فصلنامه مطالعات هنر

Art studies

این فصلنامه با انتشار مقاله های علمی محققان در حوزه های مطالعات میان رشته ای هنر، درصدد دریافت و ارائه راهبردها و راهکارها در خصوص حل مسائل خرد و کلان عرصه هنر معاصر ایران است. با توجه به وظایف و ماموریت پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات و تکالیف محوله به آن، که به مسئله شناسی و نیازسنجی و انجام پژوهش در پاسخ دهی به نیازها و مسائل موجود جامعه ایران در زمینه هنر معطوف است، این مجله، بر ترویج مطالعات راهبردی و تقویت زمینه های تولید نظریه در عرصه های هنری با رویکرد بومی متمرکز بوده و از مقاله های علمی پژوهشگرانی که به این گونه مطالعات برای «حل مسئله» در حوزه هنر ایران علاقه مند هستند، استقبال می کند.

فصلنامه «مطالعات هنر» به صاحب امتیازی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات پس از اخذ پروانه انتشار به شماره ثبت 86079 از معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، با همکاری انجمن علمی هنر اسلامی ایران به انتشار می رسد. این نشریه، بر اساس آیین نامه نشریات علمی، مصوب کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پس از انتشار چهار شماره متوالی، در فرایند ارزیابی نشریات علمی قرار داده خواهد شد و مقالاتی که در این چهار شماره چاپ شده اند نیز از رتبه علمی اعلام شده از سوی وزارت علوم برخوردار خواهند شد.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات