خانم دکتر مهناز شایسته فر

Dr. Mahnaz Shayestehfar

دانشیار رشته هنر اسلامی دانشگاه تربیت مدرس

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180331)

10
53

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی