آقای دکتر صداقت جباری

Dr. Sedaghat Jabbari

استاد دانشکده هنرهای تجسمی پردیس هنرهای زیبا

فرد مهم علمی - Researcher ID: (467167)

1
12
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی