ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

ژورنالها و مجلات هنرهای تجسمی

Journal of Iranian Handicrafts

حوزه های تحت پوشش:معماری و شهرسازی, هنر و علوم انسانی, هنرهای تجسمی


ترتیب انتشار:دوفصلی
شماره استاندارد: 2645-7504
شاپای الکترونیک: 2645-7709

Art & Media Studies

حوزه های تحت پوشش:هنر و علوم انسانی, هنرهای تجسمی


ترتیب انتشار:دوفصلی
شماره استاندارد: 2676-7805
شاپای الکترونیک: ‪2676-468

Paykareh

حوزه های تحت پوشش:هنرهای تجسمی


ترتیب انتشار:فصلی
شماره استاندارد: 2322-4622
شاپای الکترونیک: 2588-6789

Graphic Painting Research

حوزه های تحت پوشش:هنرهای تجسمی


ترتیب انتشار:دوفصلی
شماره استاندارد: ۲۶۴۵-۶۵۱۶
شاپای الکترونیک: ۲۶۴۵-۶۵۲۴

International Journal of Applied Arts Studies

حوزه های تحت پوشش:معماری و شهرسازی, هنرهای تجسمی


ترتیب انتشار:فصلی
شماره استاندارد: 4506 - 25
شاپای الکترونیک: 4670 -258

Theoretical foundations of visual arts

حوزه های تحت پوشش:هنرهای تجسمی


ترتیب انتشار:دوفصلی
شماره استاندارد: 2538-5666
شاپای الکترونیک: -

Journal of Islamic Crafts

حوزه های تحت پوشش:تاریخ, هنرهای تجسمی, علوم اسلامی


ترتیب انتشار:دوفصلی
شماره استاندارد: 2588-316x
شاپای الکترونیک: 2588-3178

Sofalineh Journal

حوزه های تحت پوشش:باستان شناسی, هنرهای تجسمی


ترتیب انتشار:دوفصلی
شماره استاندارد: 2476-3411
پشتیبانی