آقای دکتر غلامعلی حاتم

Dr. Gholam Ali Hatam

استاد دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183235)

10
22
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی