آقای دکتر سیدنظام الدین امامی فر

Dr. Seyed Nezam aldin emamifar

دانشیار دانشکده هنر دانشگاه شاهد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (186040)

34
7

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی