اثر پودر دانه آنیسون همراه با جیره ذرت یا جو بر pH و جمعیت پروتزوئایی گوسفندهای قزل در دوره انتقال

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 367

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCOCA04_477

تاریخ نمایه سازی: 2 مهر 1398

چکیده مقاله:

این تحقیق با هدف بررسی افزودن پودر دانه آنیسون در جیره های همراه با جو یا ذرت بر pH و جمعیت پروتوزوئایی شکمبه با استفاده از 28 راس گوسفند ماده آبستن با میانگین سنی 3 سال و 5±60 کیلوگرم وزن بدن انجام گرفت. طرح به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با دو فاکتور پودر دانه آنیسون (دو سطح صفر و 8 گرم) و دانه غله (دو سطح جو و ذرت) با چهار تیمار و هفت تکرار بود. چهار تیمار آزمایشی شامل: 1- جیره شاهد بر پایه دانه ذرت، 2- جیره شاهد بر پایه دانه جو، 3- جیره شاهد بر پایه ذرت همراه با 8 گرم پودر آنیسون در روز، 4- جیره شاهد بر پایه دانه جو همراه با 8 گرم پودر آنیسون در روز بود. به طور کلی نتایج این تحقیق نشان داد که افزودن پودر دانه آنیسون به جیره گوسفندهای قزل سبب کاهش جمعیت پروتوزوئایی و همچنین pH شکمبه ای نسبت به گروه شاهد شد.

نویسندگان

شیرزاد محمودی

دانشجوی کارشناسی ارشد تغذیه دام دانشگاه ارومیه

یونس علی علیجو

استادیار گروه علوم دامی، دانشگاه ارومیه

رسول پیرمحمدی

دانشیار گروه علوم دامی، دانشگاه ارومیه