia.eathiopica)


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:الهام شکرانی مقدم - اسماعیل چمنی - بهرام فتحی - مهدی داوری
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

143. بررسی اثرات شدت چرا بر تغییرات ماده آلی و نیتروژن خاک در مراتع دامنه جنوب شرقی سبلان (استان اردبیل)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ژیلا قربانی - کیومرث سفییدی - فرشاد کیوان بهجو - مهدی معمری
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

144. بررسی اثرات شوری بر خصوصیات جوانه زنی ارقام مختلف گندم دوروم

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدمجید حسینی زاده - سعید خماری - بهنام فیروزی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

145. بررسی اثرات عناصر اقلیمی بر تاریخ ریزش و تراکم جمعیت سن گندم در استان زنجان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:پگاه ملائی - مجید خیاوی - احد یاغموری
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

146. بررسی اثرات محلول پاشی اسید سالسیلیک و کودهای بیولوژیک بر عملکرد و اجزای عملکرد سیب زمینی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:موسی ارشد - حمید حاتمی ملکی - پروین عباسی - یونس خیری زاده آروق
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

147. بررسی اثرات کمبود آهن روی گیاه زینتی ژربرا (Gerbera jamsonii)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:کورش فرهادی - موسی رسولی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

149. بررسی ارتباط بین صفات مختلف و عملکرد دانه در گندم نام با استفاده از Biplot در شرایط دیم

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مرتضی کامرانی - اصغر عبادی سقرلو - بهنام الهامی - مهدی جودی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

150. بررسی ارتباط بین میزان نشاسته و فسفات متصل به نشاسته در لاین های تراریخت سیب زمینی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مرتضی کامرانی - بهرام باغبان کهنه روز - بهنام الهامی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

152. بررسی ارزش تغذیه ای و درمانی ترکیبات موثر گیاهان دارویی (فایتوژنیک ها) در دامپروری و دامپزشکی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زهرا بلوکی - حسین واثقی دودران - حسین دقیق کیا
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

153. بررسی ارقام گندم تحت تنش آلومینیوم طی مرحله جوانه زنی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:الناز رمزی - علی اصغری - سعید خماری - حمیدرضا محمددوست چمن آباد
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

154. بررسی امکان استفاد از عصار گیاهی درخت چریش برای مبارز با (Cassida rubiginosa Muller (Coleoptera: Chrysomelidae در مزارع گلرنگ


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی رجب پور - فاطمه سامی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

155. بررسی امکان حذف سموم و فلزات سنگین از خاک با استفاده از زیست پالایی و ایجاد خاک ارگانیک


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی رضا یوسفی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

156. بررسی امکان همزیستی و ارزیابی تاثیر قارچ اندوفیت Piriformosporaindica در گیاه شبدر سفید


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ستاره امانی فر - ناصر علی اصغرزاد - الهام ملک زاده
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

157. بررسی اکوفیزیولوژی جوانه زنی علف هرز انگلی سس زراعی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ولی اله یوسف آبادی - محمدتقی آل ابراهیم - احمد توبه - اسکندر زند
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

158. بررسی برخی خصوصیات حاصلخیزی و بیولوشیکی ورتی سول های استان آذربایجان غربی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فیروزه نورمندی پور - محمدامیر دلاور - ستاره امانی فر
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

159. بررسی برخی خصوصیات حاصلخیزی و بیولوشیکی ورتی سول های استان کرمانشاه


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فیروزه نورمندی پور - محمدامیر دلاور - ستاره امانی فر
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

161. بررسی برخی عوامل مدیریتی موثر بر تولید شیر گاوداری های استان اردبیل


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زلیخا قبادی - فرزاد میرزائی آقچه قشلاق - اصغر باقری - جمال سیف دواتی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

162. بررسی برخی عوامل موثر بر وزن از شیرگیری بره های نژاد قزل


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدی نژادعلی - سمیرا رضویان - مصطفی مدد - صادق علیجانی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

163. بررسی برخی پارامترهای جدول زندگی کنه تارتن خرما (Oligonychus afrasiaticus) بر روی دو میزبان مختلف


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدیه دامغانی - مهدیه اسدی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

164. بررسی تاثیر pH بر روی رشد و جوانه زنی علف هرز سیاهدانه (Agrostemma githago)


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:شیرین اسدی - محمدتقی آل ابراهیم - مرتضی برمکی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

165. بررسی تاثیر اتیلن روی عمر پس از برداشت گل شیپوری (Zantedeschia.eathiopica)


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:الهام شکرانی مقدم - اسماعیل چمنی - بهرام فتحی - مهدی داوری
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

169. بررسی تاثیر دوزهای مختلف علف کش مزوسولفورون متیل بر توده های علف هرز جودره (Hordeum spontaneum)


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:صفورا طاهری - مهدی مدندوست
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

170. بررسی تاثیر روش کشت نشائی و کاربرد علف کش های پس رویشی بر خصوصیات کیفی چغندرقند آلوده به انگل سس

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ولی اله یوسف آبادی - محمدتقی آل ابراهیم - احمد توبه - اسکندر زند
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

176. بررسی تاثیر قیمت نهاده های تغذیه ای (دان) بر قیمت گوشت مرغ با استفاده از رهیافت ARDL

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد قهرمان زاده - رضا پهلوانی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

177. بررسی تاثیر پارامترهای شیمیای خاک در انتشار گونه Artemisia aucheri Boiss در جنوب شرق سبلان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم مولائی شام اسبی - اردوان قربانی - کیومرث سفیدی - بهنام بهرامی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

178. بررسی تاثیر کود آهن بر جوانه زنی بذر تره ایرانی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زهرا بیگدلو - محمد ویسی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

179. بررسی تاریخچه کشاورزی شهری و وضعیت آن در کشور های مختلف جهان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:کلثوم حمیدی - جعفر یعقوبی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

180. بررسی تخصیص منابع تولید در واحدهای مرغداری گوشتی شهرستان سنقر وکلیایی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:خدیجه الفی - سمیه یاوری - قادر دشتی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

181. بررسی تداخل همزیستی لاروهای پشه ی شکارگر Aphidoletes aphidimyza Rondani روی شته ی جالیز، Aphis gossypii Glover


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:لیلا متقی نیا - مهدی حسن پور - جبرائیل رزمجو
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

183. بررسی تغییرات مورفولوژیک و فیزیولوژیک ژنوتیپ های گندم دوروم در شرایط تنش شوری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ندا داودزاده - علی اصغری - مرتضی برمکی - رحمت اله کریم زاده
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

184. بررسی تنوع جدایه های قارچ عامل پوسیدگی ذغالی سویا بر اساس بیماری زایی و واکنش به کلرات


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاختک طلیعی - ناصر صفایی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

185. بررسی توانایی تجزیه برخی از کربوهیدرات ها توسط باسیلوس های جداشده از خاک مزارع زعفران


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اسماعیل صالحی - مجید جامی الاحمدی - عباس محمدی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

187. بررسی تکرارپذیری اندازه گیری های تلفات خاک و رواناب در کرت های فرسیاشی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرخ اسدزاده
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

188. بررسی خصوصیات اندام هوایی ارقام برنج تحت تاثیر تنش الومینیوم

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرناز رحیمی عالم - علی اصغری - مجید نحوی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

189. بررسی خصوصیات اندام هوایی ژنوتیپ های مختلف گندم دوروم تحت تاثیر تنش آلومینیوم

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرناز اتحاد اصناف - علی اصغری - حمیدرضا محمددوست چمن آباد
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

190. بررسی خصوصیات ریشه در ارقام برنج تحت تاثیر تنش آلومینیوم

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرناز رحیمی عالم - علی اصغری - مجید نحوی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

191. بررسی خصوصیات ریشه ژنوتیپ های مختلف گندم دوروم تحت تاثیر تنش آلومینیوم

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرناز اتحاد اصناف - علی اصغری - حمیدرضا محمددوست چمن آباد
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

192. بررسی خصوصیات شیمیایی خاک های رده ورتی سول در استان آذربایجان غربی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فیروزه نورمندی پور - محمدامیر دلاور - ستاره امانی فر
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

194. بررسی درجه کارایی ریزوبیوم همزیست با باقلا، تحت تنش خشکی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:منیره طاهری - محمدحسین ارزانش - محسن علمائی - اسماعیل دردی پور
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

197. بررسی دوره پیش از بلوغ و نسبت جنسی زنبور پارازیتوئید Telenomus busseolae در شرایط آزمایشگاهی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نوشین زندی سوهانی - مهدی بی مثل شعربافی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

198. بررسی دیدگاه کارشناسان کشاورزی استان خوزستان نسبت به مزایای ترویج و توسعه سوخت های زیستی جهت پایداری جوامع روستایی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زیبا بختیاری - مسعود یزدان پناه
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

199. بررسی روابط ژنتیکی ژن GH3 در چند گونه گیاهی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:وحید رحیمی - مهدی محب الدینی - ملیحه عرفانی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

200. بررسی روش غیر مخرب ضربه برای ارزیابی سفتی میوه جات


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محسن به پور - عزت اله عسکری اصلی ارده - امیرحسین افکاری سیاح
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

201. بررسی روش های مختلف استخراج DNA ژنومی باکتری Lactococcus lactis بر کیفیت DNA و PCR


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رضا محبت خالان - ناصر زارع - بهرام فتحی آچاچلویی - رسول اصغری زکریا
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

202. بررسی زیان های اقتصادی ناشی از تاخیر در آبستنی گاوهای شیری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسین واثقی دودران - نعمت هدایت - زهرا بلوکی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

203. بررسی سطح دانش کشاورزان برنجکار شهرستان طارم پیرامون کشاورزی پایدار


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:روح اله رضائی - توحید نقی پور
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

204. بررسی سینتیک روهش نیتروژن از کود اوره جاسازی شده در ماتریس لیگنین


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نادر صادقی - کیوان شایسته - کاظم هاشمی مجد
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

207. بررسی صفات مورفولوشیک برخی از ارقام گنذم تحت تاثیر بیماری سوختگی فوزاریومی سنبله

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:طیبه شیخ حسابی - سدابه جهانبخش - مهدی داوری - علی عبادی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

208. بررسی صفت وزن غده در بوته و عملکرد غده در بین کلون های نسل F1 سیب زیمین حاصل از بدورحقیقی هیبرید

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:صبا عباس نژاد - رسول اصغری زکریا - داود حسن پناه - ناصر زارع
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

209. بررسی عامل بیماری بلایت سرشاخه درختان میوه هسته دار در استان آذربایجان غربی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسین ایرانی - مریم حضری
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

210. بررسی عملکرد و اجزای عملکرد لاین های امید بخش گندم نام در شرایط مغان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:غلامرضا خلیلی گیگلو - احمد توبه - عبدالقیوم قلی پور - شهزاد جماعتی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

212. بررسی عوامل اقتصادی موثر بر بکارگیری نهاده کود شیمیایی در تولید پنبه ایران


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:خدیجه الفی - قادر دشتی - محمد قهرمان زاده
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

213. بررسی عوامل موثر بر تمایل کشاورزان به تشکیل تعاونی آب بران سد پارام شهرستان هریس


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نسرین عزیزی - قادر دشتی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

214. بررسی عوامل موثر بر صفات بیومتریک در گوسفند نژاد مغانی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سمیه بخشعلی زاده - علی هاشمی - مختار غفاری - شجاع جعفری
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

215. بررسی عوامل موثر بر گرایش به مصرف محصولات ارگانیک کشاورزی و نقش آن در عرضه این محصولات (مورد مطالعه: شهرستان کرج)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد بادسار - مینا آقازاده - سهیلا فتحی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

217. بررسی غلظت های مختلف محلول های اسمزی در خشک کردن اسمزی توت فرنگی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:شهین شرافتخواه آذری - بهرام فتحی آچارچلویی - کاظم علیرضالو
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

218. بررسی فاکتورهای غیر ژنتیکی موثر بر روی طول عمر بره های نژاد مهربان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سپیده رمضانی اکبرآباد - نوید قوی حسین زاده
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

220. بررسی فون شته ها (Hom.: Aphididae) در فضای سبز شهری اردبیل


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:پژمان تاج میری - سیدعلی اصغر فتحی - وحید مهدوی - محمدرضا حاجی رمضانی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

221. بررسی فون کنه های خانواده (Macrochelida(Acari:Mesostigmata در شهرستان بافت، استان کرمان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سبیکه اعظم پور - ملیحه لطیفی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

222. بررسی قرابت ژنتیکی بین گندم و گونه های وحشی آن از طریق الکتروفورز گلیادین ها

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مرتضی کامرانی - مصطفی ولی زاده - منوچهر شیری
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

224. بررسی مقاومت چند رقم لوبیا نسبت به ویروس موزاییک معمولی لوبیا و ویروس موزاییک بافت مرده معمولی لوبیا

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سمیرا مولاپور - احمد حسینی - ثمین حسینی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

225. بررسی مقدار کلروفیل برگ در 20 توده بومی خرفه (Portulaca oleracea)


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ایمان خلیلی - مهدی محب الدینی - مهدی بهنامیان - سارا دژستان
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

226. بررسی مقدماتی وضعیت واحدهای پرورش صنعتی و نیمه صنعتی گاو شیری در استان اردبیل

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زلیخا قبادی - فرزاد میرزائی آقچه قشلاق - اصغر باقری - جمال سیف دواتی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

227. بررسی موانع پذیرش محصولات ارگانیک در بین مصرف کنندگان محصولات کشاورزی (مورد مطالعه: شهرستان کرج)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سهیلا فتحی - محمد بادسار - مینا آقازاده
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

228. بررسی میزان شیوع سرمی ویروس آنفلوانزا در گله های طیور گوشتی شهرستان نمین


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:آیدین عزیزپور - حامد نقی زاده
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

229. بررسی میزان فعالیت آنزیم های هیدرولیتیک بذور ذرت تحت تاثیر تنش خشکی و انواع پرایمینگ

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیده رقیه خاتمی - محمد صدقی - رئوف سیدشریفی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

230. بررسی میزان فعالیت آنزیم های چرخه ی گلی اکسیلات بذر ذرت تحت تاثیر تنش خشکی و انواع پرایمینگ

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیده رقیه خاتمی - محمد صدقی - رئوف سیدشریفی - صغری قهرمانی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

231. بررسی نرخ بقا و امید به زندگی سوسک چهارنقطه ای Callosobruchs maculatus (Col.:Bruchidae) روی لوبیای چشم بلبلی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حورش سیدی کهنه شهری - فریبا مهرخو
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

232. بررسی نقش اقدامات مدیریتی زنبورداران بر عملکرد زنبورداری ها

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ادریس حاجی علیان - علی شمس
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

233. بررسی نوسان جمعیت شته های بالدار مزارع سیب زمینی در استان اردبیلPopulation fluctuations of Alate aphids in potato fields of Ardebil province

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:جعفر گرانمایه - رقیه برزگری
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

235. بررسی واکنش تابعی کفشدوزک Scymnus Syriacus Marseul نسبت به تراکم های مختلف شته سبس هلو Myzus Persicae


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:جعفر گرانمایه - رقیه برزگری
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

236. بررسی وضعیت مجموع املاح جامد در آب های زیرزمینی شهرستان اردبیل با استفاده از روش های زمین آماری


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سحر نصرت پور - شکور نصرت پور - سمیه نصرت پور
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

237. بررسی ویژگی های شیمیایی و حسی توت فرنگی خشک شده به روش اسمزی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:شهین شرافتخواه آذری - بهرام فتحی آچارچلویی - کاظم علیرضالو - شریتا سلیمی نمین
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

239. بررسی پارامترهای زیستی کنه شکارگر Acari: Phytoseiidae) ) Amblyseius swirskii با تغذیه از تخم کنه تارتن دو لکه ای Tetranychus urticae

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فردوس رفیع زاده افشار - ملیحه لطیفی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

240. بررسی پیش نیازهای لازم برای شروع یک دامپروری ارگانیک: لزوم توجه به تغذیه، بهداشت، اصلاح و رفاه دام

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسین واثقی دودران - عبداله سبحانی - وحید واحدی - رضا سیدشریفی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

241. بررسی چىد شکلی موجود در ژن کاپاکازئین (CASK) در گوسفند ماکویی با استفاده از روش PCR-SSCP


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مختار غفاری - علی هاشمی - معصومه محمودی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

242. بررسی ژنوتیپ های گندم از نظر مقاومت به بلایت فوزاریوم سنبله


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رباب پیری - امید سفالیان - مهدی داوری - علی اصغری
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

243. بررسی کارایی تی کمپوست در کنترل کنه تارتن دو لکه ای (Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم رضائی - رضا جوان نژاد
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

244. بررسی کارایی زنبور Aphelinus mali بر روی شته خونی سیب در شرایط صحرایی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نادر گل محمدزاده خیابان - نیر احتشام نیا
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

250. بررسی کارایی علف کش های مختلف در کاهش بیوماس علف های هرز در مزارع گندم

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:پرویز شریفی زیوه - قربان دیده بازمغانلو - لاله ابراهیمی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

251. بررسی کارایی نمونه برداری به منظور برآورد مازاد مقطوعات در اکوسیستم جنگل


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرشاد کیوان بهجو - ژیلا قربانی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

252. بررسی کاربرد مالچ (کلشن گندم) بر عملکرد و اجزای عملکرد سیر در شرق مازندران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زهرا باقری تیرتاشی - ابراهیم ناعمی - کامی کابوسی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

253. بررسی کنترل بیولوشیک بیماری برق زدگی نخود با استفاده از قارچ تریکودرما

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:روح اله وزیری دوزین - عیدی بازگیر - مصطفی درویش نیا - احمد اسماعیلی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

254. بررسی کیفیت آب زیرزمینی بااستفاده از دیاگرام ویلکوکس برای مصارف کشاورزی (مطالعه موردی: دشت آذرشهر)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی صفی لو - غلامرضا احمدزاده - امین کانونی - علی رسولزاده
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

255. بررسی گلخانه ای تاثیر کنه شکارگر Neoseiulus californicus در کنترل کنه تارتن دو لکه ای Tetranychus urticae

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم رضائی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

257. بهبود شاخص های رشدی گیاهچه سویا تحت تنش شوری توسط بیوپرایمینگ بذر با قارچ تریکودرما

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سعید گلشن دوست - سعید خماری - رئوف سیدشریفی - مهدی داوری
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

258. بهبود ژنتیکی دام در دامپروری ارگانیک

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدرضا میرائی آشتیانی - صابرمحمد مقصودی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

259. بهره وری عوامل تولید و رابطه آن با اندازه واحدهای مرغداری گوشتی شهرستان مراغه


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سهیلا نگهبان - قادر دشتی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

260. بهینه سازی شبکه آبیاری قطره ای با نرم افزار Water Gems مبتنی بر الگوریتم ژنتیک


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی شجاعی - عظیم شیردلی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

261. بهینه یابی خشک کردن برگ گیاه گزنه به روش های مختلف سایه، هوای داغ، مایکروویو و خشک کن بستر سیال

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بهاره حامدی فر - هادی عالمی - سیده زهرا سیدالنگی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

262. بیان موقت ژن gus A در نوک ساقه ی یونجه (.Medicago sativa L) توسط امواج فراصوت آگروباکتریوم


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه یوسفی - ناصر زارع - پریسا شیخ زاده مصدق
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

263. تاثیر ارقام مختلف جو روی فعالیت پروتئولیتیک گوارشی (Trogoderma granarium (Everts) (Coleoptera : Dermestidae


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سمیرا سیفی - بهرام ناصری - جبرائیل رزمجو - احسان برزوئی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

264. تاثیر ارقام مختلف گىدم روی ویژگی های رشدی و فعالیت آلفا- آمیلاز گوارشی (Sitotroga cerealella Olivier (Lepidoptera: Gelechiidae

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:احسان برزویی - سمیرا صریحی - پژمان تاج میری - بهرام ناصری
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

265. تاثیر اسانس آویشن و نعناع فلفلی بر طول عمر پس از برداشت میوه موز رقم دوراف کاوندیش

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عبدالحسین قاسملو - موسی ارشد
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

266. تاثیر اسانس های گیاهی بر ماندگاری گل بریدنی پرنده بهشتی (Strelitzia reginae Aiton)


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:پروانه تقی دوست - معظم حسن پوراصیل - فاطمه خنیده
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

267. تاثیر اسانس پنج گونه گیاهی در کنترل کپک آبی سیب (Penicillium expansum)


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نسیم صفری - رقیه همتی - محسن فرزانه
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

268. تاثیر استفاده از عصاره چای سبز روی ویژگی های میکروبیولوژیکی گوشت گاو در مدت زمان نگهداری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عبدالرحمان اسدی - بهرام فتحی آچارچلویی - کاظم علیرضالو
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

269. تاثیر اسید سالسیلیک و کود زیستی فسفات بارور 2 بر خصوصیات زراعی رازیانه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:موسی ارشد - حمید حاتمی ملکی - یونس خیری زاده آروق - مهدی شهبازی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

270. تاثیر افزودن بتائین و بتاپلاس به چیره بر مواد مغذی و رنگ گوشت ران جوجه های گوشتی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرزانه مسگرسفیدان - محسن دانشیار - پرویز فرهومند
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

271. تاثیر اندازه مزارع و تکنولوژی بر بهره وری عوامل تولید واحدهای پرورش ماهی شهرستان کامیاران


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:قادر دشتی - لیدا علیخانی - جواد حسین زاد
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

272. تاثیر باکتری اورنیتوباکتریوم رینوتراکئال بر عملکرد جوجه های SPF


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:آیدین عزیزپور - یاشار عزیزپور
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

273. تاثیر باکتری های محرک رشد بر عملکرد و اجزای آن در سه رقم سیب زمینی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرنوش جعفریان
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

274. تاثیر بسترهای کاشت مختلف بر سبز شدن و خصوصیات رشدی بامیه (Abelmoschus esculentus)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حنیفه سیدحاجی زاده - علی اصغر علیلو
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

275. تاثیر بیوپرایمینگ قارچ تریکودرما و شوری و فرسودگی بر روی برخی از صفات فیزیولوژیکی سویا

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سعید گلشن دوست - سعید خماری - رئوف سیدشریفی - مهدی داوری
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

278. تاثیر تنش خشکی بر فعالیت آنزیم کاتالاز و بیوماس گیاهچه های ذرت


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سمیرا قدیمی - مصطفی ولیزاده - علی بنده حق - سجاد محرم نژاد
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

279. تاثیر تنش خشکی و تیمار خارجی پرولین بر فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز و بیوماس گیاهچه های ذرت

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سمیرا قدیمی - مصطفی ولیزاده - علی بنده حق - سجاد محرم نژاد
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

280. تاثیر تنظیم کننده BAP بر رشد ریزنمونه راس شاخه گیاه استویا (Stevia rebaudiana)


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهسا زارعی - سارا دژستان - مهدی بهنامیان
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

281. تاثیر تنظیم کننده های رشد گیاهی بر القای کالوس در زرین گیاه (.DracocephalumkotschyiBioss)


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سپیده بخشایش - مهدی محب الدینی - بهمن حسینی - افسانه بی قامت
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

285. تاثیر دماهای مختلف نگهداری میوه زیتون روی میزان استخراج روغن و ویژگی های کیفی آن

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زری پیامی سلوط - بهرام فتحی آچارچلویی - کاظم علیرضالو
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

286. تاثیر دوره روشنایی بر روی صفات تولید تخم مرغ و جوجه درآوری در گله های مرغ مادر گوشتی (ROSS 308)


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:توحید مکرمی - نعمت هدایت ایوریق
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

287. تاثیر رطوبت بذر ذرت در تولید افلاتوکسین (B(1 قارچ آسپرژیلوس پارازیتیکوس

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مسلم موسویان - مصطفی درویش نیا
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

289. تاثیر رژیم های آبیاری بر روی پارامترهای مرفولوژیکی و فیزیولوژیکی برخی از ارقام بادام


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بهنام الهامی - طیبه سمندری گیکلو - مرتضی کامرانی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

290. تاثیر سطوح مختلف شوری بر شاخص های جوانه زنی و رویشی خاکشیر (Descurainia Sophia) و ریحان (.Ocimum basilicum L)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:جواد جعفرزاده - موسی رسولی - سجاد اکبری
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

291. تاثیر سطوح مختلف نیتروژن بر رشد و نمو سه علف هرز دولپه


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:راحله مشاری نصیرکندی - حمیدرضا محمددوست چمن آباد - علی اصغری - آسیه خاتمی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

292. تاثیر سطوح مختلف نیتروژن و تراکم بوته بر صفات ریشه گاوپنبه


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:راحله مشاری نصیرکندی - حمیدرضا محمددوست چمن آباد - عاطفه مشاری نصیرکندی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

293. تاثیر سطوح مختلف پروتئین جیره و ادجوانت بن زار بر خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه عزیزعلی آبادی - حسن درمانی کوهی - مهرداد محمدی - محمدحسن نظران
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

294. تاثیر سطوح مختلف پودر مرزه بر مصرف خوراک جوجه های گوشتی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسین پورملک نقده - مختار غفاری - پرویز فرهمند
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

296. تاثیر سودوموناس های فلورسنت بر شاخص حلالیت در غلظت های مختلف تری کلسیم فسفات و زمان های مختلف


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:پیمان عباس زاده دهجی - وحید خسروی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

298. تاثیر شوری آب بر پتانسیل تورم خاک های ریزدانه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رضا گلی کلانپا - حجت احمدی - اسماعیل گلی کلانپا
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

299. تاثیر عصاره آویشن شیرازی بر عملکرد جوجه های گوشتی در جیره های تغذیه شده با چربی و بدون آن


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم نوبخت - حسن درمانی کوهی - مازیار محیطی اصلی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

300. تاثیر عصاره ی گیاه دارویی مرزنجوش بر روی جو

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فلورا کوشکی - پروانه استخدامی - مهدی برادران فیروزآبادی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

303. تاثیر غلظت های مختلف عصاره مریم گلی (Salvia officinalis) بر تقسیم میتوز در سلول های ریشه پیاز


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:هاشم رحمانی - رسول اصغری زکریا - ناصر زارع - امید سفالیان
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

304. تاثیر محلول پاشی ترکیبات حاوی کلسیم بر روی افزایش مقاومت در برابر کپک آبی در میوه سیب

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مسعود بقالیان - موسی ارشد
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

305. تاثیر محلول پاشی جیبرلین بر تنک کردن خوشه های انگور یاقوتی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اصغر استاجی - علیرضا قنبری - اکبر قربانی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

307. تاثیر مصرف سه نوع کود آلی بر عملکرد و اجزاء عملکرد گوجه فرنگی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سهیلا سعادتی - رضا ابراهیمی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

308. تاثیر مواد هومیکی بر جذب روی (Zn) توسط ذرت (Zea mays var. Indentata) در خاک های با مواد مادری مختلف

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بهنام دولتی - Sonay Sözüdoğru Ok
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

310. تاثیر میکروارگانیسم ها بر پایداری یونجه در شرایط خشکی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهناز ظفری - علی عبادی سقرلو - سدابه جهان بخش گده کهریز
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

312. تاثیر نانوکلات پتاسیم بر متابولیت های سازگاری ارقام مختلف گندم در مقابله با تنش خشکی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زهرا برزگری - علیرضا قاسمیان - سیدمهدی رضوی - سدابه جهانبخش
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

313. تاثیر نانوکلات پتاسیم در خصوصیات مورفولوژیک و محتوای نسبی آب برگ دو رقم سویا تحت تنش خشکی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:پریسا مقبول - علیرضا قاسمیان - سدابه جهانبخش - سیدمهدی رضوی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

315. تاثیر نماتدهای بیمارگر حشرات روی سرخرطومی میوه خوار بلوط (Curculio glandium (Col., Curculionidae در شرایط صحرایی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مصطفی نیکدل
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

317. تاثیر هیدروپرایمینگ بر جوانه زنی بذر توسکای ییلاقی تحت تنش خشکی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:درخشان رحیمی - داود کرتولی نژاد - کاظم نورمحمدی - رضا نقدی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

322. تاثیر پیش تیمار امواج فراصوت و مایکروویو بر مقاومت به لهیدگی مغز پسته

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:قاسم خاکی کرکرق - ابوالفضل آخوند زاده یامچی - حبیب فارسی - کامران خیرعلی پور
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

324. تاثیر چرخه های تر و خشک بر میزان تورم و انقباض خاک های ریزدانه در مناطق شور

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رضا گلی کلانپا - حجت احمدی - اسماعیل گلی کلانپا
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

325. تاثیر چند جدایه ی سودوموناس فلورسنت بر پارامترهای رویشی و فراهمی فسفر لوبیا

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:راضیه پیرایش - محمد حشمتی رفسنجانی - روح اله صابری ریسه
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

326. تاثیر کاربرد ورمی کمپوست و پوتریسین بر عناصر غذایی موجود در خاک و گیاه خیار گلخانه ای رقم یلدا

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:کبری عبدالهی - بهروز اسماعیل پور - سرور خرم دل - ساسان راستگو
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

327. تاثیر کاربرد پوتریسین و نوع بسته بندی براسید آلی و ماندگاری پس از برداشت میوه موز رقم دوارف کاوندیش

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:امیر امیری - موسی ارشد
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

328. تاثیر کاربرد کود نیتروژن و فسفر بر زادآوری گاوپنبه


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه عبداللهی - حمیدرضا محمددوست چمن آباد
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

329. تاثیر کلسیم کلراید بر برخی صفات بیوشیمیایی گاوزبان ایرانی (Echium amoenum) تحت تنش شوری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سمیرا خادم صدیقی - سدابه جهانبخش - علی عبادی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

330. تاثیر کنترل علفهای هرز روی سطح برگ گیاه نعناع فلفلی (.Mentha piperita L)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد رئوفی - سمیه گیتی - حمیده کلهرنیا
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

331. تاثیر کود دامی و ورمی کمپوست بر خواص مکانیکی گوجه فرنگی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:احمد جهان بخشی - ابوالفضل آخوندزاده یامچی - کامران خیرعلی پور
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

332. تاثیر گیاه میزبان و جنس شکارگر بر نرخ شکارگری Orius albidipennis روی Tuta absoluta


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زهره صالحی - فاطمه یاراحمدی - آرش راسخ
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

333. تاثیرات استفاده از مواد فعال سطحی بر بهبود راندمان کارخانه های کاغذسازی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:امید غفارزاده ملاباشی - معراج شرری - جواد صالح شاه نشین
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

335. تاثیرمحلول پاشی نانو ذرات روی و سولفات روی در شرایط تنش خشکی بر رشد وگلدهی گیاه اطلسی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سکینه رنجبری - اسماعیل چمنی - رسول گلی کلانپا
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

337. تاثیرپودر قارچ (Agaricus bisporus) یا سیر و ترکیب آنها برصفات لاشه جوجه های گوشتی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مجید متقی طلب - زهرا زندکریمی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

338. تاثیرکود زیستی و نیتروژنه بر عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی بابونه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:راحله احمدزاده قویدل - سمانه ذکایی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

340. تحلیل هزینه- فایده کشت سیب زمینی ارگانیک با روش مرسوم در شهرستان سراب


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه ثانی - مرتضی مولائی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

341. تخمین دمای آستانه رشد و ثابت دمایی سن Nabis (Tropiconabis)capsiformi Geramer, 1838 (Hemiptera : Nabidae) با استفاد از مدل های خطی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نسیم حیدری - عباس ارباب - هاجر پاکیاری
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

342. تخمین نیتروژن در جوانه های گوجه فرنگی با آنالیز تصویر رنگی (RGB)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ولی رسولی شربیانی - بهرام آزادعموقین
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

343. ترسیب و ذخیره کربن در اکوسیستم های طبیعی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی اصغر ذوالفقاری - احمد صادقی پور
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

346. تعیین انرژی گسیختگی و چغرمگی شاهدانه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:منصور راسخ - داریوش مهرنگ قمچی قیه
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

347. تعیین انرژی گسیختگی، چغرمگی و مدول الاستیسیته ی سه رقم پیاز معمول ایرانی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:منصور راسخ - محمد نصیری فولاد - یوسف عباسپورگیلانده - امیرحسین افکاری سیاح
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

348. تعیین برخی خواص فیزیکی سه رقم پیاز معمول ایرانی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد نصیری فولاد - منصور راسخ - امیرحسین افکاری سیاح - یوسف عباسپورگیلانده
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

350. تعیین ترکیبات فنولی در انگور بومی آذربایجان و تغییرات آن تحت تنش با تکنیک RP-HPLC


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نیر محمدخانی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

352. تعیین روابط بین صفات مهم اگرومورفولوژیک نخود تحت شرایط نرمال رطوبتی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدسعید موسوی - فریبرز قنبری - محمدرضا عبداللهی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

353. تعیین منابع مقاومت گیاهچه ای و گیاه کامل در ارقام جو نسبت به برخی از پاتوتیپ های زنگ زرد جو و گندم


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:صفرعلی صفوی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

354. تعیین نیروی گسیختگی و تغییر شکل در نقطه گسیختگی شاهدانه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:داریوش مهرنگ قمچی قیه - منصور راسخ - امیرحسین افکاری سیاح - امیرحسین افکاری سیاح
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

355. تغییر صحت ارزیابی ژنومیک در اثر استفاده از فنوتیپ حیوانات و نشانگرهای نزدیک به مکان ژن های کنترل کننده صفات

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:آزاده بوستان
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

357. تغییرات برخی از فراسنجه های خونی در زمان مکمل سازی جیره بره های نر با یک بتاآگونیست


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:وحید واحدی - مرتضی بهروزلک - نعمت هدایت اوریق
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

358. تغییرات برخی صفات فیزیولوژیک ارقام گندم تحت تاثیر بیماری سوختگی فوزاریومی سنبله


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:طیبه شیخ حسابی - سدابه جهانبخش - مهدی داوری - علی عبادی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

360. تغییرات خاکهای مجاور دریاچه ارومیه تحت تاثیر املاح آن


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مختار خانی - شهرام منافی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

362. تغییرات میزان پرولین در ارقام حساس و متحمل برنج تحت تنش شوری


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زهراسادات موسوی زاده - حمید نجفی - سیدکمال کاظمی تبار - سیدحمیدرضا هاشمی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

363. تغییرات ویژگی های فیزیکوشیمیایی و رده بندی خاک ها در یک ردیف پستی و بلندی در منطقه رشکان، آذربایجان غربی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:شهرام منافی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

364. تنش گرمایی چالشی مهم برای عملکرد جوجه های گوشتی در مناطق خشک و نیمه خشک


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی پیرمحمدی - محسن دانشیار
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

365. تنوع زیستی کنه های خاکزی در ساحل رودخانه کارون


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زهرا عرب یباراتی - لیلا رمضانی - نوشین زندی سوهانی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

366. توانایی آنتی اکسیدان آنزیمی کاتالاز در بهبود انجماد پذیری اسپرم اسب

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:افشین سیفی جمادی - مهدی رحمت زاده - احمد زارع شحنه - حمید کهرام
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

367. جداسازی Aspergillus caespitosus از میکوفلور عناب در خراسان جنوبی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیمین نجار - عباس محمدی - بیتا عسگری خسروشاهی - امیرحسین محمدی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

369. جداسازی و شناسایی Aspergillus ochraceus از میکوفلور درختان زرشک بی دانه


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیمین نجار - عباس محمدی - بیتا عسگری خسروشاهی - امیرحسین محمدی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

370. جداسازی و شناسایی گونه های قارچی همراه درختان کاج در شهر بیرجند


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سمانه فولادوند - عباس محمدی - سعید مودی - مهدی جهانی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

371. جداسازی وشناسایی گونه های Ulocladium همراه درختان کاج در شهر بیرجند


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سمانه فولادوند - عباس محمدی - سعید مودی - مهدی جهانی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

372. حقوق شهروندی و تغذیه سالم

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بهزاد قربانی درآباد
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

373. خصوصیات رویشی جمعیت سوسن های OO جدیدا توسعه یافته


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:یونس پوربیرامی هیر - اسماعیل چمنی - یوآن سوشیا - فنگ یایان
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

374. خصوصیات زراعی ارقام گندم های ایران رشد یافته در شرایط تنش گرمایی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدی جودی - مرتضی کامرانی - اصغر عبادی - منوچهر شیری
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

375. خصوصیات مرفولوژیکی ریشه پایه های ریوشی بادام تحت شرایط تنش آبی و ریز موجودات مفید


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی اکبر شکوهیان
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

376. دسته بندی ارقام متداول برنج در ایران بر اساس ویژگی های مورفولوژیکی حاصل از تصاویر دیجیتال

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:امیر مولایی - یوسف عباسپور گیلانده - امیر مولائی - ولی رسولی شربیانی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

377. رابطه افزایش بازده خوراک و سودآوری در گاوداری های شیری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:کبری پوراسدآستمال - نعمت هدایت ایوریق - فرهنگ فاتحی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

378. ردیابی و تعیین نژادهای ویروس Y سیب زمینی در مزارع سولاناسه ی شهرستان ارومیه


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:راضیه شبانی - مینا راستگو - مریم خضری
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

380. سنجش دانش کشاورزان زنجان نسبت به کودهای ارگانیک و عوامل مرتبط با آن


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:جعفر یعقوبی - سهیلا نوری
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

381. شاخص های تغذیه ای Linnaeus(Lepidoptera:Noctuidae) Autographa gamma روی نه رقم چغندرقند


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نشاط گلی خواجه - بهرام ناصری - فروغ رحیمی نمین
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

382. شبیه سازی نقش اندازه سنگریزه سطحی بر فرسایش خاک در شرایط آزمایشگاهی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محی الدین فقه حسن آقا - فرخ اسدزاده - حبیب خداوردی لو
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

383. شناسائی و توصیف تعدادی از دو بالان زیان آور قارچ خوراکی دکمه ای (Agaricus(bisporus درمنطقه اردبیل

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:جعفر گرانمایه - رقیه برزگری
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

384. شناسایی جهش در ژن میوستاتین در شترهای دوکوهانه و یک کوهانه ایران


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نعمت هدایت ایوریق - وحید واحدی - محسن مصطفایی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

385. شناسایی عوامل موثر بر آگاهی کشاورزان از عملیات کشاورزی پایدار در روستای شهسوار شهرستان هریس

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سحر عابدی - مهرداد مجتهدی - باب اله حیاتی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

387. شناسایی و بررسی ویژگی های ویروس وای سیب زمینی (PVY) جدا شده از مزارع آفتابگردان استان ا صفهان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سمیرا ربیعی - ثمین حسینی - احمد حسینی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

388. شناسایی گیاهان دارویی منطقه ایرانشهر با تاکید بر تعیین فلور گیاهی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بهنام عمرانی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

389. صنایع تبدیلی محصول خرما در جهت تامین اهداف توسعه پایدار کشاورزی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بهنام عمرانی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

390. ضریب هدایت حرارتی کود ورمی کمپوست


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدامیر ذکی - عزت اله عسکری اصلی ارده - محمدحسین کیانمهر - جواد خزائی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

391. طراحی تحلیل استاتیکی گانتری سقفی گلخانه ای با نرم افزار Solid works

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:شاهرخ بیگ زاده - غلامحسین شاهقلی - ترحم مصری گندشمین
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

392. طراحی و تحلیل دینامیکی گانتری سقفی گلخانه ای با نرم افزارآدامز

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:شاهرخ بیگ زاده - غلامحسین شاهقلی - ترحم مصری گندشمین
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

394. عوامل موثر بر مصرف فرآورده های آبزیان ارگانیک

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد حجتی - ساره همت یار
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

397. غربالگری 44 رقم و لاین گندم برای مقاومت شته روسی گندم Diuraphis noxia (Hom.: Aphididae) در شرایط گلخانه ای


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم رحمانی - جبرائیل رزمجو - بهرام ناصری
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

398. غربالگری 46 رقم و لاین گندم برای مقاومت شته روسی گندم Diuraphis noxia (Hom.: Aphididae) در شرایط گلخانه ای


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم رحمانی - جبرائیل رزمجو - بهرام ناصری
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

400. فشرده سازی کود کمپوست به منظور بهره گیری بهینه از کودهای ارگانیک


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بهنام عمرانی - سیده کوثر دانش یار
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

402. فعالیت آمیلولیتیک گوارشی Chrysodeixis chalcites (Esper) روی ارقام مختلف لوبیا


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عارفه عبدی - بهرام ناصری - سولماز اعلمی - علی گلی زاده
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

404. فون دشمنان طبیعی شته خونی سیب (Eriosoma lonigerum (Hausman در کشکسرای مرند


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نادر گل محمدزاده خیابان - نیر احتشام نیا - غلامرضا گل محمدی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

