دوفصلنامه علمی تخصصی سفالینه

Sofalineh Journal

نشریه علمی « سفالینه» با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در راستای فراهم نمودن بسترهای مناسب توسعه و ارتقاء کیفی پژوهش و نشر دستاوردها از تحقیقات و تجارب علمی و فرهنگی پژوهشگران از سراسر کشور در حوزه هنرهای سنتی و صنایع دستی استقبال می کند و آماده پذیرش مقالات اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی با رعایت اصول شیوه نامه نشریه است.

مرکز تحقیقات هنر اسلامی نگاره با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در راستای فراهم نمودن بسترهای مناسب توسعه و ارتقاء کیفی پژوهش و نشر دستاوردها، تحقیقات و تجارب علمی و فرهنگی پژوهشگران از سراسر کشور در حوزه هنرهای سنتی و صنایع دستی اقدام به انتشار نشریه «سفالینه» زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نموده است. این نشریه از تاریخ ۱۳۹۰/۰۳/۲۳با شماره ثبت ۲۱۶۷۷ به صورت دوفصلنامه علمی تخصصی و با چاپ مقالات اساتید و دانشجویان هنری در سطح تحصیلات تکمیلی، منتشر می شود. هدف نشریه سفالینه انتشار نتایج تحقیقات و پژوهش های علمی و فرهنگی در حوزه هنرهای سنتی و صنایع دستی است و از انتشار دستاوردهای علمی ارزشمند استادان و پژوهشگران این حوزه استقبال می کند. امید است فعالیت های نشریه سفالینه گامی در جهت رشد و تعالی دانش باشد.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات