سبک شناسی خط نستعلیق سلطان علی مشهدی

سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,464

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_ISLART-9-17_005

تاریخ نمایه سازی: 29 اسفند 1398

چکیده مقاله:

در میان خوشنویسان خط نستعلیق کمتر کسی به اندازه سلطان علی مشهدی در دوره حیاتهنری خود و در تعامل با طبقه حاکم و مردم، شهرت کسب کرده است. دلیل این امر را علاوهبر تلاشگری، ذوق و هوشمندی سلطان علی مشهدی، در چهار موضوع ذیل می توان جست و جوکرد؛ 1- تدوین اولین رساله آموزش خوشنویسی در خط نستعلیق توسط سلطان علی مشهدی؛2- حمایت شخصیت های هنرپرور حکومت تیموریان ازجمله سلطان حسین بایقرا و امیرعلی شیرنوایی (وزیر تیموری)؛ 3- عمر هنری نسبتا طولانی وی به گونه ای که بیش از پنجاه سال به امرکتابت، اشتغال و اشتهار داشته است؛ 4- زندگی در دوران اولیه نظام مندی خط نستعلیق و به طبعمقایسه شدن آثار وی با خوشنویسان سلف خود ازجمله میرعلی تبریزی، جعفر تبریزی (بایسنقری)و اظهر تبریزی؛ از این نظرگاه خط سلطان علی مسلما نسبت به پیشینیان خود قوت و کمال بیشتریداشته است. در پژوهش حاضر با استفاده از منابع کتابخانه ای، به روش اسنادی، توصیفی و تطبیقیضمن تبیین موجز تاریخچه پیدایش خط نستعلیق در ایران، سبک و شیوه خط نستعلیق سلطان علیمشهدی، به استناد آثاری که در صحت انتسابشان به وی شکی نیست، مورد تحلیل و بررسی قرارگرفته است. در انتهای مقاله به روش و ابزاری دست خواهیم یافت که کارشناسان خوشنویسی باتکیه بر آن می توانند سبک خط سلطان علی مشهدی را از دیگر قدمای خوشنویس تشخیص دهند.

نویسندگان

صداقت جباری کلخوران

استادیار پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران

مهناز شایسته فر

دانشیار دانشگاه تربیت مدرس و رییس مرکز تحقیقات هنر اسلامی نگاره

الیاس صفاران

استادیار دانشگاه پیام نور تهران

حسین رضوی فرد

کارشناس ارشد پژوهش هنر، دانشگاه پیام نور تهران