405. محصولات کشاورزی ارگانیک و نیازغذایی جهان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:شهرام خدادادی - علیرضا حیدری - سلیم فرزانه
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

406. مدیریت بوم شناختی علف های هرز راهکاری در جهت پایداری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عاطفه معین فرد
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

408. مروری بر اثرات داروئی گیاه دانه قناری media Stellaria


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:میترا رستمی هیر
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

409. مروری بر روش های مختلف آزمون معنی دار بودن اثرات اصلی ژنوتیپ، محیط و اثرات متقابل ژنوتیپ با محیط

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اصغر عبادی - منوچهر شیری جناقرد - مهدی جودی - مرتضی کامرانی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

410. مروری برکاربردفراصوت در کنترل کیفیت و فرآوری محصولات کشاورزی ارگانیک

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:احمد کوچک زاده - علی محمدی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

411. مطالعه اثر تنش شوری بر میزان کلروفیل برنج در مرحله گیاهچه ای


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زهراسادات موسوی زاده - حمید نجفی - سیدکمال کاظمی تبار - سیدحمیدرضا هاشمی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

412. مطالعه اثر عصاره های چهار گونه گیاهی بر قارچ Sclerotinia sclerotiorum


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رقیه همتی - هانا کمانگر - علیرضا یزدی نژاد - مرتضی موحدی فاضل
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

413. مطالعه اثرات یک بتا آدرنرژیک آگونیست بر ترکیبات شیمیایی ماهیچه راسته در بره های نر پرواری


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:وحید واحدی - مرتضی بهروزلک - نعمت هدایت اوریق
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

414. مطالعه ارتباط بین وضعیت تولید مثلی دام، غلظت اوره و پروتین تام سرم خون در گاوهای شیری هلشتاین


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مرتضی بهروزلک - محمدعلی بهروزلک - وحید واحدی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

417. مطالعه میکرومورفیک تجمعات اکسیدهای آهن و منگنز در خاک های منطقه رشکان، آذربایجان غربی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:شهرام منافی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

418. مطالعه نقش علف های هرز رایج در پایداری بیماری پژمردگی ورتیسلیومی پنبه


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسین کربلایی خیاوی - پرویز شریفی زیوه
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

419. مطالعه همستگی صفات و تجزیه علیت عملکرد دانه لاین های امیدبخش نخود

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدسعید موسوی - فرزاد کیان ارثی - محمدرضا عبداللهی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

420. مطالعه ویژگی های ریخت شناسی برخی توده های بومی خربزه ایران


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زهرا بیگدلو - طاهر برزگری - علی سلیمانی - زهرا قهرمانی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

421. مطالعه ی پراکندگی و دامنه ی میزبانی ویروس موزاییک گوجه فرنگی در منطقه ارومیه


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نوا آق گنبدی - مینا راستگو
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

422. معرفی حشرات بذر خوار لگوم های مرتعی در استان آذربایجان شرقی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مصطفی نیکدل - علی اصغر دردایی - اصغر فتحعلیزاده
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

423. معرفی میزبان جدید ویروس وای سیب زمینی (PVY) و پراکنش آن در استان گلستان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اکرم آق ملایی - سعید نصراله نژاد - فروزه سادات مصطفوی نیشابوری
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

424. مقاومت توده های جودره (Hordeum spontaneum) به علف کش سولفوسولفورون (آپیروس) در استان فارس

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فروغ فرامرزی - مهدی مدندوست
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

425. مقاومت توده های جودره (Hordeum spontaneum) به علف کش مرزوسولفورون متیل (آتلانتیس) در استان فارس


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:صفورا طاهری - مهدی مدندوست
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

426. مقاومت غیر اختصاص نژادی در تعدادی از لاین های امید بخش گندم نسبت به بیماری زنگ زرد


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:صفرعلی صفوی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

428. مقایسه اثر سطوح مختلف پودر مرزه با آنتی بیوتیک بر افزایش وزن جوجه های گوشتی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسین پورملک نقده - مختار غفاری - پرویز فرهومند
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

429. مقایسه اثر پودر سیر و دارچین با آنتی بیوتیک محرک رشد فلاوومایسین بر تیتر ایمنی در جوجه های گوشتی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:میلاد منافی - پدرام محمدی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

430. مقایسه اثرات زیست محیطی جایگزینی سیاست پرداخت مستقیم با سیاست پرداخت یارانه کودهای شیمیایی از دیدگاه توسعه پایدار

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدرضا بخشی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

432. مقایسه تاثیر پودر دارچین و ویتامین E بر سیستم ایمنی همورال جوجه های گوشتی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی مهدوی - عطا مهدوی - بابک دارابی قانع
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

433. مقایسه توزیع اندازه ذرات رسوبات بستر و معلق رودخانه روضه چای ارومیه با استفاده از مدل Swerbec

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عثمان خالدیان - فرخ اسدزاده - عباس صمدی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

434. مقایسه توکسین زایی قارچ آسپرژیلوس پارازیتیکوس بر روی بستره ذرت و برنج

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مسلم موسویان - مصطفی درویش نیا
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

435. مقایسه دانه بندی رسوبات دربندهای رسوب گیر با خاک های دامنه با استفاده از یک مدل توزیع اندازه ذره

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرخ اسدزاده - عباس صمدی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

436. مقایسه سیستم های مختلف خاکورزی و تاثیر آنها بر خاک، مدیریت بقایا و عملکرد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نادر دلگشاد - راضیه پوردربانی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

437. مقایسه محلول های مختلف نگهدارنده دانه گرده در گرده افشانی مصنوعی گل های کیوی رقم هایوارد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سمانه جهان پناه - محمود قاسم نژاد - یونس ابراهیمی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

438. مقایسه مدل های غیرخطی برای توصیف منحنی رشد در گوسفند مهربان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیده فاطمه حجتی ذوالپیرانی - نوید قوی حسین زاده
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

439. مقایسه مدل های غیرخطی رشد برای تعیین مدل رشدی مناسب در بز مرخز


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه هادی نژاد - سیدضیاء الدین میرحسینی - نوید قوی حسین زاده
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

440. مقایسه معادلات کوآنگ- جیائو و ون گنوختن برای توصیف منحنی رطوبتی خاک


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی اصغر ذوالفقاری
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

441. مقایسه ویژگی های رنگی ارقام متداول برنج در ایران با استفاده از پردازش تصویر

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:امیر مولایی - یوسف عباسپور گیلانده - امیر مولائی - ولی رسولی شربیانی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

442. مقایسه پروموتر ژن Hd3 با پروموتر ژن FT در مسیرگلدهی در گیاهان روز کوتاه و روز بلند


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ملیحه عرفانی - مهدی محب الدینی - وحید رحیمی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

443. مقایسه ی صفات کیفی داخلی تخم مرغ نژاد بومی آذربایجان غربی با تخم مرغ صنعتی نژاد Hy-Line W-36


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:صمیم باباجانی - مهدی نژادعلی - صادق علیجانی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

