مبانی نظری هنرهای تجسمی

Theoretical foundations of visual arts

دوفصلنامه مبانی نظری هنرهای تجسمی  از انجمن علمی هنرهای تجسمی ایران وابسته به کمسیون انجمن­های علمی وزارت علوم با مجوز علمی-پژوهشی با همکاری دانشگاه الزهرا (س)، به منظور تحقق و دستیابی به اهداف علمی و فرهنگی در نظر دارد همواره مجموعه ­ای از آراء متفکران حوزه هنرهای تجسمی را در راستای اهداف نشریه دریافت دارد.

بدین وسیله از کلیه صاحب نظران این حوزه دعوت به عمل می ­آورد تا مقالات علمی خود را با رعایت اصول شیوه­ نامه نشریه و نامه درخواست نویسنده/ نویسند­گان،ارسال نمایند. علاقه مندان می­ توانند جهت کسب اطلاعات تکمیلی به راهنمای نویسندگان مراجعه نمایند.