444. موانع اصلی توسعه کشاورزی ارگانیک ایران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:شهرام خدادادی - سلیم فرزانه
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

445. مکانیسم تشکیل کانی ورمی کولایت و ورمی کولایت با هیدروکسی بین لایه ای (HIV) در خاک های شور- سدیمی غرب دریاچه ارومیه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مختار خانی - شهرام منافی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

446. میزان تخصیص منابع در اندام های گونه درمنه Artemisia aucheri در دامنه جنوب شرقی سبلان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سولماز فیروزپور - فرشاد کیوان بهجو - اردوان قربانی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

447. میزان شیوع سرمی ویروس نیوکاسل در گله های گوشتی ارجاعی به کشتارگاه صنعتی طیور شهرستان نمین


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:آیدین عزیزپور
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

448. میکرومورفولوژی تجمعات نمک در تعدادی از خاک های شور- سدیمی غرب دریاچه ارومیه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:شهرام منافی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

449. میکرومورفولوژی منافذ و تخلخل تعدادی از اراضی شور- سدیمی غزب دریاچه اورمیه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:شهرام منافی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

451. نقش آتش سوزی در تغییر فعالیت میکروبی خاک های جنگلی سردشت

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ساناز اشرفی سعیدلو - میرحسن رسولی صدقیانی - محسن برین
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

452. نقش سایکوسل در تعدیل تنش کمبود آب در بادام رقم فراگنس


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بهنام الهامی - موسی ترابی گیگلو - طیبه سمندری گیکلو
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

453. نقش سیستم های خاکورزی نوین در کشت زیستی و حفاظت خاک

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:راضیه پوردربانی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

455. نقش عوامل میکروبی در کاهش کیفیت خوراک گاوهای شیری و روش های کنترل آنها

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:پروانه دهقانی زاده - ابوالفضل زالی - افشین سیفی جمادی - مهدی دهقان بنادکی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

456. نقش مدیریت پسماندهای کشاورزی و منابع طبیعی در کشاورزی توسعه پایدار

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:راحله احمدزاده قویدل
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

457. نقش نانوکلات پتاسیم در کاهش تاثیرات تنش خشکی بر رنگدانه های فتوسنتز دو رقم سویا

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:پریسا مقبول - علیرضا قاسمیان - سدابه جهانبخش - سیدمهدی رضوی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

458. نگاهی بر اهمیت و جایگاه کشاورزی ارگانیک در ایران و جهان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سحر نصرت پور - سمیه نصرت پور - شکور نصرت پور
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

459. نگرش ذرت کاران منطقه پارس آباد به کشاورزی ارگانیک


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مسلم ثروتی - حسین رضایی - بهنام ذالی ورگهان - نیلوفر تیمورپور
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

460. هقایسه چهار روش در ارزیابی ارقام کلزا علیه قارچ Sclerotinia sclerotiorum


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم مهدی خانی - رقیه همتی - سیامک رحمانپور
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

462. واکنش جوانه زنی گلرنگ به گلایسین بتائین و شوری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرناز علاسوندیاری - بتول مهدوی - شهاب مداح حسینی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

463. واکنش عملکردی سویا به مدیریت کود نیتروژن


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:منوچهر شیری جناقرد - مهدی جودی - مرتضی کامرانی - اصغر عبادی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

466. پارامترهای رشد جمعیت کفشدوزک Hippodamia variegata در تغذیه از Rhopalosiphum Diuraphis noxia و padi


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:داود علیقلیزاده - مهدی حسن پور - علی گلی زاده - هوشنگ رفیعی دستجردی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

467. پارامترهای زیستی کفشدوزک Hippodamia variegata در تغذیه از Rhopalosiphum padi و Diuraphis noxia


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:داود علیقلیزاده - مهدی حسن پور - علی گلی زاده - هوشنگ رفیعی دستجردی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

468. پارامترهای زیستی کنه شکارگر (Amblyseius swirskii (Acari: Phytoseiidae در تغذیه از تخم کنه تارتن دو لکه ای Tetranychus urticae

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فردوس رفیع زاده افشار - ملیحه لطیفی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

469. پراکنش و دامنه میزبانی ویروس موزائیک ایرانی قیاق در استان گلستان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:الهام محمودی - سعید نصراله نژاد - فروزه سادات مصطفوی نیشابوری
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

470. پرورش قارچ دکمه ای با شرایط ارگانیک

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:لیلا ثابت دیزاوندی - بهروز امیری یاراحمدی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

471. پهنه بندی آگروکلیمایی استان چهارمحال و بختیاری با استفاده از روش تحلیل عاملی و آنالیز خوشه ای

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدکیا کیانیان - حسن حاجی محمدی - فهیمه رسولی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

472. پیوستگی بازار تخم مرغ در استان های شمال غرب کشور

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد قهرمان زاده - فاطمه فریادی - قادر دشتی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

473. چند شکلی اگزون 1 ژن GDF9 در گوسفندان آمیخته افشاری x برولا مرینو

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:روح اله مرادی - محمدطاهر هرکی نژاد - وحید سلمانی - سجاد جمشیدی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

474. چند شکلی اگزون شش ژن SCD در بره های آمیخته ی افشاری × برولامرینو


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سجاد جمشیدی - محمدطاهر هرکی نژاد
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

476. کارایی مصرف نیتروژن در سه گونه علف هرز (دولپه)


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:راحله مشاری نصیرکندی - حمیدرضا محمددوست چمن آباد - علی اصغری - آسیه خاتمی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

478. کاربرد تکنیک های انعکاس طیفی در تولید غلات

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ولی رسولی شربیانی - فروغ کیهانی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

480. کاربرد فناوری نانو در کشاورزی و حفاظت از محیط زیست


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:روح اله رضائی - لیلا صفا - محمدتقی رحیم پور
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

481. کاربرد نانو حسگرها در توسعه فناوری های نوین کشاورزی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محسن بهپوربله سور - منیره حاجی آقائی کامرانی - بهنام گلشن
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

482. کانی شناسی رس در برخی از خاک های شور سدیمی جنوب دشت ارومیه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مختار خانی - شهرام منافی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

483. کشاورزی ارگانیک و استفاده از کودهای آلی طبیعی هیومیکی راهکاری برای رسیدن به آن

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نجمه اسکافی - هادی ذبیحی
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

484. کشاورزی ارگانیک و تغذیه سالم


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:آرش محبی - اسماعیل قریشی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

486. کیفیت تغذیه ای و ایمنی غذاهای ارگانیک

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:یونس زاهدی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

487. گروه بندی ارقام مختلف گندم بهاره با استفاده از تجزیه عاملی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بهنام فیروزی - امید سفالیان - ناصر زارع - فاطمه احمدپور
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

489. گوشت شتر به عنوان گوشتی ارگانیک: ویژگی ها، سرانه تولید و جایگاه آن در سبد تغذیه ای مردم

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:یونس زاهدی
تعداد صفحات مقاله: 5